1-4 sinflar Matematika fanidan nazorat ishlari

DO`STLARGA ULASHING:

MATEMATIKA fanida NI o‘tkazish yuzasidan tavsiyalar
1-sinf
III chorak
 
1-NI
 
Mavzu: 10 ichida qo‘shish va ayirish
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini tekshirish
Nazorat shakli: Matematik test
     Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 1. Tarelkada 9 ta olma bor edi. Lola 1 ta olmani yeb qo‘ydi. Tarelkada nechta olma qoldi?
 2. 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni yozing. (sonlarni sanash, o‘qish, yozish va hisoblash kompetensiyasini aniqlash)
 3. 6 bilan 4 sonlarining yig‘indisini toping.
 4. 10 bilan 3 sonlarining ayirmasini toping.
 5. 8 bilan 5 ni taqqoslang. (mantiqiy fikrlash kompetensiyasini aniqlash)
 
2-NI
 
Mavzu: Ikki xonali sonlarni mustahkamlash
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Test-sinovi
     Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 1. 1. Qaysi son tushurib qoldirilgan? 11, 12,13, …,15 (mantiqiy fikrlash kompetensiyasini aniqlash)
 2. A) 16                      B) 12                            D) 14
 3. 2. 15 sonining oldi qo‘shni sonini toping.
 4. A) 13 B) 14                            D) 16
 5. 18 sonining orqa qo‘shni sonini belgilang.
 6. A) 19             B) 17                            D) 15
 7. 4. 14 va 16 sonlari o‘rtasida joylashgan sonni toping. (mantiqiy fikrlash kompetensiyasini aniqlash)
 8. A) 12 B) 17                            D) 15
 9. Sonlar tartibi to‘g‘ri yozilgan qatorni belgilang.
 10. A) 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
 11. B) 11,12,13,14,16,15,17,18,19,20
 12. D) 11,12,13,14,15,16,18,17,19,20
 13. To‘rtta tomoni bir-biriga teng bo‘lgan shakl nima deb ataladi? (kommunikativ kompetensiyasini aniqlash)
 14. A) uchburchak B) kvadrat                   D) kesma
 
 
3-NI
Mavzu: 21-100 ichidagi sonlar
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarinitekshirish
Nazorat shakli: Yozma ish
I-variant
 1. Anvarning 10 ta kaptari bor edi. O‘rtog‘i Akbarning ham shuncha kaptari bor. Ikkalasining kaptarlari nechta? (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
 2. Misollarning yechish:
       20 + 4                                   58 – 8                                30 + 9
       40 + 2                                   30 + 6                                39 – 9
 1. Taqqoslang: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
        30?20                                  30?39                               50?48
                                                        II-variant
 1. Masalani yeching:
Karimning 10 ta kanareykasi bor edi. O‘rtog‘i Salimning ham shuncha kanareykasi bor. Ikkalasining kanareykasilari nechta? (matematik amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini aniqlash)
 1. Misollarning yechish:
 20 + 6                            35 – 5                                49 – 9
 26 – 6                            30 + 8                                30 + 1
 1. Taqqoslang.: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
         27?40                         29  27?                              25?35
 
 
4-NI
Mavzu: 21-100 ichidagi sonlarni (mustahkamlash)
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini tekshirish
Nazorat shakli: Yozma ish
      Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
I-variant
 1. Masalani yeching:
      Avtobusda 49 yo‘lovchi bor edi. Bekatda 9 kishi tushib qoldi. Avtobusda nechta yo‘lovchi qoldi? (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
 1. Misollarni bajaring:
70 + 8                               60 + 4                            56 – 6
77 – 7                               20 + 9                            40 + 3
 1. Bo‘sh kataklarni to‘ldiring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
       ?47 = 40 +                              ?76 = 70 +
 1. Taqqoslang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
        20 sm?40 sm                          70 dm?10 dm
 
II- variant
 
 1. Masalani yeching:
      Avtosaroyda 70 ta avtobus bor edi. Undan 40 tasi ertalab ishga chiqib ketdi. Avtosaroyda nechta avtobus qoldi?
 1. Misollarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
60 + 8                             70 + 5                      50 + 7
68 – 8                             40 + 9                      52 – 2
 1. Bo‘sh kataklarni to‘ldiring: ((haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
       ?53 = 50 +                              ?82 = 80 +
 1. Taqqoslang: ((haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
        30 sm?50 sm                          60 dm?20 dm
 
