25-May So’nggi qo’ng’iroq bayram ssenariysi

DO`STLARGA ULASHING:

“SO`NGGI QO’NGIROQ”
 
Maktabdatadbiro’tkazilayotganjoy  bayramonabezatiladi. Ko’zgako’rinadiganjoygaustozlarsha’nigabitilganminnatdorchilikso’zlari, tabriklar, kattahayotgaqadamqo’yayotganbitiruvchilargasaboqbo’larliso’zlarzarhalharflarbilanyozibqo’yiladi. O’zbekistonRespublikasigerbivabayrog’imaktabdarvozasigaosibqo’yiladi. Maktabgaota-onalar, homiytashkilotlariningvakillari, mahallafaollari,  shuningdek, faxriyo’qituvchilar, maktabningfaxribo’lgansobiqo’quvchilar  ham taklifetiladi. 9-sinflar bilan 1-sinflar bir-birlarigayuzma-yuzturganholdajoylashtiriladi.
         Tadbirmaktabtashkilotchisiningkirishso’zibilanboshlanadi.
Maktabtashkilotchisi:Assalomualaykum, azizmehmonlar, qadrliota-onalar, hurmatlio’qituvchilarvao’quvchilar!
         Mana,  bugun  biz  maktabimizdayanabirbayram – “So’nggiqo’ng’iroq”ninishonlashuchunto’planibturibmiz. Tadbirimizniochiq deb e’lonqilaman, xushkelibsizlar!
         Tadbirimizsababchilaribo’lgan  9-sinf o’quvchilarinidavragataklifetaman.
         Musiqasadolarivaqarsaklarostidabitiruvchilardavragakiribkeladilar.
Tashkilotchi: MustaqilO’zbekistonRespublikasiningbayrog’iolibkirilsin!
Nog’orajo’rligidaolibkirilganbayroqbelgilanganjoydahimoyalanganholdaushlabturiladi.
         O’zbekistonRespublikasimadhiyasiyangraydi.
         Tashkilotchitabrikuchunso’znidastavvalmaktabdirektorigaberadi. Direktormehmonlarnitanishtiribchiqqach,  a’lochio’quvchilarga “Faxriyyorliq”larnitopshiradi.
         Davraniikkio’quvchiboshqaribborishadi.
1-boshlovchi:Assalom alaykum, aziz ustozlar,
So’z bobida chechan, mohir-u mumtozlar!
Tinglang, yangrar bu xush navo-yu so’zlar,
Poyi qadamingiz muborak bo’lsin!
2-boshlovchi: Assalomualaykum, azizmehmonlar, qadrlio’qituvchilar, ko’phurmatlio’quvchilar, bilimgachanqoqjajjibolajonlar!
1-boshlovchi:Bolaligim qoldi o’tmishda,
O’n yettida yoshginam hozir.
Katta hayot yo’li oldinda,
Katta hayot peshvoz, muntazir.
2-boshlovchi: Sevinchdanmi, ko’zimda shabnam,
Dilda mehrim, boqaman shodon.
                        Chin do’stlik yo muhabbat bilmam-
Qalbimda bor bir shirin tug’yon.
1-boshlovchi:Mana, bugunharbirbitiruvchiningqalbilimmo-lim his-tuyg’ulargato’la. Bitiruvchibiladiki, harbiroqituvchiungaota-onakabiyaqinbo’libqolgan. Yana biladilarki, ustozlarisog’liqlarini, qalbqo’ri-yubilimlariniungabag’ishlagan. Ustozipeshonasidagiharajinzahmatdannishona. Bugun u mehridaryomaktabidantetapoyabo’lib , mustaqilhayotgaqadamqo’ymoqda. AllomashoirimizG’afurG’ulomaytganiday:
A’lo mamlakatning a’lo farzandi,
Bilib qo’yki, seni vatan kutadi.
Navbatbitiruvchisinfo’quvchilariga.
Munira: Assalomualaykum ,azizdo’stlar, biz uchunhayotimizdagiengqadrliustozlarimiz, hurmatlio’quvchilar!
Mana, bugun  biz “So’nggiqo’ng’iroq”  tantanalarigato’planibturibmiz. Bugungi “So’nggiqo’ng’iroq”  maktabhayotimizga , quvnoqvasershovqinbolalikyillarimizga, ustozlarimizningqiziqarlivabetakrordarslarigayakunyasaydi. Qalblarimizunsizyig’lamoqda .Nachora, axirhayotto`xtabqolmaydi-ku.Bizporloqkelajak  sari  dadilboqamiz.
Mansur:Agar umrim kitob bo’lsa ,
Suyuk bobi sendao’tgandir.
Hech faslga qilolmasman teng
Buyuk bobi senda o’tgandir.
 
