1-10 sinflar jismoniy tarbiya fanidan ish reja

DO`STLARGA ULASHING:

TAQVIM-MAVZU RЕJA
 
1-SINF
Jismoniy  tarbiya 66 soat
 
1-sinf
 
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.
Nazariy bilimlar
10
4
2
2
2
2
Yengil atlеtika
6
2
4
3.
Harakatli o’yinlar
33
10
6
6
2
1
8
4
Shaxmot
2
2
5
Gimnastika
11
4
3
4
6
Nazorat ishi
4
1
1
1
1
Jami
66
8
10
8
6
6
6
6
7
9
 
1-sinf
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Nazariy bilimlar
+
+
+
+
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5
Shaxmot
+
+
6
Nazorat ishi
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1
Nazariy: Jismoniy tarbiya nimani o’rgatadi? Jismoniy tarbiya faning maqsad va vazifalari, insonning sog‘lom rivojlanishi uchun axamiyatini tushuntirish.
1
2
Nazariy :  Kun tartibi Kun tartibining ahamiyati, inson uzoq umr ko‘rishi va samarali faoliya tko‘rsatishi uchun zarurligini misollar orqali tushuntirish.
1
3
Nazariy : O’quvchining kun tartibini qanday tuzish kerek?
1
4
Nazariy :Ertalabki badantarbiya mashqlari
1
5-6
Shaxmot: Shaxmat taxtasi, shaxmat yozuvi, shaxmat donalarining harakati, o‘yin qoidalari.
Donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich qismi.
2
7
Yengil atletika: Harakatlanish turlari.
Sekin, o‘rta tezliklarda aylana bo‘ylab yurish. To‘g‘ri chiziq ustida oyoq uchida, tovonda, oyoqning ichki va tashqi tomonlarida yurish; qomatni to‘g‘ri tutish ga e’tibor berib yurish.
1
8
Yengil atletika: Harakatlanish usullari.
Yugurish, past startda turish, startdan chiqish.Tezlikda yugurish, masofa bo‘ylab yugurish ,marraga yetib kelish mashqlari.
1
9
Harakatli o’yinlar: «Hamma tezda o‘zjoyiga», «Danak»,
1
10
Harakatli o’yinlar: «Charxpalak», Oyog‘ingni ho‘l qilma»
1
11
Harakatli o’yinlar: «To‘pli estafeta», «Sakragichli estafeta»
1
12
Harakatli o’yinlar: «, «Nishonga aniq ot», «Bekinmachoq»
1
13
Harakatli o’yinlar: Topishmoq», «Tortishmachoq»,»Chamalash»,
1
14
Harakatli o’yinlar: «Qoch bolam, qor keldi», «Qovunpolizdan»
1
15
Harakatli o’yinlar: «O‘rta barmoqni top», «Qopqon»
1
16
Harakatli o’yinlar: «Qirqtosh»,»Zag‘izg‘on»
1
17
Harakatli o’yinlar: «Olibqochar», «Jambul»
1
18
Harakatli o’yinlar: Beshtosh», «Qizilbayroq», «Kartoshka ekish»
1
1-sinf
2 Chorak 14 soat
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
Nazariy bilimlar
+
+
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5
Shaxmot
6
Nazorat ishi
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19
Nazariy : Ertalabki badantarbiya mashqlari Odam tanasining rivojlanishi va kun davomida tetik bo‘lishi uchun ertalabki badantarbiyaning ahamiyati. Ertalabki badantarbiya mashqlarini bajarish.
1
20
Nazariy : Tozalik salomatlik garovi. Tana parvarishining ahamiyati.
1
21
Harakatli o’yinlar : «Qo‘ng‘iroqcha», «Sakrabodomchumchuqlar». «Keladi-ketadi»,
1
22
Harakatli o’yinlar : «Oqterakmi, ko‘kterak», «Echkibolalari»
1
23
Harakatli o’yinlar : «Bo‘yoqsotuvchi»,»Hurmachabog‘i» Arg’amchini oyoqlar ostidan olib o’t
1
24
Harakatli o’yinlar : «Quruvchilar», «Kosmonavtlar» Kim tez o’raydi
1
25
Harakatli o’yinlar :  “Soqqa”, “Olibqochar”
1
26
Harakatli o’yinlar :  “To‘pni aylana ichiga tushirma” Ko’z  bog’lag’ich
1
27
Harakatli o’yinlar :  “Qo‘riqchi”,  “To‘po‘rtaga”
1
28
Harakatli o’yinlar :  “Kengurucha”, “Arg‘amchi bilan estafeta”
1
29
Harakatli o’yinlar : Kim mergan “Sakrab o‘t vaqochib ket”
1
30
Harakatli o’yinlar : To’pni oyoqlar orasidan uzat  “Birgalashib sakraymiz”, “Kuchlilar va chaqqonlar”
1
31
Harakatli o’yinlar :   “To‘siqlardan oshib o‘tish”, “Kim uzoqqa otadi”
1
32
Harakatli o’yinlar :   “Savatga to‘p tushirish”, “Tortishmachoq”,
1
1-sinf
 
3-chorak (18 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1.
Nazariy bilimlar
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
+
+
N
 
Т
Т
+
+
+
+
 
3.
Yengil atlеtika
Т
Т
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
Т
Т
+
N
5
Shaxmot
Т
Т
6
Nazorat ishi
Т
Т
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33
Nazariy: Chiniqish. Suvdagi xavfsizlik qoidalari. Chiniqish mashqlarin ibajarish.
1
34
Nazariy: Sport jihozlari.
Sport jihozlari va ulardan xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda foydalanish
1
35-36
Gimnastika: Saflanish va qayta saflanish usullari. “Saflaning!”, “Tekislaning!”, “Rostlaning!”. “O‘ng-ga!”, “Chap-ga!”, “Orqa-ga!”, “Qadam bosing!”, “To‘xtang!”mashqlarini bajarish. .
2
37-38
Gimnastika:  Badiiy gimnastika mashqlari uyg‘unligida raqs harakat elementlarini o‘rgatish.
Musiqa jo‘rligida xalq raqslari elementlarga mos bo‘lgan qo‘l va oyoq harakatlarini bajarish. Masalan: “Chittigul”, “Chertmak”, “O‘rdaklar raqsi”, “Vals qadamlari”. “Andijon polkasi” vah.k
2
39
Gimnastika:  Jismoniy sifatlarni tarbiyalash va nazorat qilish.
Jismoniy sifatlarni tarbiyalash uchun berilgan mashqlar majmuasini bajarish.
1
40
Gimnastika:  Qomatni rostlash.
Qomatni benuqson to‘g‘ri shakllantirish tartib-qoidalarini bajarish.
1
41
Gimnastika:  Yassioyoqlik.
Yassioyoqlik to‘g‘risida tushuncha berish.
1
42
1-NAZORAT ISHI
(35-41 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
43
Harakatli o’yinlar: To’pni yuqoridan uzat“Uzatdingmi, o‘tir”
1
44
Harakatli o’yinlar: ”Doiraga tort”, “Xo‘rozlar jangi”
1
45-46-darslar ta’til
 
 
 
 
47
Harakatli o’yinlar: “Juft-juftbo‘libtortishish”, “Qarmoqcha”
1
48-49
Gimnastika: Qo‘l kuchini oshiruvchi mashqlar.
Qo‘l kuchini rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish.
2
50
Gimnastika: Oyoq kuchini oshiruvchi mashqlar.
Oyoq kuchini rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish.
1
51
Gimnastika: Qorin muskullarini rivojlantiruvchi mashqlar. Qorin muskullarini rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish.
1
52
2-NAZORAT ISHI (47-51  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
1-sinf
4chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1.
Nazariy bilimlar
+
+
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
N
 
