Cholg‘u asboblari haqida topishmoqlar

Uzun terak yiqildi, Uchi mening qo‘limda. Zag‘izg‘oni sayraydi, Sochi mening qo‘limda. (Tanbur) Uch ayg‘ir, haydadim tekis yo‘lga, Uchoviga o‘n odam xizmat qilar zo‘rg‘a-zo‘rg‘a. (Dutor) Bogda bulbul sayraydi, Egalari so‘zlaydi. (Dutor) Tomda turib gilam qoqdim. (Nog‘ora) Hasan dorozi bir bukur, Hovliga soladi zikir. Har mo‘ridan tutun chiqsa, Bachchalar tapir-tupur. (Karnay) Tomda turib gilam qoqdim, Changi jahonga …

Cholg‘u asboblari haqida topishmoqlar Читать далее »