 
 
5-NI
Mavzu: 100 ichida qo‘shish va ayirish
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Matematik diktant
        Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
 1. Maktab oshxonasi uchun 59 kg un keltirildi. Ertalab 10 kg, tushlikka ham shuncha un ishlatildi. Necha kilogram un qoldi?
10 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni o‘ntalab yozing. ((haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash  kompetensiyasini aniqlash)
40 bilan 20 ning yig‘indisini yozing. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
 1. 50 bilan 20 ning ayirmasini yozing.
 1. 20 metr bilan 40 mertni taqqoslang. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
 2. Tomonlari 2 sm bo‘lgan kvadrat chizing.
MATEMATIKA  fanidan NI o‘tkazish yuzasidan tavsiyalar
2-sinf
III chorak
 
9-NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
      Quyidagi kompetensiyalar aniqlanadi.
 
I-variant
 1. Masalani yeching: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
Bitta  yostiq jildiga jildiga 3 ta tugma ketadi. 9 ta yostiq jildiga tugma qadashgandan keyin yana 23 ta tugma ortib qoldi. Dastlab nechta tugma bo‘lgan?
2.Misollarni yeching: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash  kompetensiyasini aniqlash)
 2 · 7 + 16                            3 · 6 + 12                      15 : 3 + 20                           2 · 9 – 10
 
 1. Misollani taqqoslang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
      2  9 · 2?· 9                          3 · 9  3 · 6?                    3 · 8?2 · 8                           3 · 9?2 · 6
 
II-variant
 1. Masalani yeching:
Bitta  paketda 2 kg qand bor. 9 ta paketga qand solingandan keyin yana 12 kg qand ortib qoldi. Dastlab nechta kilogramm qand bo‘lgan?
 
2.Misollarni yeching: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash  kompetensiyasini aniqlash)
 2 · 7 + 18                            3 · 7 + 19                      18 : 3 + 14                           2 · 8 – 10
 
 1. Misollani taqqoslang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
      2  7 · 2?· 7                          3 · 5  2 · 5?                    8 · 3?3 · 8                           3 · 9?2 · 9
 
 
10-NI
 
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
      Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
I-variant
 1. Masalani yeching:
      58 kg meva bor edi. Murabbo tayyorlash uchun 30 kg, kompot tayyorlash uchun 18 kg meva             ishlatildi. Necha kilogramm meva ortib qoldi? (matematik bilimlarini amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Misollarni yeching: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
       21 : 7 · 9                             8 · 9 – 40                       (63 – 54) · 5
       8 · 9 + 5 · 3                         7 · 7 + 6 · 4                    9 · 4 — 2 · 9
 1. Tenglamalarni yeching: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
      58 – x = 20                          81 : x = 9                      x · 7 = 49
 1. Taqqoslang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
      8  5 · 3?· 7                          40 : 5  40 : 5?                9 · 8?9 · 4
 
 
II-variant
 1. Masalani yeching:
Do‘konda 63 ta televizor  bor edi. Tushgacha 30 ta, tushdan keyin 23 ta televizor sotildi. Do‘konda nechta televizor qolgan? (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
 1. Misollarni yeching: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)
       54 : 6 · 5                             9 · 7 – 50                       (84 – 76) · 8
       2 · 9 + 3 · 8                         6 · 9 — 5 · 8                     5 · 5  + 8 · 3
 
 1. Tenglamalarni yeching: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
       69 – x = 30                          64 : x = 8                      x · 6 = 36
 
 1. Taqqoslang: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
      9  7 · 5?· 8                          45 : 9  35 : 7?                8 · 7?9 · 9
 
 
11-NI
 
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Test-sinovi
    Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
 1. Maktabga 32 ta kompyuter keltirildi va uni 4 ta sinfga teng bo‘lib berildi. Har bir sinfga nechtadan kopyuter berilgan? (matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 2. A) 8 ta                                     B) 7 ta                                  D) 6 ta
 
 1. Bakda 81 litr benzin bor edi. 9 ta idishga benzin baravardan solindi. Har bir idishga necha litrdan benzin solingan? (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
 2. A) 8 l B) 9 l                                    D) 7 l
 