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
+
+
+
+
+
N
5
Shaxmot
 
6
Nazorat ishi
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53-54
Nazariy: Sport zali.
Sport zali to‘g‘risida hamda sport zalidan foydalanish tartib-qoidalarini bilish.
2
55-56
Yengil atletika:  Chaqqonlikni rivojlantiruvchi mashqlar. Chaqonlikni rivojlantiruvchi mashqlarini bajarish.
2
57-58
Yengil atletika: Chidamlilikni oshiruvchi mashqlar.
Chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish.
2
59
3-NAZORAT ISHI
(55-58 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
60
Harakatli o’yinlar :  “Juft-juftbo‘lib tortishish”,
1
61
Harakatli o’yinlar :  “Qirqtosh”, “Cho‘pon”
1
62
Harakatli o’yinlar : Bo’sh joy  “Chavandozlar”
1
63
Harakatli o’yinlar :  Kim tezkor “Qovunpolizida”
1
64
Harakatli o’yinlar : Sopalak  “Sehrli kataklar”
1
65
Harakatli o’yinlar :  Baliq tutish “Qarmoqcha”
1
66
Harakatli o’yinlar : Mergan ovchi “Mashqnibajar
1
67
Harakatli o’yinlar : Insiz quyon
1
68
4-NAZORAT ISHI
(60-67 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
                       Mavzularni o’rganish uchun   62 soat
                       Nazorat ishlari uchun              4   soat
                       Jami                                        66  soat
                                                                                                                                              2-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat
 
2-sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.
Nazariy bilimlar
2
1
1
2.
Gimnastika
15
5
7
3
3.
Yengil atlеtika
13
6
7
4.
Harakatli o’yinlar
28
7
6
6
3
6
5
Shaxmot
2
2
6
Suzish
2
2
7
Nazorat ishi
6
1
1
1
1
1
1
Jami
68
9
9
7
7
6
8
6
8
8
2-sinf
 
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Nazariy bilimlar
+
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
+
N
 
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
+
+
+
+
N
5
Shaxmot
+
+
 
6
Nazorat ishi
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1-2
Shaxmat saboqlari. Shaxmat taxtasi, shaxmat yozuvi, shaxma tdonalarining harakati, o‘yin qoidalari. Donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich qismi.
2
3-4
Yengil atletika : Yurish
Turli tempda masofalarga harakatlanib yurish; harakat tezligini o‘zgartirib yurish; qo‘lni har xil holatda tutib yurish; belgilangan mo‘ljalga yugurish yo‘lakchasi chizig‘I bo‘ylab yurish.
Tizzani yuqoriga ko‘tarib, 50-60 sm bo‘lgan to‘siqlar osha yurish; tez-tez qadamlab, yarim cho‘qqayib keng qadamlab yurish mashqlarini bajarish.
2
5-6-7
Yengil atletika : Yugurish
Oyoq uchida, turgan joyda tizzani baland ko‘tarib yugurish mashqlari;
Past to‘siqlar orasidan o‘tib yugurish;
Tezlikni oshirib yugurish; yugurishni yurish bilan almashlab 4 daqiqa davomida yugurish; 3×10 mokisimon yugurish;
30 metr masofaga tez sur’atda yugurish.
3
8
Yengil atletika : Sakrash
Bir qadamdan uzunlikka, balandlikka sakrash; 4-6 qadam tashlab uzunlikka sakrash; yugurib kelib to‘g‘ridan balandlikka sakrash.
.
1
9
1-NAZORAT ISHI
(1-9 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
 
 
 
 
10
Nazariy : Maktab kun tartibi
1
 
 
 
11-12
Harakatlio‘yinlar
Sinfdan tashqari paytlarda harakatli o‘yinlarni mustaqil tashkil qilish va o‘tkazish, unda ishtirok etish;  harakatli o‘yinlarni hamda sport o‘yinlariga tayyorlovchi o‘yinlarda qoidalarga rioya qilgan holda ishtirok etishni o‘rgatish.
Harakatli o‘yinlarning tartib – qoidalari va to‘plar, arg‘amchi hamda boshqa jihozlar yordamida harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. Yugurish, sakrash, to‘pni aniq otish kabi mashqlar asosida harakatli o‘yinlar bajarish. Yugurish, sakrash, uloqtirish, tirmashib chiqish, turnikda osilishni aniq mezonlari bo‘yicha topshirish.
1
13
 Harakatlio‘yinlar “Yashiringanni topish”, “Nishonga aniq ot”
2
14
Harakatli o’yinlar : “Charxpalak”, “Hamma tezda o‘z joyiga”
1
15
Harakatli o’yinlar : “Danak”, “Oyog‘ingni ho‘l qilma”
1
16
Harakatli o’yinlar : “Bir qatorga saflaning!”,“Sakragichli estafeta”
1
17
Harakatli o’yinlar : “To‘pli estafeta”, “Kim ko‘p yong‘oq yig‘ish”
1
18
2-NAZORAT ISHI
(11-17 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
 
 
 
2-sinf
 
2-chorak (14 soat)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 
1.
Nazariy bilimlar
+
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
 
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
 
5
Shaxmot
 
6
Nazorat ishi
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19
Nazariy : Ovqatlanishga qo’yiladigan talablar
1
 
 
20-21
Harakatli o’yinlar :  “Bekinmachoq”, “Kim uzoqqa uloqtiradi”
2
 
 
22
Harakatli o’yinlar : “Topishmoq”, “Tortishmachoq”
1
 
 
23
Harakatli o’yinlar : “Chamalash”, “Qochbolam, qorkeldi”,
2
 
 
 
24-25
Harakatli o’yinlar : Polizdagi quyonlar, Insiz quyon
2
 
 
26-27
Harakatli o’yinlar : “Chopon”, “Qopqon” Kim tezkor
2
 
 
28-29
Harakatli o’yinlar : “Qirqtosh”, “Zag‘izg‘on”, “Olibqochar”
2
 
 
 
30-31
Harakatli o’yinlar : “Beshtosh”,  “Qizilbayroq”, “Kartoshkaekish”
2
 
 
 
32
3-NAZORAT ISHI
(1931 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
 
 
 
2-sinf
 
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
83
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1.
Nazariy bilimlar
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
N
+
+
+
+
+
+
+
N
+
+
+
 
3.
Yengil atlеtika
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
5
Shaxmot
6
Suzish
7
Nazorat ishi
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33
Gimnastika : Saf mashqlari.
Saflanish mashqlari; bir kishilik qatordan ikki, uch kishilik qatorga o‘tib saflanish va qayta saflanish
1
34-35
Gimnastika : Umumrivojlantiruvchimashqlar
Qomatni to‘g‘ri shakllantirish uchun qo‘l, oyoq mashqlarini bajarishda turli holatlarni to‘g‘ri bajarish.
Mashqlar majmuasini buyumlar va buyumlarsiz bajarish; gimnastik narvon yonida va gimnastika anjomlari (tayoqcha, arg‘amchi, kichik to‘p, qum solingan xaltacha) bilan mashqlar majmuasini bajarish
2
36
Gimnastika : Tayanib sakrash
Qo‘llarga tayanib yotgan holda va tizzalab turib gimnastika o‘rindig‘ida bajariladigan mashqlar.
1
37
Gimnastika : Tirmashib chiqish
Qiya qo‘yilgan gimnastik o‘rindiqda (200-300) burchak pastdan va yuqoridan ushlab tirmashib chiqish; polda (tizzalab) to‘rt oyoqlab doira atrofida oldindagi to‘ldirma to‘pni navbatma-navbat qo‘llar bilan itarib sudralib yurish
2
38
4-NAZORAT ISHI
(33-38 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
39
Gimnastika : Tirmashib chiqish
Biror (30-40 sm balandlikdagi) to‘siq tagidan o‘tish; balandligi 70 sm keladigan to‘siq ustidan oshib o‘tish; o‘rindiqdan o‘rindiqqa oshib o‘tish (oraliq 20-30 sm) mashqlarini bajarish.
1
40-41
Gimnastika :Osilishlar.
Turgan va yotgan holatda osilish; gimnastika narvonchasiga orqa bilan turgan holatda osilib oyoqlarni bukish va yozish.
Qo‘llarni bukkan holda osilib turish; bukilib osilgan holatda tortilish;past turnikda osilish mashqlari.
2
42
Gimnastika : Tayanish. Qo‘llarga tayanib yotgan holda va tizzalab turib gimnastik “kon”, gimnastika o‘rindig‘ida bajariladigan mashqlar
1
 
 
 
