Asqad Muxtor: «Yosh yozuvchi bo‘lish qiyin»

Jahondagi fikr va axborotlarni elab, saralab olish yoshlarning o‘z qo‘lida. Bu erkinlik, insonni bunday mustaqillikka o‘rgatish yaxshi, lekin yoshlarning adashishi ham bor. Yosh bo‘lish yaxshi. Ammo bu ham qiyin. Ayniqsa, yosh yozuvchi bo‘lish qiyin. Chunki ham o‘zingni, ham birovlarni tarbiyalashing kerak. Yosh bo‘lish qiyin. Hamma senga nasihat beravergani uchungina emas, yosh bo‘lish avvalo shuning uchun […]

Asqad Muxtor: «Yosh yozuvchi bo‘lish qiyin» Читать дальше »