Serebrolizin preparati

Qo’llanilishi: ● Alsgaymer kasalligi; ● Turli genezli demensiya sindromi; ● surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilik; ● Ishimik insult; ● Bosh va orqa miyaning travmatik shikastlanishlari; ● Bolalardagi aqliy rivojlanishini kechkishi; ● Bolalarda diqqatni kamayib ketishi bilan bog’liq bo’lgan parishonxotirlik; Qo’llash usuli va dozalari: Parenteral qo’llanadi. Dozalari va davolash davomiyligi, kasallikning og’irligi va xarakteri, shuningdek, bemorning yoshiga bog’liq. …

Serebrolizin preparati Читать полностью »