Yoshlik haqida

DO`STLARGA ULASHING:

Hayot har bir kishiga ulkan va bebaho tuhfa in’om etadi, bu kuch-quvvatga to‘la yoshlik, bilim va kurashga chanqoqlik, ishonch va orzu-umidga to‘la o‘spirinlikdir.
N. A. OSTROVSKIY
Yoshlik — buyuk afsungar.
A. S. PUShKIN
Yoshlik o‘zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.
N. V. ShELGUNOV
Yoshlik, bu — orzu. Bu — ishonch. Bu — jasoratga intilish. Bu — lirika va romantika. Bu — kelajakka tuzilgan ulkan rejalar. Bu — istiqbolning boshlanishi.
N. HIKMAT
Agar yoshlik orzusi bo‘lmaganda inson hayoti bir nuqtada to‘xtab qolgan bo‘lardi, ko‘pgina ulug‘ goyalar xayolparast yoshlikning beg‘ubor nalagida nish urgan.
K. D. UShINSKIY
Yoshlik shu narsa bilan baxtiyorki, uning kelajagi bor.
N.V.GOGOL
Yoshlik inson hayotining so‘nggi yillari uchun urug‘ qadala-digan bahor pallasidir.
Ya. B. KNYaJNIN
Yoshlik paytida shunday ulug‘ fikrlar tug‘iladiki, bu fikr-lar kelajakda insonni ko‘klarga ko‘tarishi lozim.
K. GELVESIY
Yoshlik — xuddi aqlni alg‘ov-dalg‘ov etuvchi sarmastlikka o‘xshaydi.
F. LAROShFUKO
O, yoshlik! Yoshlik! Ehtimol, butun latofating siri hamma narsani uddalash imkoniyatiga ega ekanligingda emas, balki hamma narsani uddalayman, deb o‘ylash imkoniyatiga ega bo‘lganligingdadir.
I. S. TURGENEV
Yoshlik —- olijanob tuyg‘ularning bokira pallasi.
N. G. ChERNIShEVSKIY
Olov nayting, chaqmoq damlaring
Yodingda tut, unutma zinhor…
I. AKSAKOV
Yoshlikning o‘zi hayot poyeziyasidir, har bir odam umrining boshqa pallalariga nisbatan yoshligida yaxshiroq bo‘ladi.
V. G. BELINSKIY
Ayniqsa, g‘ayritabiiy narsalarga ishtiyoq kuchli bo‘lgan yoi lik pallasida kishi jasoratga intiladi, qalbi doimo hammaga va hamma narsaga ochiq bo‘ladi.
N. V. GOGOL
Yoshlik — dovyuraklik fasli.
STENDAL
Yoshlik hamisha fidoyilikdir.
A. I. GERSYoN
Yoshlik iisoniyatning eng ajoyib, eng harakatchan otryadidir.
M. I. KALININ
Yoshlar ertangi kunning asosiy kuch-qudratidir.
A. V. LUNAChARSKIY
Yoshlarning ongida qanday kayfiyat ustunligini aytsang, men senga keyingi avlodning tabiati qanday bo‘lishini aytib beraman.
E. BERK
Yoshlik kishiga faqat bir marta beriladi, har bir odam yoshdigida boshqa yoshdagiga nisbatan barcha yuksak va porloq narsalarga yaqinroq bo‘ladi. Qarigan chog‘ida ham qalb mehri va haroratini So‘ndirmay, yoshlignni saqlab qolgan odam baxtiyordir.
V. G. BELINSKIY
Beozor yoshlik yillaridan kamolotniig vazmin yo‘llariga otlanar ekansiz — hamma narsani, insonga xos barcha harakatni o‘zingiz bilan birga ola keting, yo‘lda qoldirmang: keyin uni o‘rnidan siljita olmaysiz!
N. V. GOGOL
Muayyan maqsad, o‘zni idora qila bilish, samimiyat, mehnat-sevarlik, vaqtni qadrlash — mana shu xislatlarni egalla-shingiz lozim, yigitlar.
N. P. OGAREV
Yoshligingni asra. Dunyoda undan yaxshi palla yo‘q. Undan qimmatli narsa ham yo‘q! Yoshligingni, xuddi oltin kabi, istagan narsaga ishlatishing mumkin.