43-44
Gimnastika : Muvozanat saqlash.
Gimnastika o‘rindiqda buyumlarni qo‘lda ushlab yurish (to‘p, halqa, gimnastik tayoqcha); gimnastik o‘rindiqning tag qismini (to‘nkarilgan) egilgan holatda uning ustidagi to‘siqlardan har xil harakatlarda yurish; yon tomon bilan quyma qadamlar qo‘yib yurish; polga chizilgan chiziqlar ustida tekkis yurish.
Bir oyoqdatikturib, qo‘llarni har xil holatda tutib ikkinchi oyoqni yonga, oldinga, orqaga ko‘tarish; bir oyoq daturib, qo‘llarni yonga uzatib muvozanatni saqlash; “qaldirg‘och” hosil qilish; yarim shpagat turish.
 Bir oyoqdatikturib, qo‘llarni har xil holatda tutib ikkinchi oyoqni yonga, oldinga, orqaga ko‘tarish; bir oyoq daturib, qo‘llarni yonga uzatib muvozanatni saqlash; “qaldirg‘och” hosil qilish; yarim shpagat turish
2
45
Gimnastika : Akrobatika.
G‘ujanak bo‘lib o‘tirish orqali oldinga, orqaga umbaloq oshish; kuraklarda tik turish; yon tomonlarga dumalash; yotgan holatda “ko‘prik” hosil qilish.
1
46
5-NAZORAT ISHI
(39-45 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
47
Gimnastika : Akrobatika.
Qorin bilan yotgan holda ikki oyoq uchini qo‘l bilan ushlab, kerishish; arg‘amchi va gardishlar bilan turli mashqlarni bajarish.
1
48-49
Gimnastika : Badiiy gimnastika va raqs elementlari. Musiqa jo‘rligidagi mashqlarni bajarish; qadamlarda sakrab oldinga va o‘ng tomonlarga yurish; qo‘l va oyoq harakatlarini musiqaga moslab borish.
Milliy musiqa ritmlarini ijro etish: “Andijon polkasi”, “Lazgi”. Ritmik gimnastika elementlari va aerobika: “Vals”, “Polka qadamlari”, “O‘rdakchalar raqsi”.
2
50
Harakatli o’yinlar “Raqamlar bilan chaqirish”, “Sakra bodom chumchuqlar”
1
 
 
 
51-52
Harakatli o’yinlar“Oq terakmi, ko‘k terak”,Kim mergan “Echki bolalari”
2
2-sinf
4-chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1.
Nazariy bilimlar
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
+
+
N
 
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
+
+
+
 
5
Shaxmot
 
6
Suzish
+
+
7
Nazorat ishi
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53
Yengil atletika: Sakrash.
Turgan joydan uzunlikka sakrash; yugurib kelib 40-50 sm balandlikdagi to‘siqdan sakrab o‘tish; yugurib kelib uzunlikka sakrash
1
54
Yengil atletika:  Uloqtirish
1
55-56
Yengil atletika: To‘ldirmato‘pbilanbajariladiganmashqlar.(2 soat).
To‘ldirmato‘pnito‘g‘riushlash,to‘ldirmato‘pniuloqtirishturlarivamashqlarinibajarish.
O‘tirganjoydanto‘ldirmato‘pni(1kg) ikkiqo‘ldaboshorqasidanvaturganholatdako‘krakdanoldingatashlash.
2
57-58
Yengil atletika:  Tennis koptogi bilan bajariladigan mashqlar. Tennis koptogini bir qo‘lda mo‘ljalga va uzoqlikka uloqtirish; katta va kichik to‘plarni belgilangan masofadan gorizontal va vertikal nishonga otish.
5-6 qadam tashlab tennis koptogini aniq nishonga uloqtirish
2
59
Yengil atletika:  Kross tayorgarlik
Kross yugurish qoidasi; uncha baland-past, o‘nqir-cho‘nqir bo‘lmagan joylarda ohista yugurish. Yurish bilan almashlab yugurish
1
60
6-NAZORAT ISHI
(53-59 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
 
 
 
61
Harakatli o’yinlar : “Soqqa”, “Olib qochar”
1
62-63
Harakatli o’yinlar : “To‘p o‘rtaga”, “Kengurucha”, “Arg‘amchi bilan estafeta”,
2
64-65
Harakatli o’yinlar : “To‘siqlardan oshib o‘tish”, “Kim uzoqqa otadi”, “Savatga to‘p tushirish” “Tortishmachoq”
2
66
Harakatli o’yinlar :  ”Doiraga tort”, “Xo‘rozlar jangi”, To’p bilan estafeta
1
67-68
Suzish : Suzish
Erkin suzish usuli elementlarini o‘rganish. 25 metrga erkin usulda suzish. Suzishga oid bo‘lgan o‘yinlar: “Laylak va qurbaqalar”, “Baliqchi va baliqlar”, “To‘pli quvlashmachoq”, “Dengizchi”.
2
                Mavzularni o’rganish uchun   62 soat
                Nazorat ishlari uchun              6   soat
                Jami                                        68  soat
3-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat
3-sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1
Nazariy bilim
Dars jarayonida
2.
Shoxmot
2
2
3.
Yengil atlеtika
13
6
7
4.
Harakatli o’yinlar
26
8
3
6
3
6
5
Futbol
5
5
6
Gimnastika
13
4
6
3
7
Suzish
2
2
8
Nazorat ishi
7
1
1
1
1
1
1
1
Jami
68
9
9
7
7
6
7
7
8
8
3-sinf
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Nazariy bilim
Dars jarayonida
2.
Shoxmot
+
+
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
+
N
 
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
+
+
+
+
+
N
5
Futbol
6
Gimnastika
7
Suzish
8
Nazorat ishi
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1-2
Shaxmat saboqlari. (2 soat).
Shaxmat taxtasi, shaxmat yozuvi, shaxmat donalarining harakati, o‘yin qoidalari, donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich      qismi.
2
3-4
Yengil atletika: Yurish
Sekin, o‘rta va tez sur’atlarda yurish; yurishda qo‘llar bilan turli harakatlanib yurishlar (masalan: qo‘llar oldinda, tepada, qarsakchalibyurishvah.k.).
Buyumlar (gardish, to‘p) yordamida yugurish yo‘lakchasi chizig‘I bo‘ylab yurish
2
5-6-7-8
Yengil atletika:  Yugurish.
Tezlik sifatini oshiruvchi mashqlar. Past startdan tezlikni oshirib yugurish 30, 60 m va 4×10 mokisimon. Balandligi 30-40 sm bo‘lgan to‘siqlar ustidan oshib yugurish, o‘rta masofaga yugurish, yugurish mobaynida nafasni to‘g‘ri olib, chiqarish.
1000-1500 metr masofalarga yugurish; estafeta yugurish qoidalari.
4
9
1-NAZORAT IShI
(3-8 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
10-11
Harakatli o’yinlar: Harakatli o‘yinlarni o‘ynash qoidalari.
O‘yinlarda tartib-intizomga, sabr-qanoatga, shoshilinch chiqishlar, chaqirishlarning me’yorida bo‘lishiga odatlantirish.
To‘plarni uzatish, arg‘amchilarda to‘g‘ri sakrash, aniq nishonga, masofaga otish mashqlari asosida va sport o‘yinlari bo‘lgan harakatli o‘yinlarni bajarish
2
 
 
 
12-13
Harakatli o’yinlar:  Harakatli o‘yinlardan avval bajariladigan mashqlar.
Sport turlari elementlariga o‘rgatishda o‘quvchilardan o‘yinni mustaqil tashkil qilishni talab etish. Masalan, gimnastika o‘rindiqlaridan yugurib o‘tish, sakrab tushish, gimnastik tayoqchalarni olib xatlab o‘tish, sakrab-yugurib olib kelish, estafetalar.
Sport o‘yinlaridan voleybol ga taalluqli bo‘lgan o‘yinni mustaqil tashkil qilib o‘tkzish vah.k.
2
14
Harakatli o’yinlar: “Qo‘riqchi”, “Qirqtosh”
1
15
Harakatli o’yinlar:  “To‘puchunkurash”, “To‘pkapitanga”
1
16
Harakatli o’yinlar:  “Tunvakun”, “Qarmoqcha”
1
 
 
 
17
Harakatli o’yinlar:  “G‘ildiraq”, “Arqontortish’’
1
3-синф
2-chorak (14 soat)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
Nazariy bilim
Dars jarayonida
2.
Shoxmot
3.
Yengil atlеtika
4.
Harakatli o’yinlar
 
 
 
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
5
Futbol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Gimnastika
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Suzish
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Nazorat ishi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19-20
Gimnastika: Umumrivojlantiruvchi mashqlar
Qomatni to‘g‘ri shakllantirish uchun qo‘l, oyoq mashqlarini bajarishda turli holatlarni to‘g‘ri bajarish; saf mashqlarini bajarishda sheriklari bilan mutanosib harakatlanish.
Umumrivojlantiruvchi mashqlar majmuasini buyumsiz va buyumlar bilan bajarish. Mustaqil ravishda 4-5 ta umumrivojlantiruvchi mashqlarni tuzishni o‘rgatish.
2
21-22
Gimnastika: Tayanib sakrash
O‘g‘il bolalar — balandligi 90 sm bo‘lgan gimnastika “kozyoli” ustiga turgan joydan qo‘llar bilan tayanib sakrab chiqish va yuqoriga kerilib yumshoq sakrab tushish; sakrab tushishda oyoqlarni yozish.
Qiz bolalar — balandligi 80-90 sm gimnastika “kon”iga qo‘llarga tayanib sakrab chiqish va yuqoridan kerilib yumshoq sakrab tushish; sakrab tushishda oyoqlarni yozish).
 
