Qanday qilib yulduzlar portlaydi?

Qanday qilib yulduzlar portlaydi? — Quyosh ham yulduz hisoblanib, albatta u ham o’zidan issiqlik chiqaradi. Shuningdek boshqa yulduzlar ham o’zidan issiqlik chiqaradi. Yerga eng yaqin yulduz quyosh. — Agar bilsangiz, yulduzning tarkibida vodorod bo’ladi va u geliyga aylanib, o’zidan issiqlik chiqaradi. — Agar, yulduzlarda vodorod miqdori kamayib ketsa, geliy ham kamayadi. Shundan so’ng yulduz markazidagi […]

Qanday qilib yulduzlar portlaydi? Read More »