M. GORKIY
Hayot juda ajoyib, unda jozibadorlik benihoya ko‘p, lekin yoshlarni ulkan qimmatga ega bo‘lgan hamda insonni har tomonlama kamol toitiradigan narsalarga da’vat etish kerak.
M. I. KALININ
Dunyoda hech narsa kishini o‘soirinlik yillariday musaffo va olijanob qilolmaydi, kuchli ijtimoiy manfaat ularni asrab-avaylaydi.
A. I. GERSEN
Kimda-kim yoshligida o‘zini ulug va ajoyib ishlar bilan yoki loaqal oddiy, lekin halol va foydali mehnat bilai mustahkam bog‘lamagan ekan, u yoshligi qanchalik xushchaqchaq o‘tgan va qanchalik yorqiy xotiralar qoldirgan bo‘lmasin, uni hayf ketgan, deb hisoblayverishi mumkin.
D. I. PISAREV
Yoshlik — ajoyib: uni yelga sovurish jinoyatdir.
B. ShOU
Vofoyda o‘tgan yoshlik — musibat.
OBOY QO‘NONBOEV
Insonning so‘nayotganini ko‘rishdan dahshatli manzara yo‘q.
A. I. GERSEN
Qulochni keng yozib yashash kerak. Bu faqat rassom va shoirlargina emas, balki har bir yosh mehnatkashga aloqador.
S.G.KONENKOV
Tugilishdanots narvozga shay bo‘lish dunyodagi eng oliy baxtdir.
ARISTOFAN
Yoshlik biror narsa to‘g‘risida mulohaza qilishdan ko‘ra ixtiro qilishga, maslahatdan ko‘ra amalga opshrishga, muayyan bir ish bilan shug‘ullanishdap ko‘ra turli-tuman xayolotlar bilan yashashga moyilroq bo‘ladi.
B. BEKON
Yoshlikdagi yanglishishlarpi kechirmoq kerak. Shunday aldamchi shu’lalar bo‘ladiki, ular yo‘lovchiga haqiqiy yo‘lni, soxta shu’lalardan holi bo‘lgan yo‘lny ko‘rsatib beradi.
R. ShUMAN
Talantsiz yigit mo‘ysafiddir.
J. RENAR
O‘smirlikdagi tushkunlik — yoshlikka xos kasallik.
I. I. MECHNIKOV
Yoshlikdagi go‘rlik davrida ko‘zga tashlanadigan bilarmandlikni unchalik yoqtirmayman, zero u novdaga o‘ralib olib, uning o‘sishiga xalaqit beradigan chirmovuqqa o‘xshaydi.
R. ShERIDAN
Tushkuplikka tushgan yosh yigitning qiyofasidan ayanchli qisfa yo‘q.
M. TVEN
Odamlarda o‘ziga nisbatan qiziqish uyg‘otmasdan hayot kechirish hayfdir.
M. GORKIY
O‘qishda, mehnatda, fanda, xalqqa astoydil xizmat qilishda o‘z baxtingni topasan.
N. D. ZELINSKIY
O‘z zamonangdan yuqori yurishga harakat qil.
G. LIXTENBERG
Qo‘lingdan kelsa zamondan ilgariroq yur, agar qo‘lingdan kelmasa, zamon bilan barobar qadam tashla, ammo hech qachon zamondan orqada qolma.
V. Ya. BRYuSOV
Sustkashlik illatlar ichidagi eng jirkanchlisidir.
R. ROLLAN
Yoshlikdagi isrofgarchilik qarilikka berilgan shunday bir xirojki, uni keyin o‘ttiz yil davomida ustamasi bilan to‘lab borishga to‘g‘ri keladi.
K.KOLTON
Yoshlikdagi gunohimizni keksayganda yuvishga to‘g‘ri keladi.
ERAZM ROTTERDAMSKIY
Kimda-kim o‘n olti yoshida erkaklikka o‘tsa, oltmish yoshida yosh bolaga aylanadi.
T. FULLER
Har ikki jinsning qarilik-dagi qismati yoshligi nimaga isrof qilinganiga bog‘liq.