2
23-24
Harakatli o’yinlar :  ”Mergan”, “To‘pni tez ol”
2
25
Harakatli o’yinlar :  Do’ngdan do’ngga sakrash
1
 
 
 
26
Harakatli o’yinlar :  Qopqon
1
28
Harakatli o’yinlar :  Kim uzoqqa otadi
1
29-30
Harakatli o’yinlar :   Doiradan doiuraga sakrash, Kun va tun
2
31
Harakatli o’yinlar :   Mergan ovchi
1
32
3-NAZORAT IShI
(23-31 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
 
 
 
3-sinf
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
Nazariy bilim
Dars jarayonida
2.
Shoxmot
 
 
3.
Yengil atlеtika
4.
Harakatli o’yinlar
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
5
Futbol
6
Gimnastika
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
7
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33-34
Gimnastika: Tirmashib chiqish
Qiya joylashtirilgan gimnastika o‘rindig‘I ustidan qo‘llarda tortilib tirmashib chiqishda qo‘l kuchini rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish.
Erkin holda arqonga 3 usulda tirmashib chiqishni o‘rgatish; 30 soniya mobaynida gimnastik narvonga orqa bilan qo‘llarda osilib turish.
 
2
35
Gimnastika: Osilishlar
Gimnastika anjomlari: gimnastik narvon, yakkacho‘pda, gimnastika o‘rindiqlarida mashqlar bajarish; qo‘llarda osilib, tizzalarni yuqoriga ko‘tarish
1
36
Gimnastika: Tayanishlar.
Baland turnikda tortilish (o‘g‘il bolalar), gimnastika o‘rindig‘ida tayanib, qo‘llarni bukish va yozish (qiz bolalar).
1
40-41
Gimnastika: Muvozanat saqlash
Gimnastik o‘rindiq ustida oyoq uchida, yonboshlab qadam tashlab, muvozanat saqlab yurish; “qaldirg‘och” hosil qilish; gimnastika o‘rindig‘ida orqaga qadamlab yurish, burilish va tizzada turish, qiya tekislikda yurish.
Gimnastika o‘rindig‘ining tag qismi (orqasi)dayurish; gimnastika o‘rindiq ustida yurib, to‘pni yuqoriga otib, ilib yurish
2
42
4-NAZORAT IShI
(33-41 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
 
 
 
43-44
Harakatli o’yinlar  ,,Bo’sh joy’’ , ,, Hammatezda o’z joyiga’’
2
 
 
 
45-46
Harakatli o’yinlar  ,,Yugurish estafetasi’’ , ,, Raqamlar bilan chaqirish’’
2
47-48
Harakatli o’yinlar  ,, Qirqtosh’’ , Yo’laklar ustidan sakrash’’
2
49-50
Harakatli o’yinlar  ,, Qopqon ‘’ ,, To’pni oyoqlar orasidan uzatish ‘’
2
51
Harakatli o’yinlar; ,, Mergan ovchi ‘’
1
52
5-NAZORAT IShI
(43-51 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
 
 
 
3-sinf
4-chorak
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1
Nazariy bilim
Dars jarayonida
2.
Shoxmot
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
+
+
N
 
4.
Harakatli o’yinlar
5
Futbol
+
+
+
+
+
N
6
Gimnastika
7
Suzish
+
+
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53
Yengil atletika : Sakrash.
Oyoqda depsinib sakrab oldinga harakatlanish mashqlari
1
54
Yengil atletika : Bir oyoqda sakrab harakat qilish mashqlari.
1
55-56
Yengil atletika  Yugurib kelib uzunlikka va balandlikka sakrash.
2
57
Yengil atletika  : Turgan joydan uzunlikka sakrash
1
 
 
 
58-59
Yengil atletika  : Uloqtirish.
Turgan joydan tennis koptogini o‘ng va chap qo‘lda uloqtirish; turgan joydan koptokni nishonga uloqtirish.Yugurib kelib tennis koptogini uzoqlikka uloqtirish.
2
60
6-NAZORAT IShI
(53-59 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
61-62-63-64-65
Futbol : Futbol
Futbol qoidalari .Erkin holatda to‘pni olib yurish.
To‘pni turgan holatda va harakat jarayonida sherigiga to‘g‘ri uzatish mashqlari.
To‘pni o‘yinga kiritishni (aut, burchak to‘pi) bajarish. Futbolchilarning o‘yin va mashqlarni bajarish paytida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni o‘rgatish.
5
66
7-NAZORAT IShI
(61-65 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
67-68
Suzish.
Suzishga oid bo‘lgan o‘yinlar: “Laylak va qurbaqalar”, “Baliqchi va baliqlar”, “To‘pli quvlashmachoq”, “Dengizchi”.
2
               Mavzularni o’rganish uchun   61 soat
            Nazorat ishlari uchun              7   soat
            Jami                                        68  soat
                                                                                                               4-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat
4 –sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1
Nazariy bilim
13
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
Shoxmot
2
2
3
Yengil atletika
4
4
4
Harakatli o’yinlar
12
4
4
4
5
Sport o’yinlari (elеmеntlari)
4
2
2
6
Futbol
4
4
7
Gimnasttika
20
2
4
6
5
3
8
Suzish
1
1
9
Nazorat ishi
8
1
1
1
1
1
1
1
1
Jami
68
9
9
8
6
8
7
5
8
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-sinf
 
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Nazariy bilim
+
+
+
+
 
2
Shoxmot
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Yengil atletika
 
 
 
 
+
+
+
+
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Harakatli o’yinlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
+
 
 
 
5
Sport o’yinlari (elеmеntlari)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
N
6
Futbol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Gimnasttika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Suzish
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Nazorat ishi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dars
Mavzu va vazifalar
Soat
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1
Nazariy: Kirish.
Jismoniy tarbiya fanining maqsadi, spor tturlari va sport xaqida ma’lumotlar
1
2
Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi.
Kun tartibi, ertalabki badantarbiya, shaxsiy gigiena, ovqatlanish, uyqu vaqti tartibi va ahamiyati.
1
3-4
Shaxmat saboqlari.
Shaxmat taxtasi, shaxmat donalarining harakati, o‘yin qoidalari.
Donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich qismi. Yolg‘iz shoxni mot qilish, farzin bilan mot qilish, rux bilan mot qilish, ikki fil bilan mot qilish, ikki ot bilan mot qilish.
2
5
Yengil atletika : Yengil atletika va uning turlari xaqida.
1
6-7
Yengil atletika : Harakat sifatlarini rivojlantirishga oid mashqlar. (yengil atletika).
Tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlar.
2
8
Yengil atletika :  Kross tayyorgarligi.
800-1000 m masofaga 100 m yurish bilan almashlab yugurish
1
9
1-NAZORAT IShI
(5-8 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
10
Nazariy: O‘quvchilarga qo‘yiladigan gigienik talablar.
Gigienik talablar, kun tartibining ahamiyati, inson uzoq umr ko‘rishi va samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun zarurligini misollar orqali tushuntirish.
1
11
Nazariy: Chiniqish omillari.
Odam tanasining rivojlanishi va kun davomida tetik bo‘lishi uchun ertalabki badantarbiya va chiniqishning ahamiyati.
1
12-13
Harakatli o’yinlar : “Oq terakmi, ko‘k terak?”, “Raqam bilan chaqirish”
2
14-15
Harakatli o’yinlar : “Qirqtosh”, “Kim chaqqon?”, “Olib qochar”
2
16-17
Sport o’yilari . Gandbol : Qo‘l to‘pi tarixi. O‘yinchining tik turgan holatida turishni bilish.To‘pni uloqtirish va ushlab olishni bilish, to‘pni yerga urib (asta-sekin) darvozaga otishni o‘rganish
2
18
2-NAZORAT IShI
(13-17 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-sinf
2-chorak (14 soat)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
Nazariy bilim
+
 
