Bilim haqida

Yaxshi yashamoq uchun yaxshi ishlamoq zarur, shu zaminda dadil turmoq uchun ko‘p bilmoqlik darkor. M. GORKIY Bilimdan qudratliroq kuch yo‘q; bilim bilan qurollangan odam yengilmasdir. M. GORKIY Inson qanchalik ko‘p bilsa, u shu qadar kuchli. M. GORKIY Siviliatsiya tarixini olti so‘z bilan ifodalash mumkin: qancha ko‘p bilsang, shuncha ko‘p qodirsan. E. ABU Bilimga intilish tuyg‘usidan […]

Bilim haqida Читать дальше »