Parkinsonizm

1817 yili angliyalik vrach Jeyms Parkinson (1755-1824) “Titroq falajlik” deb nomlangan kichik bir asar yozadi. Bunda u oʼsha davrgacha nomaʼlum boʼlgan kasallik haqida soʼz yuritadi. Hamma gap shundaki, bu dardga uning oʼzi yoʼliqqan edi. U oʼzida kechayotgan kasallik belgilarini yon daftarchasiga yozib yuradi. Uning qoʼllari doimo titrar, boshi qaltirar va hali 60 yoshga ham yetmagan […]

Parkinsonizm Read More »