+
 
2
Shoxmot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Yengil atletika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Harakatli o’yinlar
 
+
+
+
+
N
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Sport o’yinlari (elеmеntlari)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Futbol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Gimnasttika
 
 
 
 
 
+
+
 
+
+
+
+
N
8
Suzish
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Nazorat ishi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dars
Mavzu va vazifalar
Soat
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19
Nazariy:  Ochiq havoda chiniqish.
1
20-21
Harakatli o’yinlar : “To‘pni savatga tashla” , ,, Qal’a himoyasi’’ , ,,Qopoqon’’
 
2
22-23
Harakatli o’yinlar : “To‘pniuzatibyugurishestafetasi”, ,, Yugurish estafetasi’’,, To’pli estafeta’’
2
24
3-NAZORAT ISHI
(20-23 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
25-26
Gimnastika.
Gimnastika elementlari haqida tushuncha berish, badiiy gimnastika mashqlari, raqs harakat elementlarini o‘rgatish.
Musiqa jo‘rligida xalq raqslari elementlarga mos bo‘lgan qo‘l va oyoq harakatlarini bajarish. Masalan: “Chittigul”, “Chertmak”, “O‘rdaklar raqsi”, “Vals qadamlari”. “Andijon polkasi” vah.k.
2
27
Nazariy:   Suv bilan chiniqish
28-29-30
Gimnastika. Umumrivojlantiruvchi mashqlar.
Tizzalarda cho‘kkalab, qo‘llar yordamisiz tikt urish; gimnastika narvonida hamda gimnastika o‘rindig‘ida mashqlar bajarish.
Buyumlar bilan umumrivojlantiruvchi mashqlarni bajarish (gimnastika tayoqchalari, gantellar, gardishlar, kichik to‘plar, arg‘amchi va h.k.
3
31
Gimnastika. Birinchi mashqlar majmuasi.
Qo‘l, yelka mushaklarini rivojlantiruvchi mashqlar.
1
32
 4-NAZORAT IShI
(25-31 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
 
 
4-sinf
 
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
Nazariy bilim
+
+
+
+
 
2
Shoxmot
 
 
 
3
Yengil atletika
4
Harakatli o’yinlar
5
Sport o’yinlari (elеmеntlari)
6
Futbol
7
Gimnasttika
+
+
+
+
+
+
N
+
+
+
+
+
+
+
+
N
8
Suzish
9
Nazorat ishi
Dars
Mavzu va vazifalar
Soat
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33
Nazariy; Quyoshda chiniqish
1
34
Gimnastika.  Bayroqchalar bilan bajariladigan mashqlar.
Bayroqchalar orqali rivojlantiruvchi mashqlar
1
35
Gimnastika.  Gimnastik tayoqcha bilan bajariladigan mashqlar.
Bel, oyoq mushaklarini rivojlantiruvchi mashqlar
1
36
Gimnastika.  Arg‘amchida bajariladigan mashqlar.
Chaqqonlik, chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlar.
1
37
Gimnastika.  Saflanish va qayta saflanish. (1 soat).
Bir qatordan ikki qatorga, bir qatordan uch qatorga saflanish mashqlari. “O‘ng-ga!”, “Chap-ga!”, “Orqa-ga!”, “Qadam bosing!”, “To‘xtang!” mashqlarini bajarish
1
38-39
Gimnastika.  Arqonga tirmashib chiqish.
Arqonga erkin usulda tirmashib chiqish, arqonga uch harakat usulida tirmashib chiqish va tushish.
Tik arqonga uch harakat usulida tirmashib chiqishdagi mnastika devorida osilib turish. Uch harakat usuli texnikasi bilan tirmashib chiqish, tik arqonda ko‘rsatilgan usulda 2-3 metrgacha tirmashib chiqish mashqlarini bajarish.
 
2
40
5-NAZORAT IShI
(34-439 darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
 
 
 
41
Nazariy:  Shikastlanishning oldini olish va unga birinchi yordam ko‘rsatish.
 
1
42
NazariyQomatni to’g’ri shakllantirish xaqida
.
1
43
Gimnastika. Og‘ir narsani ko‘tarish va olib borib qo‘yish.
Kuchlilik, chaqqonlik, chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlar.
1
44-45
Gimnastika.  Aralash va oddiy osilishlar.
Gimnastika narvoniga o‘rgatilgan usullarda tirmashib chiqishlar (oddiy, bir taraflama, har taraflama gimnastika narvonida osilib turgan holatdan, qo‘llarga tortilish bilan tirmashib chiqish).
Gimnastika narvonidan qiya qo‘yilgan gimnastika o‘rindig‘iga o‘tish; gimnastik narvonga tayanib turgan holda chap va o‘ng oyoqni yon tomonga uzatish; turnikda osilish, oyoqlarni bukib osilish, osilishda oyoqlarni bukib to‘g‘rilab oldinga ko‘tarilish mashqlarini bajarish
2
46
Gimnastika. Muvozanat saqlash mashqlari.
Gimnastik o‘rindiqda bir oyoqlab 2-3  soniya davomida “qaldirg‘och” turish; o‘ng va chap oyoqlarda tayanch bilan muvozanat saqlab turish
1
47
Gimnastika.  Turgan joyda bir va ikki oyoqda sakrash.
Biroyoqda 15-20 metrmasofagasakrabborishmashqlari. Balandligi 30-50 smbo‘lganbuyumlarustidansakrab, yumshoqtushish, to‘g‘ridanyuguribkelibbalandlikkasakrash
1
48
NazariyJismoniy mashqlar bajarganda to’g’ri nafas olishni o’rgatish
1
49-50
Gimnastika.   Akrobatik mashqlar.
Kuraklarda tik turish; akrobatika mashqlar majmuasi; dastlabki holat oyoqlar kerilgan, qo‘llar yuqorida orqaga engashib “ko‘prik” hosil qilish.
Chap (o‘ng) qo‘lga tayanib burilib, cho‘kkayib tayanish holatini bajarish. Ikki marta ketma-ket oldinga umbaloq oshib, yuqoriga kerishib sakrash mashqlarin ibajarish.
2
 
 
 
51
Gimnastika.   Harakat sifatlarini rivojlantirishga oid mashqlar. (Gimnastikada)
Kuch, chidamlilik va egiluvchanlikni rivojlantiruvchi mashqlar
1
 
 
 
52
 6-NAZORAT IShI
(43-51  darslardagi BKM asosida o’tkaziladli)
1
4-sinf
 
4-chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1
Nazariy bilim
+
+
+
 
 
2
Shoxmot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Yengil atletika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Harakatli o’yinlar
 
+
+
+
+
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Sport o’yinlari (elеmеntlari)
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
6
Futbol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
+
N
7
Gimnasttika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Suzish
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Nazorat ishi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dars
Mavzu va vazifalar
Soat
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53-54
Nazariy: Sog‘lom avlodni tarbiyalashda davlatimiz ko‘rsatayotgan g‘amxurlik. O‘zbekistonni dunyo tanimoqda. Olimpia o‘yinlarining qayta tiklanishi.
Mamlakatimizdagi uch bosqichli sport o‘yinlari va h.k. haqida tushuncha berish. Xalqaro olimpiada o‘yinlaridagi natijalari va h.k haqida tushuncha berish.
 