 1. Har biri 3 kg dan 9 ta qovoq sotib olindi. Hamma qovoqning massasi qancha? (amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 2. A) 27 kg B) 24 kg                               D) 21 kg
 
 1. Ifodaning qiymatini toping: (98 – 90) · 8
 2. A) 63 B) 64                                    D) 65
 
 
 1. Ifodaning qiymatini toping: (30 + 26) : 7
 2. A) 9 B) 8                                      D) 7
 
 1. Noma’lum qo‘shiluvchini toping: 42 + x = 79 (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash) A) 27                                        B) 37                                    D) 38
 
 1. Noma’lum kamayuvchini toping: x – 15 = 25 (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
 2. A) 40          B) 50                                    D) 30
 
 1. Noma’lum ko‘paytuvchini toping: 4 · x = 36 (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash) A) 7                                           B) 8                                      D) 9
 
 1. Noma’lum bo‘linuvchini toping: 81 : x = 9
 2. A) 7 B) 8                                      D) 9
 
 1. Javobi 72 ga teng bo‘lgan misolni belgilang. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
 2. A) 8 · 8 B) 8 · 9                                 D) 8 · 7
 
 1. To‘g‘ri yechilgan misolni belgilang. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
 2. A) 63 : 9 = 7 B) 63 : 7 = 8                        D) 36 : 9 = 7
 
 1. Tomoni 4 sm bo‘lgan kvadratning perimetrini toping.
 2. A) 12 sm B) 16 sm                              D) 14 sm
12-NI
 
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
     Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
I-variant
 
 1. Ifodalarni bajaring. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)           
    35 : (28 — 21)             30 : 5 + 24         (45 + 12) · 2
 
 1. Tenglamani yeching. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)
    40 : 8 = x                  x · 6 = 42             63 : x =  9
 
 1. Radiusi 2 sm 4 mm ga teng bo‘lgan aylana chizing va aylana markazini harf bilan belgilang. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
 
 
II-variant
 1. Ifodalarni bajaring. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
           56 : (17 — 10)             50 : 5 + 35         (52 + 22) : 8
 
 1. Tenglamani yeching. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
    40 : x = 10                 8 · x = 56             x : 5 = 10
 
 1. Radiusi 3 sm 2 mm ga teng bo‘lgan aylana chizing va aylana markazini harf bilan belgilang. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
 
13- NI
 
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
       Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
I-variant
 1. Masalani yeching.
   Doniyor sharlarni  2 tadan qilib ipga bog‘ladi. Shunday 7 ta bog‘lamda nechtadan shari bor? (mantiqiy tahlil vamatematik bilimlarni  amaliyotda qo‘llay olish  kompetensiyasini shakllantirish)           
2.Misolarni yeching. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish  kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
2 · 8 + 34                             55 : 5 – 6                     9 + 6 · 3
 
 1. Ikkita kesma chizing: AB = 6 sm 2 mm, CD kesma esa undan 2 sm qisqa bo‘lsin.
 
4.Taqqoslang. (mantiqiy tahlil  kompetensiyasini shakllantirish)           
  3 + 3  2 · 3?                            3 + 3 + 3?2 · 3                  2 + 2 + 2 + 2?3 · 4
 
II-variant
 1. Masalani yeching.
   Bir taqsimchda 9 ta limon bor edi. Dildora 3 tasini olib ketdi. Taqsimchada nechta limon qoldi? (mantiqiy tahlil va matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish  kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Misolarni yeching. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
2 · 8 + 34                             55 : 5 – 6                     9 + 6 · 3
 1. Ikkita kesma chizing: AB = 4 sm 7 mm, CD kesma esa undan 5mm qisqa bo‘lsin.
 1. Taqqoslang. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
  3 + 5  4 · 3?                            3 + 4?3 · 3                     2 + 3 + 2   3 · 4?
MATEMATIKA  fanidan NI o‘tkazish yuzasidan tavsiyalar
 
