Abu Ali ibn Sino falsafiy psixologik qarashlari

DO`STLARGA ULASHING:

Abu Ali ibn Sino falsafiy psixologik qarashlari
 
Abu Ali ibn Sino — 980 yili Arshona qishlog’ida (Buxoro yaqinida) tug’ilgan. Ibn Sino o’zining ilmiy dunyoqrashi bilan butun jahonda fan taraqqiyotiga va uning rivojlanishiga  ta’sir ko’rsatgan olim hisoblanadi. CHunki uning asarlari jahonning hamma  tillariga tarjima qilingan va o’zining hayotligi paytida Evropada  Avitsina nomi bilan, uning asarlari ta’lim maskanlarida o’quv quroli sifatida foydalangan. Uning «Tabobat qonuni» asari o’sha davrdagi , keyingi davrdagi va hozirgi davrida ham tibbiyot sohasidagi olimlarning qo’llanmasi hisoblanadi. Ibn Sino «juda og’ir va mashaqqatli hayot kechirgan» shunga qaramasdan ilm-fanning hamma sohalarida  o’zining o’chmas izini qoldirgan.
Ibn Sino jahonda birinchi bor psixologiya fanida tajriba amalga oshirgan alloma hisoblanadi.U emotsional holatlar bo’yicha dastlabki tajribalarni amalga oshirgan. Uning «Tadbiri manozil» asarida  ta’lim-tarbiyada uning psixologik asoslariga alohida e’tibor bergan.  Bu asarda alohida bob bo’lib, bu bob boalarni tarbiyalash, maktabda o’qitish deb nomlanadi.
Ibn Sino birinchi bor tarbiyada suhbat metodini qo’llashni taklif etadi.  Bolalarni o’qitishda va tarbiyalashda bir guruhda yoki jamoada tarbiyalansa, ular faoliyat turlarini amalga oshirishda bir-biriga moslashadi, bir-biriga hurmat-e’tibori kuchayadi va jamoaning ta’sirida eraksiz odatlarni yo’qotadi deb ta’kidlaydi. Bu bilan u birinchi bor ijtimoiy psixologiya asoslariga ham asos soldi.Bundan tashqari Ibn Sino tarbiya metodlari haqida ham to’xtalib o’tadi.Tarbiya metodlaridan oila tarbiyasi, oilda bola tarbiyasini amalga oshirishda regional xususiyatlarni qo’llash zarurligini ta’kidlaydi. Ibn Sino  shaxs taraqqiyotida musiqaning o’rni haqida ham to’xtalib o’tadi. U allaning ahamiyati haqida shunday deydi: «Aytilgan qo’shiqning so’zlari tanaga qaratilgan bo’lsa, uning ohangi bolaga qaratilgan »,-deydi. Ibn Sino Aristotel’ va Farobiy ta’limotiga asoslanib ruh va tana haqidagi ta’limot doirasida fikr yuritgan.  CHunki u ham o’zidan oldingi allomalar kabi tana va ruh  haqidagi ta’limotni, jon ta’limoti  doirasida ta’kidlaydi.

Оставьте комментарий