2
55-56
Harakatli o’yinlar: “Yo‘laklar bo‘ylab sakrash”, “Halqachani kiygizish”, “Ilonizi bo‘lib yurish”
2
57-58
Harakatli o’yinlar:  “Bo‘sh o‘rin”, “Olib qochar”, “Estafetali yugurish”
2
59
7-NAZORAT IShI
(55-58. darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
60
Suzish.
Erkin suzish usulida suzish; 20 metrdan 40 metrgacha bo‘lgan masofada erkin usulda suzish; suvdagi o‘yinlar: “Koptok uchun kurash”, “G‘avvos”, “Torpedo
1
61
Nazariy: Gimnastika, Sambo, grek-rim kurashi, turon yakka kurashi, tennis, boks, dzyudo, kurash kabi sport turlari xaqida ma’lumot
1
62-63
Sport o’yinlari. Volleybol. Volebolning tarixi. To‘pni ushlash; ikki qo‘llab to‘pni yuqoridan uzatish, ikki qo‘l bilan yuqoridan kelgan to‘pni bir-biriga uzatish.
O‘yinchilarning asosiy burchi va huquqlarini o‘rgatish va o‘ynash qoidalarini bilish, to‘pni pastdan uzatishn ibajarish.
2
64-65
Futbol : O’yinni paydo bo;lish tarixi.
Futbol o’yini qoidalari
 
2
66-67
Futbol : Futbolda oyoq bilan bajariladigan harakatlar.
Futbolchilarning o‘yin elementlari va mashqlarni bajarish paytida xavfsizlik qoidalarini bilishi. Futbol bo‘yicha o‘yin mashqlari va mezon talablarini bajarish.
To‘pni olib yurishni va sherigiga uzatishni o‘rganish. To‘pni o‘yinga kiritishni bajarish.
2
68
8-NAZORAT IShI
(64-67 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
        Mavzularni o’rganish uchun   60 soat
        Nazorat ishlari uchun              8  soat
        Jami                                        68  soat
                                                                                                              5 — sinf
Jismoniy tarbiya 68 soat
5-sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
13
3
5
5
3.
Yengil atlеtika
14
5
3
6
4.
Shaxmot
3
3
5.
Sport o’yinlari
10
6
4
6.
Futbol
9
5
4
7.
Kurash
10
2
5
3
8
Suzish
2
2
9
Nazorat ishi
7
1
1
1
1
1
1
1
Jami
68
9
9
6
8
6
8
6
9
7
5-sinf
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
N
+
+
+
4.
Shaxmot
+
+
+
5.
Sport o’yinlari
6.
Futbol
+
+
+
+
+
N
7.
Kurash
8
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1-3
 Shaxmat saboqlari
Shaxmat taxtasi, shaxmat donalarining harakati, o‘yin qoidalari. Donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich qismi.
Yolg‘iz shoxni mot qilish, Farzin bilan mot qilish, Rux bilan mot qilish,Ikki fil bilan mot qilish, ikki ot bilan mot qilish
3
4-5
Yurish
Chiziq bo‘ylab oyoq uchida, tovonda, oyoq yon qismlarida (ichki, tashqi) yurishlar.Turli yurish mashqlariga oid bo‘lgan majmualar (yarim o‘tirib, orqa bilan yurish, o‘tirgan holatda sakrash bilan bog‘liq
yurish) mashqlari.
2
6
Yengil atletika : Past startdan chiqib yugurish
1
7
Yengil atletika : O’rta masofa bo’ylab yugurish
1
8
Yengil atletika : 200-300 m masofaga  4-5 marta  yurish bilan almashlab yugurish
1
9
1-NAZORAT IShI (4-8  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
10-11
Yengil atletika : Kross tayorgarlik.
Past, baland yerlarda yurish va yugurish; pastlikdan tepalikka va tepalikdan pastga yugurish; 60 m bo‘laklardan iboratestafetalar; 1000 mmasofaga kross yugurish.
2
12
Yengil atletika :  Estafetali quvnoq o‘yinlar
O‘rgatilgan akrobatika mashqlaridan sakrash, yurish, to‘siqlardan o‘tish,arg‘amchi, gardishlarda o‘rgatilgan mashqlardan, to‘plarni polga uribyurishmashqlaridan iborat estafetali quvnoq o‘yinlarni bajarish
1
13-14
Futbol: Tezlikni va harakat yo‘nalishini o‘zgartirib yugurish.
O‘yinchilarning harakatlanish tartibi; har xil holatlarda start olish mashqlari.To‘pni oyoq yuzi, ichki tashqi yoni bilan tepib oshirish.To‘pni oyoq yuzi va tashqi yoni bilan olib yurish.
2
15-17
Futbol:  To‘pni oyoq yuzi, ichki tashqi yoni bilan tepib oshirish.To‘pni oyoq yuzi va tashqi yoni bilan olib yurish
3
 
 
 
18
2-NAZORAT IShI (13-17  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
5-sinf
2-chorak (14 soat)
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
+
3.
Yengil atlеtika
4.
Shaxmot
5.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
 
6.
Futbol
7.
Kurash
8
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19-20
Sport o’yinlari;  Basketbol. O‘yinchining turish holati, to‘p bilan harakatlanish. Sakrab to‘xtash, himoya vazifasini har tomonlardan bajarish.
To‘pni ilib olish, ko‘krakdan uloqtirish; joy almashtirib har tomonlama harakat qilish.
2
21-22
Sport o’yinlari;  Basketbol. To‘pni o‘ng va chap qo‘llarda yerga urib yugurish; to‘pni halqaga bir qo‘l bilan yelkada (boshqa qo‘l yordamida) ikki tashlash.
Mini-basketbol o‘yinini turli basketbol elementlari bilan almashlab o‘ynash.
2
23-24
Sport o’yinlari. Voleybol
O‘yinning boshlash va yakunlashda partiyalar necha hisobgacha davom etish qoidalari.. Ochkolarni hisoblash, hakamlik va musobaqalashish, o‘yinchilarning maydondagi joylashuvi va harakatlanishi.
2
25-26
Sport o’yinlari. Voleybol  Past va yuqori tomondan kelgan to‘pni qaytarish texnikasini bajarish; to‘pni pastdan va yuqoridan uzatish
2
27-28
Sport o’yinlari Gandbol .
Bir qo‘lda to‘pni ushlash; turgan joydan to‘pni bir qo‘l bilan uloqtirish. Sakrab to‘pni uloqtirish; harakatlanib kelib to‘pni darvozaga uliqtirish. Darvozabon o‘yinini bilish (tik turish, harakatlanish, qo‘llar bilan kelayotgan to‘pni qaytarish. To‘pni yerga urib olib yurish; ikki qadam lab to‘xtash, to‘pni olib yurish.
2
29
3 — NAZORAT IShI (19-28 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
30
Gimnastika Umumrivojlantiruvchi mashqlar
O‘quvchilarning yosh-fiziologik xususiyatlariga mos bo‘lgan buyumsiz va buyumlar (to‘ldirma to‘p, gimnastik tayoqcha, arg‘amchi va boshqalar)bilan mashqlar bajarish; sakrashlar, cho‘qqayib o‘tirishlar, har xil yo‘nalishda egilish va tayanishlarni, birga qo‘shilgan mashqlar majmuasini bajarishnio‘rgatish; arg‘amchida 1 daqiqa davomida sakrash.
1
31-32
Gimnastika  Tayanib sakrash
Yugurib kelib gimnastika “kozyoli” ustiga tayanib tizzalarga sakrab chiqish, tizzalardan qo‘llarni ko‘tarib yumshoq sakrab tushish.
Gimnastika “kozyoli” ustiga tayanib oyoqlarga ko‘tarilish va tik holatdan ko‘krakni kerib yumshoq sakrab tushish; gimnastik “kozyol” ustidan oyoqlarni kerib tayanib sakrash mashqlarini bajarish
2
5sinf
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
N
+
+
+
+
+
N
3.
Yengil atlеtika
4.
Shaxmot
5.
Sport o’yinlari
6.
Futbol
7.
Kurash
+
+
+
+
+
+
+
N
8
Suzish
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33
Gimnastika: Tirmashib chiqish
Gimnastik narvon bo‘ylab yuqoriga, dioganal bo‘yicha tirmashib chiqish va tushish; arqonga ikki, uch harakat usulda (o‘g‘il bolalar – 3 m, qiz bolalar – 2 m) tirmashib chiqish va tushish.
1
34-35
Gimnastika:  Osilishlar
Gimnastika narvonida oyoqlar bilan osilib turishdan oyoqlar bilan depsinib, kerishishdan osilishga o‘tish; qo‘shpoyada oyoqlarni kerib oshirgan holda qo‘llarga tayanib tik turish.
O‘g‘Il bolalar – bukilish va osilish, baland turnikka osilib tortilish,  osilib turgan holda oyoqni tik ko‘tarish;  qiz bolalar – aralash osilishlar, pastturnikda yotgan holda osilib tortilish
2
36
Gimnastika:   Tayanishlar
Polda, gimnastika o‘rindig‘iga qo‘llar bilan tayangan holda bukish va yozish mashqlari
1
37
Gimnastika:    Akrobatik
Oldinga va orqaga ikki marta ketma-ket umbaloq oshish
1
38
4 — NAZORAT IShI (33-37 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
39-40
Gimnastika:    Akrobatik
 Orqa tomonga oyoqlarni yuqoriga ko‘tarib kuraklarda tik turish.
Chalqancha yotgan holda “ko‘prik” hosil qilish; akrobatikaga oid bo‘lgan 2 yoki 3 ta mashqlardan iborat majmualarni bajarishni o‘rgatish.
Mashqlari yakunidan so‘ng bir qadam oldinga chiqib, qo‘llarni yonga ko‘tarish.
2
41-42-43
Gimnastika:    Muvozanatni saqlash mashqlari
Yakkacho‘p yonida ikki qo‘l bilan tayanib, o‘ng oyoqni oldinga siltab o‘tkazib, yakkacho‘p ustiga chiqib chap tomonga burilib, oyoqlarni ochib o‘tirish (yakkacho‘p balandligi 90-100 sm); yakkacho‘p ustida turli harakat mashqlarini bajarish: oyoqlarni orqaga siltab,  oldinga qo‘llarni bukib qorinda yotish; qo‘llarni yozib (to‘g‘irlab) gavdani ko‘tarib turish; o‘ng oyoqni oldinga bukib, yarim o‘tirib, qo‘llarni yonga uzatish; chap oyoqni o‘ng oyoq orqasiga qo‘yib, qo‘llarni yondan yuqoriga ko‘tarib, oyoq uchida tik turish.
Chap oyoqni yarim bukib oldinga qadam tashlab yurish; o‘ng qo‘lni orqadan doira shaklid aaylantiri byuqoriga ko‘tarish; o‘ng oyoqni chap oyoq kabi bukib oldinga qadam tashlab, chap qo‘lni orqadan aylantirib yuqoriga ko‘tarish; chap oyoqni o‘ng oyoq yoniga qo‘yib, chaptomonga burilish; qo‘llarni oldinga tushirib orqaga uzatish, oyoqlarni yarim bukkan holda yuqoriga kerilib sakrab tushish (yakkacho‘p bo‘lmagan taqdirda gimnastik o‘rindiqda bajarilishimumkin);  yakkacho‘p ustida bir oyoqda (chap, o‘ng) “qaldirg‘och”  bo‘lib turish.
3
 
