Peshob-nordon diatezi

Buyrak kontsentratsion faoliyati buzilishi oqibatida hosil boʼlgan peshobning miqdor va sifat jihatdan oʼzgarishidan yuzaga keladigan surunkali kasallik peshob-nordon diatezi deyilib, unga xos oʼzgarishlar buyrakning nafaqat morfofunktsional holati, balki organizmdagi umumiy moddalar almashinuvining buzilishi bilan ham bogʼliqdir. Аniqroq aytganda, haddan ziyod ovkatlanish (ayniqsa goʼshtli mahsulotlarni koʼp isteʼmol qilish) oqibatida oqsillar parchalanishining kuchayishi organizmdagi oqsillar almashinuvi buzilishlariga […]

Peshob-nordon diatezi Read More »