 
Lola: Senda hislar chaqmoq chaqadi,
Tafakkurim alangasi bisyor.
Senda fikrim chanqoq chaqnadi,
Ehtiroslar tantanasi  bor.
Valijon: Varaqlasam,  u bobni endi,
Ta’rifigat opolmayman so’z.
Ustozlarim har bir o’giti,
Qilib turar holatim ko’z-ko’z.
Mansur:Maktab davri,  quvnoq onlarim,
Ham  beg’ubor,  o`ynoq damlarim.
Vujudimni bosmoqda titroq,
Chunki bugun so’nggi qo’ng’iroq.
Aziza:O’tib ketdi eng shirin damlar,
Bosar endi yelkamni g’amlar.
Paydo bo’ldi ming azob, firoq,
Axir bugun,  so’nggi qo’ng’iroq.
Nozim:Zor yig’layman,  ko’zlarimda yosh,
Kecholmayman sendan sinfdosh.
Kel ,yaxshiroq tinglagin o’rtoq,
Bu  biz uchun so’nggi qo’ng’iroq.
Adiba:Goh sho’x bo’ldik,  gohida a’lo,
Ustoz,  bizdan ranjimang aslo.
Kecha edik erkatoy,  quvnoq.
Mana,  bugun so’nggi qo’ng’iroq.
Zafar:Xayr endi , qadrdon maktab,
She’rlar yozgum  men  senga atab,
Bu  dargohdan ketsak-da  biroq,
Unutmaymiz seni ,qo’ng’iroq.
Shahnoza:Yukni kran ko`taradi,
Odamni  lift.
Kayfiyatni esa
9-“B” sinfko’taradi.
(Shupaytdavragashoh  Ivan  Grozniykiribkeladi).
Ivan  Grozniy: (Bolalarbilanko’rishadi).
Salomshoh,  salom,  shoh.  Bu qandaykoshona?
Salim:Bu  Navoiyshahridagi 11-maktab  binosi.
Ivan  Grozniy: Bu  qandayjamoa?
Olimjon: Bumi? 9-“B” sinfjamoasi.
Ivan  Grozniy: O, 9-“B” sinf.! Ko’zlariohuday, yuzlarinaqsholmaday, bilimdon,qiziqarlilatifa-yudiltortarqo’shiqlarga boy jamoa.
Nodir:Shoh, boshqasinflarga  ham  birnazartashlang.
Ivan  Grozniy: Shohningishigaaralashma.
Nodir:Xo’p, xo’paralashmayman.
(“Sinfdosh” ashulasixorbo’libaytiladi).
Munira:Mana, maktabnitugatyapmiz-u, lekinamalgaoshirishniistaydiganorzularimizbisyor. Biz sinfdoshlarimizbilanahdlashganmizvasizlarga  ham  so’zberamiz. Faqatezguishlarqilamiz. Hardoimsavobishlarqilib,  elningkorigayarab, pir-u badavlatqariyalarimizningduolariniolsakdeymiz.
Shuhrat:Kelinglar,  birnechasoniyabo’lsa-da,  sinfimizkelajagigasafarqilaylik.
(“Oradano`nyilo`tdi”deganyozuvko’taribo’tiladi.  Telefonjiringlaydi).
Odil:Allo, bukim, tanimadim?
Laziz:Nahotki,  tanimading, men – Lazizman. Men  Toshkentdagisan’atshunoslikinstitutinitugatdim. Ishlarimyaxshi. Xususiykinostudiyadaishlayapman. O’zimrejissorlikqilganfilmningtaqdimotmarosimibo’lyapti. Senishungataklifetmoqchiedim.
Odil:Rahmat,  do’stim,  albatta,  boraman. Sinfdoshlarimizbilantelefonlashibturaman. Barchasiningishlariyaxshi. Sinfdagi  35o’quvchining  32 tasiOliyma’lumotlibo’libdi. Yaqindamaktabga  10 yillikyubileygaborsak , buyutuqlardanustozlarimizvasinfrahbarlarimizTurditoshopa , albatta, xursandbo’ladilar-da.
Laziz:Do’stim,  maktabni, o’qituvchilarni, sinfdoshlarnijudasog’indim. Aytganday,SarvinozFransiyagaborib, rasmlarko’zgazmasininamoyishetibkelibdi.
Nigorao’ziyaratgankiyimlaribilanLondondako’rgazmadaqatnashibdi. Ilohim, Ollohharbirimiznio’ziqo’llasin. Xayr, do’stim,qo’ng’iroqqilibtur.
Munira:Kelajagimizuchun,  albatta, sizazizustozlardaxldorsiz. Bizgaberganbilimlaringizuchunbirumrsizazizlardanumrbodminnatdormiz, hamishasizningqarshingizdata’zimdamiz(ta’zimbajoetiladi).
Nigora:Odob boshi salom deya o’rgatgan,
Dilimizda Vatan hissin uyg’otgan.
O’rgatgan  chin dildan, mehrin qo’shib
Birinchi o’qituvchimiz Orzigul ustoz.
(Gultaqdimetiladi).
Abduvali:Geometriya formulasi juda  ham  qiyin,
Anglash mushkul edi ularning sirin.
O’rgatdilar asabni taranglab biroz,
Matematikayolul – Roziyaustoz!
Laylo: Dildan tushuntirib electron maydonni,
Ampermetr, voltmetr“ azob” larjonni.
O’gitlaringiz unutmay eslaymiz har  on,
Fizik ilm sultoni- Azizjon ustoz!
Mavluda:Odobni o’rgangin,  border fursating,
Bu  damlar g’animatdir, deganlar,
Bilim egasi bo’l,  ortur hurmating,
Ilmda karomat ko’pdir, deganlar
O’gitlaringiz unutmaymiz,Turditoshustoz!
 