3-sinf
III chorak
 
10-NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
Quyidagi kompetensiyalar aniqlanadi.
I variant
 1. Ustun shaklida qo‘shing: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
235 + 342            347 + 236              483 + 364              367 + 574
 1. Ustun shaklida ayiring:
      365 – 234                      848 – 436
 1. 1) minutlarda ifodalang: 1 soat 50 min, 2 soat 45 min;
2) soat va minutlarda ifodalang: 75 min, 115 min, 220 min;
3) soatlarda ifodalang: 1 sutka 4 soat, 3 sutka 18 soat. (mantiqiy tahlil va matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish  kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Bo‘yi 8 katak, eni 11 katak bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing va uning yuzini toping. Bunda to‘rtta katakni 1 kv. sm deb oling. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Sut sog‘uvchi bir sigirdan bir kunda 18 litr sut sog‘ib oldi. Sutning uchdan bir qismini bidonga, qolgani esa 3 litrli bankalarga to‘ldirib quyildi. Sut nechta bankaga quyilgan? (mantiqiy tahlil vamatematik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
II variant
 1. Ustun shaklida qo‘shing: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
143 + 236           258 + 327            374 + 453             478 + 365
 1. Ustun shaklida ayiring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
276 – 145           564 – 348             627 – 463             825 – 589
 1. 1) minutlarda ifodalang: 1 soat 35 min, 2 soat 30 min;
2) soat va minutlarda ifodalang: 85 min, 135 min, 210 min;
3) soatlarda ifodalang: 1 sutka 11 soat, 2 sutka 15 soat. (mantiqiy fikrlash va amaliyotda qo‘llay olish  kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Bo‘yi 6 katak, eni 10 katak bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing va uning yuzini toping. Bunda to‘rtta katakni 1 kv sm deb oling. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
 1. O‘quvchilar har bir qatorda 12 tupdan 4 qator qayin va har bir qatorga 20 tupdan 3 qator terak ko‘chati o‘tqazishdi. O‘quvchilar qayindan nechta ortiq terak ko‘chati o‘tqazishgan? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 
11-NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
      Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
 
I variant
 1. Ustun shaklida ayiring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
473 – 247                  536 – 375                   734 – 476                     403 – 275
 1. Tenglamalarni yeching va javoblarini tekshiring (mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
       x + 265 = 424                       x – 278 = 522 – 47
347 + x = 702                      652 – x = 367 – 78
 1. Tomonlari 6 katak va 10 katak bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing. Uning perimetri va yuzini toping. (amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Maktab ustaxonasida 3 kunda har kuni 10 tadan parta ta’mirlandi. Ta’mirlash uchun yana 48 ta parta qoldi. Maktab ustaxonasi nechta partani ta’mirlab berishi kerak edi?
 
II variant
 1. Ustun shaklida ayiring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
       683 – 356                       748 – 265                     824 – 358                  607 – 389
 1. Tenglamalarni yeching va javoblarini tekshiring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
x + 327 = 538                        x – 367 = 434 – 75
236 + x = 404                     864 – x = 234 – 96
 1. Tomonlari 4 katak va 12 katak bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing. Uning perimetri va yuzini toping.
 1. Sut sog‘uvchi 90 litr sut sog‘ib oldi. 10 litr sutni buzoqlarga berdi, qolganini 8 ta bir xil bidonlarga quydi. Har bir bidonga necha litrdan sut quyilgan? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 
12-NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
Quyidagi kompetensiyalar aniqlanadi.
 
