To’g’ri so’z va yolg’onchilik haqida maqollar

Arafa kuni yolg’on gapirganning Namoz kuni yuzi qora. Betga aytganning zahri yo’q. Boshingga qilich kelsa ham, To’g’ri so’zla. Va’da — oltindan qimmat. Va’da — quruq, bajarilsa — ulug’. Va’daga vafo — mardning ishi, Va’dasiz — subutsiz kishi. Gap kelganda otangni ayama. Yov makrini yolg’on yashirar. Yolg’on aytgan kishining Xatari bor ishining. Yolg’on aytib foyda ko’rsang, …

To’g’ri so’z va yolg’onchilik haqida maqollar Читать полностью »