 
Asqar:Rus tili  ham bunda oson bo’lmadi,
Chteniya darsiga ko’plar kirmasdi.
Bilim berishga borin qildilar qurbon.
Bizga bilim bergan Zilola ustoz!
Lola:      Shahrim faxri- aziz maktabim,
Jonajon,mehribon, so’lim maktabim.
Bugun farzandlaring har nega qodir,
Unutolmaymiz sizni,Gulnora ustoz!
Elyor: Farzandlaringbo’lar olim, biri uchuvchi,
Biri huquqshunos  , biri o’qituvchi.
Vatan r avnaqiga qilurmiz xizmat,
Faxringiz bo’lamiz, Turditosh ustoz!
Sizni sog’inamiz,  mehribonustoz!
Munira:Jonajonmaktabim!
Uchirma qush bo’lsag-u, seni bir bor yoqlamasak, yordamga muhtoj bo’lsang-u, senga ko`mak berolmasak,  bizni also kechirmagin, kechirmagin,  kechirmagin! (xorbo’libaytiladi).
Shahnoza: Aziz maktabim!
Maktabimga bilak, jonajon shahrimga tirgak,
Mahallamga kerak bo’lolmasak,
Bizni also  kechirmagin, kechirmagin, kechirmagin!
Nozima:Qadrli ustozlar, maktabdoshdo’stlar! Biz  sizni hamisha sevamiz va also unutmaymiz!
(Kabutarvasharlaruchiriladi).
1-boshlovchi: Chehramda sho’xta bassum,
Gulga to’la quchog’im,
Jarangla,qo’ng’irog`im!
2-boshlovchi: Vatan- mehnatmaydonim,
Ijod, yaratishonim,
Vatan- suyangantog’im,
Jarangla,qo’ng’irog’im!
9-sinf  o’quvchisi 1-sinfdan  biro’quvchiniko’taribqo’ng’iroqnibirgalikdachalishadi. Bu qo’ng’iroqbitruvchilarningso’nggi, 1-sinf  o’quvchilarining  ilk  qo’ng’irog’idir.
So’ngraO’zbekistonRespublikasibayrog’iniolibchiqibketilishigabuyruqberiladi. 9-sinf  o’quvchilari ham  davranimusiqasadolariostidatarketishadi.
1-boshlovchi:Oppoqtongniqarshilabshodon,
Yuraklardajo’sharhayajon.
Ruhlartetik, ko’ngilbehad  shod,
Salomsenga, mustaqilhayot!
Shuningbilan  “So’nggiqo’ng’iroq”  tantanalarigabag’ishlangantadbirimizo’znihoyasigayetdi. E`tiborlaringizuchunrahmat!

Оставьте комментарий

ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanHindiKazakhKyrgyzRussianSpanishTajikTurkishUkrainianUzbek