 
 
44
5 — NAZORAT IShI (39-43  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
45-46
Kurash: Kurash qoidalari
2
47
Kurash: Kurash atamalari va iboralari
1
48
Kurash:Yiqilishdan saqlanish
1
49
Kurash:Bo’yin toblash
1
50
Kurash:Yon tomonlarga yiqilish usullari
1
 
 
 
51
Kurash: Oldinga qarab umbaloq oshish
1
 
 
 
52
6 — NAZORAT IShI (45-51   darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
5-sinf
4-chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
+
4.
Shaxmot
5.
Sport o’yinlari
6.
Futbol
+
+
+
+
N
7.
Kurash
+
+
+
8
Suzish
+
+
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53-54
Kurash: Qo‘llarni orqaga qilib bir oyoqda turgan holda raqibni yelka va gavda bilan turtib belgilangan maydondan chiqarib yuborish
2
55
Kurash: Cho‘qqayib o‘tirgan holatdan orqaga dumalash
1
56
Yengil atletika:  4×10 mga moksimon yugurish
1
57
Yengil atletika : Turgan joydan uzunlikka sakrash
1
 
 
 
58
Yengil atletika :Uzunlikka oyoqni bukish usulida sakrash
1
59
Yengil atletika : Sakrash fazalariga rioya qilish
1
60
Yengil atletika :Balandlikka xatlab o’tish usulida sakrash
1
61
Yengil atletika : Uloqtirish. Tennis koptogini turgan joydan va 2-3 qadam tashlab kelib uloqtirish
1
 
 
 
62-63
Futbol Maydonning yon tomonlaridan to‘pni o‘yinga kiritish. Burchaklardan to‘pni o‘yinga kiritish, 11 metrlik jarima (penalti) to‘pini darvozaga tepish.
2
64-65
Futbol qoidasi asosida ikk itomonlama o‘yin; 2 m kenglikdagi yo‘lakcha ichida to‘p bilan harakatlanish  (30 metr masofa.
2
66
7 — NAZORAT IShI (62-65   darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
67-68
Suzish
Ko‘krakda va chalqancha yotib turli tezlikda masofalarga suzish;  yengil narsalarni suv sathida ushlay bilish; suvdagi o‘yin: “Sho‘ng‘ib quvlashmachoq”; suvda burilish va qutidan sakrashlarni bilish
2
     Mavzularni o’rganish uchun   61 soat
    Nazorat ishlari uchun              7   soat
     Jami                                        68  soat
6-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat
6-sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
15
2
5
8
3.
Yengil atlеtika
11
5
3
3
4.
Shaxmot
3
3
5.
Sport o’yinlari
15
5
5
5
6.
Futbol
6
3
3
7.
Kurash
9
5
4
8
Suzish
2
2
9
Nazorat ishi
7
1
1
1
1
1
1
1
Jami
68
9
9
6
8
6
8
6
9
7
6-sinf
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
N
4.
Shaxmot
+
+
+
5.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
N
6.
Futbol
 
+
+
+
7.
Kurash
8
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1-3
Shaxmatsaboqlari
Shaxmat taxtasi, shaxmat donalarining harakati, o‘yin qoidalari. Donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich qismi.
Yolg‘iz shoxni mot qilish, farzin bilan mot qilish, rux bilan mot qilish, ikki fil bilan mot qilish, ikki ot bilan mot qilish.
3
4
Yengil atletika: Yurish
O‘qituvchi ko‘rsatmasiga asosan yo‘nalishni o‘zgartirib yurish; to‘siqlar ustidan oshib yurish; sportcha yurishning harakat elementlarini o‘rgatish.
1
5-6
Yengil atletika: Yugurish
Past startdan maksimal tezlikdan 30, 60 mmasofalarga yugurish. 30-60 m masofalarga estafetali yugurish; balandligi 30-40 sm bo‘lgan to‘siqlardan oshib yugurish.
Bir me’yorda 6 daqiqa davomida yengil yugurish; 4×10 mokisimon yugurish; yuqori stardan 800-1000 m ga yugurish; yuqori startdan tepalikka va tepalikdan pastga yugurib tushish.
2
7
Yengil atletika: Sakrash qoidalari
1
8
Yengil atletika: Bir va ikki oyoqlab chapga , o’ngga , orqaga burilib sakrash
1
9
1-NAZORAT IShI (4-7 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
10-12
Basketbol. (5 soa
To‘pni yerga urib yo‘nalish va tezlikni o‘zgartirib yugurish.
To‘pni bir qo‘l bilan yelkadan, joyida turib qadam tashlab va joyni o‘zgartirib uloqtirish.
To‘pni o‘rganilgan usul bilan harakatda halqaga tashlash; to‘pni shitga tekkizib halqaga tashlash (o‘ng va chap tomonlardan).
3
13-14
O‘rganilgan basketbol elementlarini qo‘llab ikki tomonlama mini-basketbol o‘ynash.
To‘p bilan harakatlangan holda tezlikni oshirib (10 mmasofaga) yugurish.
2
15
2-NAZORAT IShI. (9-13 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
16-18
Futbol.
Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish (futbol) jarayonida o‘z-o‘zini nazorat qilish asoslarini bilish.
To‘pni olib yurish va to‘pni oyoq yuzasining ichki tomoni bilan tepish
3
 
 
 
6-sinf
2-chorak (14 soat)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
3.
Yengil atlеtika
4.
Shaxmot
5.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
N
+
+
+
+
+
N
 
