Tinchlik va notinchlik haqida maqollar

Beg’alva bosh bosh emas. Bir kun urush bo’lgan uydan Qirq kun baraka ko’tarilar. Bir kunlik janjal Qirq kunlik rizqni olar. Bugun sizdan, ertaga bizdan. Bo’y — bo’ylab, Teng — tenglab. Dovul tursa, bulut quvar, Yov qutursa, yurt quvar. Yovning tashida bo’iguncha, ichida bo’l. Yopig’liq qozon — yopig’lik. Janjalli joyda og’zingni ochma. Janjalli uy — azobli …

Tinchlik va notinchlik haqida maqollar Читать далее »