Usayd ibn Huzayr

Usayd ibn Huzayr ibn Sammok ibn Atiyk ibn Rofe’ ibn Imriulqays. Madinaning Avs qabilasidan bo‘lib, nasabda Sa’d ibn Muoz (r.a.) bilan bog‘lanadi. Otasi Huzayr ibn Sammok Avsning raislaridan edi. Onasi Ummu Usayd binti Sakan bo‘lib, ikkinchi Aqabada imonga kelgan. Hazrat Usayd nihoyatda kamtar, lekin shijoatda o‘tkir, xayr-saxovatda ilg‘or zot edi. Islomga qadar o‘z qabilasi, qolaversa, […]

Usayd ibn Huzayr Read More »