Shaxsiy munosabatlar madaniyati haqida

DO`STLARGA ULASHING:

Turmush — aslida siyqa tushunchadir, bu tushunchani jonlantirib turish, uning mohiyatini shaxsiy munosabatlar madaniyati bilan ochib berish kerak.
M. M. PRIShVIN
Biz bir-birimizga e’tibor bilan munosabatda bo‘lishni o‘rganishimiz kerak, dunyoda eng ajib, eng oliy xilqat — inson ekanligini tushunmog‘imiz kerak.
M. GORKIY
Kurramizdagi eng dilbar, eng ajoyib xilqat deb hisoblangan inson bilan faxrlanishni o‘rganmagunimizcha, to o‘sha payt kelmaguncha hayotimizdagi qa-bihlik va yolg‘ondan qutula olmaymiz.
M. GORKIY
Har bir kishida yaratuvchining dono qudrati yashiringani, shuning uchun bu qudratning taraqqiy etishi, gullab-yashnashiga imkon berish lozimligini unutmagan holda bir-biringizni izzat-ikrom qiling.
M. GORKIY
Jahonda inson uchun odamlardan ko‘ra g‘aroyibrog‘i yo‘q.
V. GUMBOLDT
Ko‘nglimda saqlagan durri nihonim — bu yaxshilarga nisbatan o‘tli munosabatimdir.
M.M.PRIShVIN
Demokratik ta’limotlardan eng birinchisi — barcha odamlar ma’naviy go‘zaldir, deya tan olishdan iboratdir.
G. ChESTERTON
Har bir kishi — butun bir kitobdir, hamma gap uni o‘qiy olishda.
U. ChENNING
Biz birinchi taassurotdan keyinoq yoki ikki-uch tashqi belgi bilanoq bir-birimiz haqimizda hukm chiqara olishimiz uchun har birimizda ko‘p murvatlaru g‘ildiraklaru va qopqoqchalar mavjud.
A. ChEXOV
Agar odamni bir qarashdayoq butun sirru asrorini bilib olsang, unga qiziqmay qolasan. Inson imkon qadar o‘zida barcha xislatlarni jamlagani holda, yana nimasi bilandir sirli tuyulmog‘i kerak.
M. GORKIY
Bir qarashdayoq kishi haqida hukm chiqarish yaramaydi. Fazilatlar odatda kamtarlik qobig‘i bilan o‘ralgan, kamchiliklar riyokorlik niqobiga yashiringan bo‘ladi.
J. LABRUER
Kishilar haqidagi hukmimizda tasodifiy qadamlarga katta e’tibor berishdan saqlanmoq kerak. Tasodifiy ishlar bilan ojiz kishilar o‘zlariga izzat-ikromlarni qaytarmoqchi, shuhratparastlar — jamiyat ko‘z oldida o‘zlarini azizu mukarram qilib ko‘rsatmoqchi bo‘ladilar.
G. TEYLOR
Odamlar hech qachon mislsiz yaxshi yoki haddan tashqari yomon bo‘lmaydilar.
F. LAROShFUKO
Kishi olijanobligi haqida uning ahyondagi g‘ayratiga qarab emas, balki kundalik ishlariga qarab baho berilishi kerak.
B. PASKAL
Ko‘pincha shunday bo‘ladiki, agar diqqat bilan o‘rganilsa, «yomon odamlar» yaxshi chiqib, «yaxshilar» esa yutqazib qo‘yadilar.
G. LIXTENBERG
Kishi haqida hukm chiqazishdan oldin loaqal uning fikr-asrori, uning baxtsizligi, uning hayajoniga sherik bo‘lish kerak.
BALZAK
Kishining tashqi ko‘rinishiga qarab baho berib bo‘lmaydi — ko‘rinishga qarab faqat taxmin qilish mumkin.
J. LABRUER
Insonni bilish uchun uni sevish kerak.
L.FEYERBAX
Odamlar bilan ellashish va ularga yoqimli bo‘lish uchun aqldan ko‘ra qalb ko‘proq foyda beradi.
J. LABRUER
Kishilarni o‘zgartirmoq uchun ularni sevish kerak. Ularga ta’sir o‘tkazish bilan ularni sevish proportsionaldir.
