Xulq madaniyati haqida

Barcha fazilatlar singari o‘zni tuta bilish ham mashq orqali rivojlanadi. Kimki katta yoshga yetganda o‘z ehtiroslarini boshqarishni xohlar ekan, bunga u yoshligidan o‘rganmog‘i lozim. G. SPENSER Qiziqqon odam har doim ham badfe’l bo‘lavermaydi. Biroq odam qanchalik shiddatli va toz bo‘lsa, u o‘zini tutish ko‘nikmasiga ham ko‘proq ega bo‘lishi kerak. N. V. ShELGUNOV Insonning tushunmay va […]

Xulq madaniyati haqida Читать дальше »