STENDAL
Yoshlikdagi qusurlarni qariguncha saqlab qolish kerak emas,chunki qarilikning o‘z qusurlari bo‘ladi.
I. GYoTE
Yoshmisan, keksani sen hurmat ayla,
O‘zing ham qariysan, hozirdan o‘yla.
ATTOR
Keksaga ko‘mak ber — suyangan tog‘ing, Buni tushunarsan qarigan chog‘ing.
N. XISRAV
Keksalarning insoniy zaifliklariga nisbatan muruvvatli bo‘ling.
V. A. SUXOMLINSKIY
Men hashla qilishni bilmaydigan, raqiblari ham bo‘lmagan issiq-sovuqni pisand qilmaym mangulik gulchambari ketidan yelib-yugurish o‘rniga bir chetda.biqinib yashaydigan ojiz va qo‘rqoq, sustkash va odamovi ezgulikni maqtay olmayman.
J. MILTON
Olg‘a, bir zum ham tinim bilmaydigan hayot bilan birga faqat olg‘a qarab yurish kerak.
E.ZOLYa
Hayotga xushmanzara daraxtzorga kirgan betashvish maishatparast bo‘lib emas, balki hayot va sirlar to‘la muqaddas o‘rmonga kirganday ehtirom bilan qadam tashlash kerak.
V. V. VERESAEV
Hayotga tetapoya kirib kelayotgan yoshlar tortinchoq yoki hatto uyatchanroq bo‘lishlari kerak: o‘ziga ishonch va bamaylixotirlik odatda surbetlikka olib boradi.
F. LAROShFUKO
Keksayganda yoshlikdagi butun kuch-quvvat bezavol ishga sarf bo‘lganini his etishdan ortiq tasalli yo‘q.
A. ShOPENGAUER
Yoshlikda shunday ish qilginki, yillar o‘tib, keksalik keltirgan zararning o‘rnini qoplaydigan ish bo‘lsin. Keksalikning ozigi donolik ekanini yodda tutib, yoshlikda shunday harakat qilginki, keksalik oziqsiz qolmasin.
LEONARDO DA VINChI
Yoshlik — donolikni o‘rganadigan palla, keksalik esa uni qo‘llaydigan paytdir.
J.J. RUSSO
Yoshlikda nimani eksang, ulg‘ayganda o‘shani o‘rasan.
G. IBSEN
Biror narsani o‘rganish, yangi odatlarni singdirish va bir-biriga zid fikrlarni toqat bilan eshitida qobiliyatiga ega bo‘lgan odam yoshligini saqlab
qoladi.
E. EBNER-EShENBAX
Bolalikdayoq barkamol bo‘lishni judayam zarur deb hisoblamayman, odam maktabni tugatganidan keyin ham ko‘p narsalarni o‘rganishi mumkin, ammo mashg‘ulot ko‘nikmasi va aqliy kamolotning asosi yoshlikda shakllanadi.
A. I. GERSEN
Keksalarning ustidan kulma — bir kun o‘zing ham qartayasan.
MENANDR
Eng to‘g‘risi, keksalikning hayotiy tajribasini yoshlikning kuch-g‘ayrati bilan omixta qilishdir.
B. ShOU
Menga yosh yigitdagi keksalarga xos ba’zi bir xislatlar, mo‘ysafiddagi yoshlarga xos fazilatlar yoqadi.
SISERON
Mayli, keksalikdagi donolik yoshlikdagi kuch-g‘ayratni yo‘lga solsin, yoshlikdagi kuch g‘ayrat esa keksalikdagi donolikka madadkor bo‘lsin.
K. S. STANISLAVSKIY
Keksalar o‘rgatish, maslahat berish huquqiga egadirlar. Ana shu ma’naviy huquqni hurmat qila bil.
V. A. SUXOMLINSKIY
Biz keksalarning donoligidan juda kam foydalanamiz.
L. VOVENARG
Yoshlik quvvati-yu, keksaning aqli — G‘alaba garovi, bu xalqning naqli.
G. M. KRJIJANOVSKIY
ziyouz.uz/

Оставьте комментарий