Bilim haqida

DO`STLARGA ULASHING:

Yaxshi yashamoq uchun yaxshi ishlamoq zarur, shu zaminda dadil turmoq uchun ko‘p bilmoqlik darkor.
M. GORKIY
Bilimdan qudratliroq kuch yo‘q; bilim bilan qurollangan odam yengilmasdir.
M. GORKIY
Inson qanchalik ko‘p bilsa, u shu qadar kuchli.
M. GORKIY
Siviliatsiya tarixini olti so‘z bilan ifodalash mumkin: qancha ko‘p bilsang, shuncha ko‘p qodirsan.
E. ABU
Bilimga intilish tuyg‘usidan ko‘ra tabiiyroq tuyg‘u bo‘lmasa kerak….
M. MONTEN
Ma’naviy hayotda ham amaliy hayotdagidek, kimki bilimga tayansagina to‘xtovsiz kamol topadi va yutuqlarga erishaveradi.
U. JEYMS
Bilim, faqat bilimgina insonni ozod va ulug‘vor qiladi.
D. I. PISAREV
Narsalar qanday bo‘lmog‘i lozimligini bilish aqlli odamga xosdir; narsalarning haqiqatda qandayligini bilish tajribali odamga xos; narsalarni yanada takomillashtirishni bi-lish buyuk odamga xos.
D. DIDRO
Sizni ulug‘likka undaydigan hech bir narsaga e’tiborsiz bo‘lmang.
STENDAL
Bizning ishimiz — o‘qish va o‘qish, imkoni boricha ko‘proq bilimga ega bo‘lish uchun intilishdir, chunki jiddiy ijtimoiy yo‘nalishlar — bilim bor yerda, insoniyatning istiqbol baxti ham faqat bilimdadir.
A. P. ChEXOV
Aqlli, bilimli odamlar kerak; insoniyat porloq hayotga yaqinlasha borgan sayin, bunday odamlar aksariyatni tashkil etmaguniga qadar, ularning soni ko‘payib boraveradi.
A. P. ChEXOV
Har kim otasi va bobosi ko‘rgan va bilganiga qaraganda ko‘proq ko‘rish va bilishga intilmog‘i lozim.
A. P. ChEXOV
Bilmaganni so‘rab o‘rgangan — olim,
Orlanib so‘ramagan — o‘ziga zolim.
A. NAVOIY
Oz-ozdan o‘rganib dono bo‘lur,
Qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur.
A. NAVOIY
Yigitlikda yig‘ ilmning maxzani.
Qarilik chog‘i xarj qilgil ani.
A. NAVOIY
O‘qish, o‘rganishda mardi maydon bo‘l! Sening qadr-qimmating — o‘z imkoniyatlaringdan to‘la foydalanib o‘qishingda. Er kishining izzat, sha’ni — tekinxo‘r, hamtovoq bo‘lmaslikda. Fikr yalqovligidan hazar qil!
V. A. SUXOMLINSKIY
Bilim — kuch, kuch esa bilimdadir.
F. BEKON
Bilim va qudrat — ikkovi egizak.
F. BEKON
Eng dovyurak odam ham toki unda qat’iy e’tiqod yo‘q ekan, nomardga aylanishi mumkin.
E. DELAKRUA
Bilim — barcha kulfatlarga qalqon.
A. RUDAKIY
Bilim shunday kuchki, bu kuchga bizni qurshab turgan tabiat inerniyasi qarshi turolmaganidek, eng tosh qotgan yanglishishlar ham dosh berolmaydi.
A. I. GERSEN
Odamlar mehnati bilan yaratilgan, fanda jamlangan bilim tobora o‘sib, teranlashib, beqiyos tig‘nz bo‘lib bormoqda va bizning bilish qobiliyatimiz, njodiy quvvatimizning benihoya yuksalishi uchun tayanch xizmatini o‘tamoqda.
M. GORKIY
Insonga bilimning zarurligini uqtirish, unga ko‘rishning ahamiyatini uqtirish bilan baravardir.
M. GORKIY
Ruhiyat ham tana singari muttasil ozuqlanishsiz yashay olmaslik qonuni izmidadir.
L. VOVENARG
Bilim — biz yashayotgan dunyoning mutlaq qimmatli boyligi. O‘qimoq zarur, bilmoq zarur. Bilib bo‘lmaydigan narsa yo‘q, biz bilib olinmagan narsalar xususidagina gap yuritishimiz mumkin.
M. GORKIY
Bilganlarimizning cheki bor, bilolmagan narsalarimizning esa had-chegarasi yo‘q.
LAPLAS
Ilmdan bir shu’la dilga tushgan on
Shunda bilursankim, ilm bepoyon.
A. FIRDAVSIY
Bilim manbai behad: insoniyat bu yo‘lda qanchalik yutuqlarga erishmasin, barcha odamlarning izlanishi, kashfi va bilimi uchun o‘rin topiladi.
I. A. GONChAROV
Inson tushunib bo‘lmaydigan narsalarni ham tushunish mumkinligiga inonmog‘i lozim: aks holda, u bular haqida fikr yuritmay qo‘ygan bo‘lur edi.
I. GYoTE
Umrning butun ma’nosi mavhumlikni to‘xtovsiz zabt etish, tobora va hamisha ko‘proq bilishga intilishdir.
E. ZOLYa
Inson dunyoni qanchalik bilsa, o‘zligini ham shunchalik anglaydn.
I. GYoTE
Siz nimani tushunmasangiz, u sizga begona.
I. GYoTE
Bilimsizlikdan hech qachon maqtanmaslik kerak: bilimsizlik — ojizlik.
N. G. ChERNIShEVSKIY
Bilimsizlik — kulfatdan qutulishning yomon vositasi.
SENEKA
Bilmaslik — ulg‘aymaslik, harakatsizlik bilan baravar.
M. GORKIY
Bilim insonga hamma yo‘lida hamrohdir.
D. GURAMIShVILI
O‘z turmushini yaxshilash ehtiyoji aqliy mehnatga intilish zaruriyatini tug‘diradi.
N. G. ChERNIShEVSKIY
Bilimga eltuvchi yagona yo‘l, bu — faoliyatdir.
B. ShOU
Inson bilimga intiladi va qachonki unda bilimga tashnalik so‘nsa, u insoniylikdan mahrum bo‘ladi.
F. NANSEN
Narsalarga qiziqishing yo‘qolsa, xotiringdan ham ayrilasan.
I. GYoTE
Har qanday bilim bizni g‘ayratga undagan taqdirdagina qimmatlidir.
I. ETVES
ziyouz.uz

Оставьте комментарий