I. PEST ALOSSI
Kimningdir fazilatini baholamoqchi bo‘lgan odamning o‘zi ham shu fazilatga yot bo‘lmasin.
V. ShEKSPIR
Yaqinlarimiz qanchalik bizga o‘xshagan bo‘lsalar, ular shunchalik bizga xush yoqadilar; kimnidir qadrlash — bu aftidan, uni o‘ziga tenglashtirishning o‘zginasidir.
J. LABRUER
Boshqaning insonligini his etgan taqdiringdagina inson bo‘la olasan.
A. N. RADIShEV
O‘zi haqida hukm chiqazishni o‘rganmagan odam boshqalar haqida hukm chiqarolmaydi.
I. GYoTE
Kimki insonlikni o‘zida sinab ko‘rmagan ekan, u hech qachon odamlarni chuqur bilmaydi.
N. G. ChERNIShEVSKIY
Har bir kishi boshqalardan ajralib turadi va kundan-kunga o‘zidan ham farqlanib boradi.
A. POP
Kishiga tug‘ilgan joyiga qarab emas, uning ma’naviy qiyofasiga, qaysi yurtdanligiga qarab emas, qanday nuqtai nazar bilan yashashga jazm qilganiga qarab baho beriladi.
APULEY
Kishi qanchalik dono bo‘lsa, u shunchalik yangi-yangi odamlarni topadi. O‘rtamiyona shaxslar ko‘pchilik orasida u qadar sezilmaydi.
B. PASKAL
Birovni tushunmoq uchun o‘zingni uning o‘rniga qo‘yib ko‘rmog‘ing, uning sevinchi va dardini his etmog‘ing lozim.
D. I. PISAREV
Yoningdagi kishini his qila bil, uning qalbiga kir, ko‘zlariga boqib, ichki olamini — shodligi, qayg‘usi, baxtsizligi, g‘am-alamini ko‘ra bil.
V. A. SUXOMLINSKIY
O‘zga odamning daxlsizligi, nozikligi, hamiyatini ehtiyot qil, aya. Odamlarga yomonlik qilma, ranjitma, dilini og‘ritma, tashvish va notinchlikka qo‘yma.
V. A. SUXOMLINSKIY
Butun hayot davomida insonga yengiltaklik va loqaydlik bilan qarash mumkin hisoblangan biron soniya ham bo‘lmasligi kerak.
D. I. PISAREV
O‘zingda ham, boshqalarda ham insoniy shaxsiyatni e’zozla.
D. I. PISAREV
Boshqalarni hurmat qilish o‘z-o‘zini hurmat qilishga olib keladi.
R. DEKART
Odamlarni hurmat qilish — o‘zini hurmat qilishdir.
J. GOLSUORSI
Kim hech kimni sevmasa, menimcha, uni ham hech kim sevmaydi.
DEMOKRIT
Boshqalarni hurmat qilgan odamgina hurmatga loyiq.
V. A. SUXOMLINSKIY
Kimki boshqalarga nisbatan hurmat hissini yo‘qotishga moyil bo‘lsa, u avvalambor o‘zini hurmat qilmaydi.
F. M. DOSTOEVSKIY
Hech qachon kishiga yaxshiligidan ko‘ra yomonligi ko‘p deya yondashmang.
M. GORKIY
Hammavaqt boshqa odamlardan yomon jihatlarni emas, yaxshi jihatlarni qidir.
L. N. TOLSTOY
Chinakam yaqinlik o‘zaro muruvvat ko‘rsatishdadir.
PUBLILIY SIR
Hech kimni xush ko‘rmaydigan kishi hech kimga yoqmaydigan kishidan ko‘ra ancha baxtsizroqdir.
F. LAROShFUKO
Bizga tashvish orttiradiganlarga ko‘pincha muruvvat bilan qaraymizu, ammo tashvishimizni yeganlarning esa qadriga yetmaymiz.
F. LAROShFUKO
Hech kimga ziyonimiz tegmaydi, deb yuradigan odamlar aksar hollarda ko‘pchilikka ziyondosh bo‘ladilar.
F. LAROShFUKO
Tarbiyali kishilar inson shaxsini hurmat qiladilar, shuning uchun ham ular marhamatli, oqko‘ngil, xushmuomalali va ko‘ngilchandirlar.
A. P. ChEXOV
Boshqalar qusrini afv eta olish yuksak kamolot belgisidir.
