O’zbekiston Respublikasining »Ta’lim to’g`risida»gi Qonuni

I. Umumiy qoidalar (1-8-moddalar) II. Ta’lim tizimi va turlari (9-19-moddalar) III. Ta’lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy himoya qilish (20-24-moddalar) IV. Ta’lim tizimini boshqarish (25-29-moddalar) V. Yakunlovchi xulosalar (30-34-moddalar) I. UMUMIY QOIDALAR 1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi 2-modda. Ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlari 3-modda. Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari 4-modda. Bilim olish huquqi 5-modda. Pedagogik faoliyat bilan shug`ullanish […]

O’zbekiston Respublikasining »Ta’lim to’g`risida»gi Qonuni Читать дальше »