I variant
 1. Ko‘paytirishlarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
   424 · 1                    42 · 10                     20 · 8                240 · 4
   526 · 0                     7 · 100                     300 · 3              5 · 170
 1. Bo‘lishlarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
    121 : 1                     570 : 10                   600 : 3
    0 : 387                     900 : 100                 420 : 6
 1. Bo‘sh kataklar o‘rniga >, < yoki = belgilarini qo‘ying: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
        1 · 256□0 · 999                 120 : 10□200 : 100
        56 · 10□6 · 100                 360 : 4□540 : 6
 1. Radiusi 1 sm 8 mm bo‘lgan aylana va doira chizing. Ularning diametrlarini chizing va o‘lchang. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Do‘konga 3 ta qopda un keltirildi. Har bir qopdagi un 60 kg. Un 3 kg li xaltachalarga solindi. Hamma un nechta xaltachaga solingan? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
II variant
 1. Ko‘paytirishlarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
   287 · 1                    38 · 10                     30 · 7                320 · 3
   348 · 0                     3 · 100                     400 · 2              6 · 140
 1. Bo‘lishlarni bajaring:
    324 : 1                     470 : 10                   900 : 3
    0 : 519                     600 : 100                 640 : 8
 1. Bo‘sh kataklar o‘rniga >, < yoki = belgilarini qo‘ying: (mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
        1 · 354□0 · 888                700 : 100□240 : 10
        43 · 10□4 · 100                270 : 3□450 : 5
 1. Radiusi 2 sm 6 mm bo‘lgan aylana va doira chizing. Ularning diametrlarini chizing va o‘lchang. (mantiqiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Do‘konga 6 ta qopda guruch keltirildi. Har bir qopdagi guruch 50 kg. Guruch 2 kg li xaltachalarga solindi. Hamma guruch nechta xaltachaga solingan? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 
13-NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
   Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
     I variant
 1. Bo‘lishlarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
     600 : 30                       800 : 200                       270 : 30
 1. Sekundlarda ifodalang: 1 min 15 s, 2 min, 2 min 20 s, 3 min 35 s, 5 min 45 s. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Kunduzi oddiy soatning kichik mili 3 dan biroz o‘tganini, katta mili esa 4 ni ko‘rsatmoqda. Shu vaqtni raqamli soat qanday ko‘rsatadi?
 1. Amallarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
     540 : 60 + 800 : 400                   900 : 30 – 630 : 90
 1. 12 sm uzunlikdagi kesma chizing va uni butun kesma deb nomlang. Butun kesmadan 2 marta, 3 marta va 4 marta qisqa bo‘lgan kesmalar chizing. Hosil bo‘lgan bu kesmalar butun kesmaga nisbatan qanday nomlanadi?
 1. Tikuvchilik firmasida bir kunda 750 ta ko‘ylak, undan 25 marta kam kastum, kastumdan 50 marta ortiq paypoq tikildi. Tikuvchilik firmasida bir kunda nechta paypoq tikilgan? (mantiqiy tahlil vamatematik bilimlarini  amaliyotda qo‘llay olish  kompetensiyasini shakllantirish)
 
II variant
 1. Bo‘lishlarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish ompetensiyasini shakllantirish)
     400 : 20              600 : 300                  320 : 40
 1. Sekundlarda ifodalang: 1 min 45 s, 2 min 35 s, 3 min, 3 min 15 s, 6 min 35 s.
 1. Kunduzi oddiy soatning kichik mili 2 ga yaqin qolganini, katta mili esa 9 ni ko‘rsatmoqda. Shu vaqtni raqamli soat qanday ko‘rsatadi? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 1. Amallarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
     480 : 40 + 600 : 200               800 : 80 – 560 : 70
 1. 8 sm uzunlikdagi kesma chizing va uni butun kesma deb nomlang. Butun kesmadan 2 marta va 4 marta qisqa bo‘lgan kesmalar chizing. Hosil bo‘lgan bu kesmalar butun kesmaga nisbatan qanday nomlanadi?
 1. Do‘konda bir kunda 250 kg un, undan 5 marta kam guruch, guruchdan 10 marta ortiq go‘sht sotildi. Do‘konda bir kunda necha kilogramm go‘sht sotilgan? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish  kompetensiyasini shakllantirish)
14-NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
     Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
    I variant
 1. Ustun shaklida ko‘paytiring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
         43 · 2          24 · 6             221 · 4               342 · 3                       167 · 5
 1. Ko‘paytirishning o‘rin almashtirish xossasini qo‘llab, amallarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
       7 · 127 – 238                2 · 324 + 3 · 123
 
 1. Bo‘sh kataklar o‘rniga >, < yoki = belgilarini qo‘ying: (mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
        3 · 243□243 · 3                 56 · 8□2 · 223                   6 · 158□324 · 3
 1. Tomonlari 4 sm 6 mm va 3 sm 7 mm bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing. Uning perimetrini toping.
 1. Salim 2 ta daftar va 3 ta qalam sotib oldi. Agar bitta daftarning narxi 250 so‘m, bitta qalamning narxi 150 so‘m bo‘lsa, Salim hammasi bo‘lib necha so‘m sarflagan?
 
