ULARGA BOG‘CHA PULI TO‘LANMAYDI

DO`STLARGA ULASHING:

ULARGA BOG‘CHA PULI TO‘LANMAYDI

✅ Quyidagi kasalliklari mavjud bolalar uchun bog‘cha puli to‘lanmaydi (http://www.lex.uz/docs/3019665): 👈

❗️nutqidagi og‘ir nuqsonlar (rinolaliya, duduqlanish, bolalar afaziyasi, ruhiy-nutqiy rivojlanishda orqada qolish);

❗️eshitishdagi og‘ir nuqsonlar (II — IV darajadagi karlik);

❗️ko‘rishdagi og‘ir nuqsonlar (ko‘zi ojizlar, bir ko‘zi soqqasi yo‘qligi (anoftalm), ambliopiya va g‘ilay bo‘lgan zaif ko‘radiganlar);

❗️tayanch-harakatlanishidagi nuqsonlar;

❗️psixik rivojlanishda orqada qolish (aqliy orqada qolish (aqliy faoliyatining orqada qolishi va aqliy zaiflikning yengil darajasi);

❗️murakkab nuqsonlar (rivojlanishda ikki va undan ortiq nuqsonlar mavjudligi);

❗️sil kasalligining ilk ko‘rinishi (sil kasalligi bilan kasallangan bemor bilan bir oiladan (xo‘jalikdan) bo‘lib aloqada bo‘lganlar, tubviraj), shuningdek sil kasalligidan keyingi tiklash davri.

Оставьте комментарий