G. VINKLER
Nazokat o‘rinli bo‘lsa, ya’ni shaxsning g‘ayrati va o‘z qadr-qimmatini anglab yetishi mutanosib kelsa, u yuksak insoniy fazilatlardan biriga aylanadi. Soflik, adolat va o‘z qurdoshlari taqdiriga faol aralashish unga omixta bo‘lib keladi.
N. A. DOBROLYuBOV
Yaqin kishilarimizga o‘zlariga munosib muomala qilib, biz ularni battar buzamiz. Agar biz ularga o‘zlaridan ko‘ra yaxshiroq odamlar deya yondashsak, ularni biz yanada yaxshiroq bo‘lishga majbur etamiz.
I. GYoTE
Buyuk qalblarning iste’dodi boshqa odamlardagi ulug‘likni bilishdir.
I. M. KARAMZIN
Kishini maqtash foydalidir, bu unda o‘ziga hurmat hissini oshiradi, o‘z ijodiy kuchlariga ishonchni kuchaytirishga yordamlashadi.
M. GORKIY
Kishi erkalash — hech qachon ziyon keltirmaydi.
M. GORKIY
Agar kishiga hammavaqt “cho‘chqasan” deyilaversa, darhaqiqat, oxir-oqibatda u hurillab yuboradi.
M. GORKIY
O‘zingizga nisbatan ishonch hissiyotiga putur yetkazmoqchi bo‘lganlardan qoching. Bu mayda odamlarga xos xususiyat. Buyuk odam, aksincha, sizning ham buyuk bo‘lishingiz mumkinligiga ko‘nglingizda ishonch tug‘diradi.
MARK TVEN
O‘z ko‘nglingni ko‘tarishning eng yaxshi yo‘li — kimningdir ko‘nglini ko‘tarishdir.
MARK TVEN
Mehnati kam kishilar boshqalarni kam maqtaydi.
PLUTARX
Odamlarga diqqat bilan razm solsangiz, hech kimni maqtamaydigan, hammani yomonlab, hech kimdan ko‘ngli to‘lmaydigan odamlarning o‘zi ayni hech kim yoqtirmaydigan odamlar ekanini bilib olasiz.
J. LABRUER
Agar sizni hech kim yoqtirmasa, imoningiz komil bo‘lsinki — ayb sizda.
F. DODRIJ
Inson qadr-qimmatini oyoq osti qilish, o‘zini juda baland olib, boshqalarni nazarga ilmaslik katta nuqsondir.
V. A. SUXOMLINSKIY
Bir xil toifa kishilar o‘z fuqarolarini kamsitib, buni sharaf deb bilishlari menga hamisha aql bovar qilmaydigan hol bo‘lib tuyuladi.
M. GANDI
Birovni yerga ursang, bu bilan o‘zing ham yerga urilasan.
B. VAShINGTON
Atrofidagilarni kamsitgan odam hech qachon buyuk bo‘lolmaydi.
I.ZEYME
Odamlar birgina nurdan bunyod bo‘lgan farishtalar emas, lekin ular hayvon ham emaski, og‘ilxonaga haydab kiritilsa.
V. G. KOROLENKO
Hech qachon o‘zing qilishing mumkin bo‘lgan ishni birovga yuklab, uni tashvishga qo‘yma.
L. N. TOLSTOY
O‘zingni o‘ylab, birovning halovatini o‘g‘irlash adolatdan emas.
TOMAS MOR
Boshqalarni o‘zingga tenglashtirishga majbur etishdan ko‘ra, o‘zingni boshqalarga tenglashtirish ko‘pincha oson va foydalidir.
J. LABRUER
Odamlar bilan muomalada bo‘lib, o‘z foydangni emas, o‘sha odamlarning foydasini o‘yla, o‘zing haqingda o‘zing emas, sen haqingda ular nima fikr yuritishini o‘yla.
L. N. TOLSTOY
Biz yordam kutgan odamlarimizning emas, balki yordam bermoqchi bo‘lgan odamlarimizning xayrixohligini izlashimiz kerak.
J. LABRUER
Odamlar bilan munosabatda ehtiyot bo‘l, eng muhimi — kulgili xushomadgo‘ylikka o‘tma.
E. DELAKRUA
ziyouz.uz

Оставьте комментарий