II variant
 1. Ustun shaklida ko‘paytiring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
        33 · 3          18 · 8             432 · 2               228 · 4                       149 · 6
 1. Ko‘paytirishning o‘rin almashtirish xossasini qo‘llab, amallarni bajaring:
        3 · 234 + 247                4 · 228 – 2 · 359
 
 1. Bo‘sh kataklar o‘rniga >, < yoki = belgilarini qo‘ying: (mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
        7 · 132□132 · 7                 157 · 6□3 · 329                   4 · 228□424 · 2
 1. Tomonlari 5 sm 3 mm va 4 sm 5 mm bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing. Uning perimetrini toping. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
Sinfda 18 nafar o‘g‘il bola va 17 nafar qiz bola bor. O‘g‘il bolalar 5 tadan, qiz bolalarga 6 tadan daftar tarqatildi. Sinfdagi o‘quvchilarga hammasi bo‘lib nechta daftar tarqatilgan? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 
MATEMATIKA fanidan NI o‘tkazish yuzasidan tavsiyalar
4-sinf
III chorak
 
9-NI
 
Mavzu: O‘tilganlarni mustahkamlash
Maqsad: O‘quvchilarning o‘tilgan mavzular bo‘yicha bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini tekshirish
Nazorat shakli: Matematik diktant
    Quyidagi kompetensiyalar aniqlanadi.
 1. O‘nliklarda tasvirlang: 2 yuxlik 5 o‘nlikni; 1 minglikni; 20 minglik 5 yuzlikni.
      Ko‘paytmasi 60ga teng bo‘lgan bir nechta ko‘paytuvchilarni juftlini ayting. 60                                                                                                                                      ko‘paytmasida 36 ni beradigan bir xil ko‘paytuvchilarni ayting.
 1. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuxi 8 kv.sm. Bu to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri qanday bo‘lishi mumkin? (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
 1. 5 m mato uchun 400 so‘m to‘lashdi. Bir metri 20 so‘m qimmat bo‘lgan boshqa matodan 3 m sotib olish uchun qancha to‘lash kerak bo‘ladi? (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)
 2. Ma’ruf 4 ta tarelkani yuvishga, 6 ta piolani yuvishga sarflagan vaqtni sarlaydi. U qaysi birini tezroq yuvadi – 1 tarelkanimi yoki 1 piolanimi? (mantiqiy tahlil hamda amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)
 
10-NI
Mavzu: O‘tilganlarni mustahkamlash
Maqsad: O‘quvchilarning o‘tilgan mavzular bo‘yicha bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini tekshirish
Nazorat shakli: Og‘zaki test
      Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
 1. Qachon ikki qo‘shiluvchining yig‘indisi ularning biriga teng bo‘ladi? (Kommunikativ kompetensiyalarni aniqlash)
 2. Bir qo‘shiluvchi 100 ga teng. Yig‘indi ikkinchi qo‘shiluvchidan qanchaga katta bo‘ladi?
 3. Qaysi holda ko‘paytma ko‘paytuvchilarning biriga teng bo‘ladi?
 4. Ko‘paytuvchilarning biri 30 ga teng. Ko‘paytma ikkinchi ko‘paytuvchidan necha barobar katta bo‘ladi? (mantiqiy tahlil kompetensiyalarni aniqlash)
 5. Ekskavator 8 soatda vagonga 640 tonna ko‘mir ortadi. Ekskavator 3 soatda vagonga qancha ko‘mir ortadi?
To‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri 12 sm ga teng.Ushbu to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi anday bo‘lishi mumkin? (yechimning har xil holatlarda ko‘rib chiqing). (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish  kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
 
11-NI
Mavzu: O‘tilganlarni mustahkamlash
Maqsad: O‘quvchilarning ko‘paytma va bo‘linmaning ayirmasini topishga doir masalalar yechish bo‘yicha bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Yozma ish
     Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
I-variant
 1. Masalani yeching.
 2. Kuzda o‘quvchilar yangi isterohat bog‘iga har bir qatorda 23 ta ko‘chat bo‘lgan 20 qator ko‘chat ekishdi. Ularning uchdan biri qayrag‘och bo‘lib, qolganlari archa ko‘chatlaridan iborat. O‘quvchilar nechta archa ko‘chati ekishgan? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyalarni aniqlash)
 1. 3. Ko‘paytirishni bajaring: 396 · 30; 560 · 900; (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish  kompetensiyasini shakllantirish
 2. 4. Ifodalarni taqqoslang: 12 · 5 · 10;          12 · 50
 3. Tomonlari 6 sm va 5 sm bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing. Uning yuzini toping. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
II-variant
 1. Masalani yeching.
 2. Do‘konga massasi 65 kg bo‘lgan 50 qop un keltirishdi. Bir kunda uning beshdan bir qismini sotishdi. Sotuvda necha kilogram un qolgan? (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyalarni aniqlash)
 3. 3. Ko‘paytirishni bajaring: 389 · 30; 720 · 800;
 4. 4. Ifodalarni taqqoslang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)
                 15 · 4 · 10;          15 · 40
 1. Tomonlari 4 sm va 8 sm bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing. Uning yuzini toping.
12-NI
 
