Nota haqida

Nota haqida qisqacha ma’lumot   Siz bilan biz gapirayotgan har bir so’zimiz harflar bilan yozilib o’qilgani kabi  har bir musiqa tovushi ham notalar bilan yoziladi va ijro etiladi. Musiqa tovushlarini yozishda maxsus nota  belgilaridan  foydalaniladi. Musiqa yozuvida asosan yettita tovush bo’lib , ular DO, RE, MI, FA, SOL, LYA, SI deb ataladi. Musiqada  asosiy tovushlarning  …

Nota haqida Читать полностью »