Mavzu: Ko‘p xonali sonlarni  ko‘paytirish va bo‘lish
Maqsad: Nol raqami bilan tugaydigan ko‘p xonali sonlarni yozma ravishda kop`aytirish va bo‘lish  ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash
Nazorat shakli: Nazorat ishi
      Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
I-variant
 1. Qisqa yozuvli masala tuzing va yeching.
Narx
Miqdori
Qiymati
Bir xil
     ?
                 9 l
     ?
120 so‘m
90 so‘m
 1. Amallarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
5 100 : 30                                        87 200 : 50                                 738 000 : 3 000
860 · 3 000                                      4 820 · 90                                    2 360 · 90
II-variant
 1. Qisqa yozuvli masala tuzing va yeching. (matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyalarni aniqlash)
Yashikning massasi
Yashiklar soni
Barcha yashiklarning massasi
Bir xil
     ?
                 25 ta yashik  
     ?
225 kg
450 kg
 1. Amallarni bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
       2 880 : 40                                        81 720 : 50                                 305 000 : 5 000
270 · 2 000                                      3 270 · 80                                    1 540 · 500
13-NI
 
Mavzu: Ko‘p xonali ikki xonali va uch xonali sonlarga  ko‘paytirish
Maqsad: Ikki ayirmaga ko‘ra sonlarni topishga doir masalalarni yechish, ko‘p xonali sonlarni ikki va uch xonali sonlarga ko‘paytirishga doir misollarni yecha olish bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini tekshirish
Nazorat shakli: Yozma ish
    Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
I-variant
 1. Masala:
Bir to‘pda 4 m, ikkinchi to‘pda esa 6 m bir xil mato bor. Birinchi to‘pdagi matoning qiymati ikkinchi to‘pdagi mato qiymatidan 18 so‘m arzon. Har bir to‘pning qiymatini toping. (mantiqiy tahlil va amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyalarni aniqlash)
 1. 2. Bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
                 829  · 908                             3 200 + 706  · 38 – 9 456
II-variant
 1. Masala:
Do‘konga tushgacha 14 yashik, tushdan keyin esa 18 yashik uzum sotildi. Tushdan keyin do‘konda tushgacha sotilgan uzumdan 48 kg ko‘p uzum sotilgan bo‘lsa, tushgacha va tushdan keyin necha kilogramm uzum sotilgan?
 1. Bajaring: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
             536  · 908                           100 400 – 209  · 82 + 478
14- NI
Mavzu: Mavzularni mustahkamlash
Maqsad: O‘quvchilarning o‘tilgan mavzular bo‘yicha bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini tekshirish
Nazorat shakli: Yozma ish
     Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.
 
I-variant
 1. 8 ta bir xil stullar 1 920 so‘m turadi. Shunday stullarning 13 tasi  qancha bo‘ladi?
 2. “Ertaklar” kitobi 70 sahifadan iborat. O‘quvchi 7 kunda har kuni kitobning 8 betdan o‘qidi. O‘quvchi kitobning yana qancha betini  o‘qishi kerak?
 3. Ifodaning qiymatini hisoblang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)
             320  · 75 : 800 + 6 854
II-variant
 
 1. 17 ta bir xil sochiqchaning bahosi 2 125 so‘m. 9 ta shunday sochiqchaning bahosi qancha?
 2. Oshxonaga 72 kg guruch keltirishdi. 6 kun davomida har kuni 9 kg dan ishlatildi. Oshxonada qancha guruch qolgan? (mantiqiy tahlil vamatematik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyalarni aniqlash)
 3. Ifodaning qiymatini hisoblang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish  kompetensiyasini shakllantirish)
                860  · 34 : 40 – 627

Оставьте комментарий

ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanHindiKazakhKyrgyzRussianSpanishTajikTurkishUkrainianUzbek