6.
Futbol
7.
Kurash
8
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19-20
Voleybol
Voleybol o‘yinida turish holatini va joylarni o‘zgartirish qoidalarini o‘rgatish.  Katta qadamlab chapga, o‘ngga, orqaga, oldinga tezlik bilan yurish qoidalarini o‘rgatish, to‘pn iyuqoridan uzatish malakasini mustahkamlash.
2
21-23
Pastdan kelgan to‘pni ikki qo‘lda qaytarishni o‘rgatish, voleybol setkasi ustidan,  4-6 m masofada turib, pastdan to‘g‘riga to‘pni bir qo‘lda ushlab, ikkinchi qo‘l bilan urib o‘tkazishni o‘rgatish
3
24
3-NAZORAT IShI. (19-23 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
25-27
Gandbol
Himoyada yakkama – yakka harakat qilish.
To‘pni darvozaga pastdan, yuqoridan uloqtirishda to‘siq hosil qilish.
3
28-29
Kuchni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni bajarish. Ikki tomonlama gandbol o’yini
2
 
 
 
30
4-NAZORAT IShI. ( 25- 29 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
31-32
Gimnastika: Umumrivojlantiruvchi mashqlar
Buyumlarsiz va buyumlar bilan quyi sinflarda o‘zlashtirilgan mashqlarni takrorlash hamda takomillashtirish. Juft-juft bo‘lib buyumlarsiz va buyumlar bilan mashqlar bajarish.
Gimnastika devori yordamida mashqlar bajarish.
2
6sinf
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
N
+
+
+
+
+
+
+
+
3.
Yengil atlеtika
4.
Shaxmot
5.
Sport o’yinlari
6.
Futbol
7.
Kurash
+
+
+
+
+
N
Suzish
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33-34
Gimnastika: Umumrivojlantiruvchi mashqlar Mustaqil ravishda 6-8 ta umumrivojlantiruvchi mashqlarni bajarish.
Jismoniy sifatlardan tezkorlik va kuchni rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish, mashqdan so‘ng nafasni to‘g‘ri olish va chiqarish.
Belda gardishni 1 daqiqa davomida aylantirish, arg‘amchida 30 soniya davomida sakrash.
2
35-36
Gimnastika: Tayanib sakrash
Qiz bolalar – dastlabki holat, uzunasiga o‘rnatilgan (balandligi 90 sm) gimnastika “kozyoli”ga yugurib kelib sakrab, ustiga tayanib tizzalarda turish va cho‘qqaygan holda qo‘llar bilan siltanib kerishib yumshoq sakrab tushish; eniga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli”dan oyoqlarni bukib sakrab o‘tish.
O‘g‘il bolalar – balandligi 110 sm uzunasiga qo‘yilgan gimnastika “kozyoli”dan oyoqlarni kerib va bukib sakrash; gimnastika “kozyoli”dan oyoqlarni kerib sakrab 900 ga burilib tushish
2
37
Gimnastika: Tirmashibchiqish  O‘g‘il bolalar – 3 m, qiz bolalar – 2 m arqonga uch harakat usulda tirmashib chiqish va tushish.
1
38
5 -NAZORAT IShI (33-37  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
39-40
Gimnastika: Osilishlar
Gimnastika narvonida oyoqlar bilan osilib turishdan, oyoqlar bilan depsinib, kerishishdan osilishga o‘tish; qo‘shpoya poyalaridan oyoqlarni kerib oshirgan holda qo‘llarga tayanib tik turish.
O‘g‘il bolalar – baland turnikka osilish, bir oyoq bilan siltanib va ikkinchisi bilan depsinib aylanib ko‘tarilish, qiz bolalar – past turnikka osilish, cho‘qqayib osilish.
2
41
Gimnastika: Tayanishlar
Polda,  gimnastika o‘rindig‘iga qo‘llar bilan tayangan holda bukish va yozish
1
 
 
 
42-43
Gimnastika: Akrobatika
Cho‘qqayib tayanib o‘tirgan holda, oyoqlarda depsinib oldinga umboloq oshish.30-40 sm balandlikdagi to‘siq ustidan umboloq oshib o‘tish; orqaga umboloq oshib yarim shpagatga tushish
2
44-45
Gimnastika:  Muvozanat saqlash mashqlari. Yakkacho‘pustida qo‘llarn ihar xil holatda tutib, “qaldirg‘och” hosil qilish.
70-80 sm balandlikdagi yakkacho‘p ustida o‘ng yoki chap oyoqda muvozanat saqlash; yakkacho‘p ustida 30-35° burchak yo‘nalishda yugurib kelib, sakrab tayanib cho‘qqayishga chiqish, turib oldinga “polka” qadamlar bilan siljish, chap oyoqda “qaldirg‘och” hosil qilish, o‘ng oyoq bilan oldinga siltanib, chapga burilish va oyoqlarni juftlab, yuqoriga sakrab, kerishib tushish mashqlari; yakkacho‘pdan yumshoq sakrab tushish va muvozanat saqlab qolish.
2
46
Gimnastika: Estafetali quvnoq o‘yinlar.
O‘rgatilgan akrobatika mashqlari, sakrash, yurish, to‘siqlardan o‘tish, arg‘amchi, gardishlarda, gimnastik o‘rindiqlari, to‘plar bilan iborat estafetali quvnoq o‘yinlar o‘ynash.
1
47
Kurash qoidalari
1
48
Kurash :  Kurashda qulay holatni egallash
1
49
Kurash : Kurash elementlari bo’lgan harakatli o’yinlar
1
50
Kurash :Kurash usullari
1
51
Kurash :Orqadan chalish
1
52
6-NAZORAT IShI (47 — 51 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
6-sinf
4-chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
 
+
+
+
4.
Harakatli o’yinlar
5.
Shaxmot
6.
Futbol
+
+
+
N
7.
Kurash
+
+
+
+
8
Suzish
+
+
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53-54
Kurash : Oldindan chalib yiqitish
2
55-56
Kurash : Oyoqlarni yonidan qoqib yiqitish
2
57
Yengil atletika : Uzunlikka oyoqni bukish usulida sakrash
1
58
Yengil atletika  Balandlikka xatlab o’tish usulida sakrash
1
59
Yengil atletika  Uloqtirish. Tennis koptogini turgan joydan uloqtirish
1
 
 
 
60-61
Suzish.
Brass usulini o‘rganish uchun maxsus suzish mashqlari; yengil narsalarni suv sathida ushlay bilish; suvdagi o‘yinlar: “Qutqaruvchilar”, “Sho‘ng‘ib quvlashmachoq”.
2
62-63
Yengil atletika :  Uloqtirish.
Tennis koptogini yugurib kelib bosh ortidan yelkadan 4-6 qadam tashlab uloqtirish. Tennis koptogini mo‘ljalga uloqtirish. To‘ldirma to‘p (2 kg) ikki qo‘llab yon tomon bilan turib irg‘itish.
2
64
Yengil atletika :   Kross tayyorgarlik
Joydagi tabiiy to‘siqlarni hatlab, sakrab, bosib qadamlab oshib o‘tish;to‘siq ustidan sakrab tushish
1
65-67
Futbol.
To‘pni tepish texnikasini bajarish. Darvozabon o‘yini, o‘yin jarayonida “bo‘sh o‘rinni tanlash” taktik harakati. Ikki tomonlama mini futbol o’yini
2
 
 
 
68
7 -NAZORAT IShI (65-67 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
7 — Sinf
 
Jismoniy tarbiya 68 soat
7-sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
15
2
5
8
3.
Yengil atlеtika
11
5
3
3
4.
Shaxmot
3
3
5.
Sport o’yinlari
15
5
5
5
6.
Futbol
6
3
3
7.
Kurash
9
5
4
8
Suzish
2
2
9
Nazorat ishi
7
1
1
1
1
1
1
1
Jami
68
9
9
6
8
6
8
6
9
7
7-sinf
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
N
4.
Shaxmot
+
+
+
5.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
N
6.
Futbol
 
+
+
+
7.
Kurash
8
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1-3
Shaxmatsaboqlari
Shaxmat taxtasi, shaxmat donalarining harakati, o‘yin qoidalari. Donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich qismi.
Yolg‘iz shoxni mot qilish, farzin bilan mot qilish, rux bilan mot qilish, ikki fil bilan mot qilish, ikki ot bilan mot qilish.
3
4
Yengil atletika: Yurish
O‘qituvchi ko‘rsatmasiga asosan yo‘nalishni o‘zgartirib yurish; to‘siqlar ustidan oshib yurish; sportcha yurishning harakat elementlarini o‘rgatish.
1
5-6
Yengil atletika: Yugurish
Past startdan maksimal tezlikdan 30, 60 mmasofalarga yugurish. 30-60 m masofalarga estafetali yugurish; balandligi 30-40 sm bo‘lgan to‘siqlardan oshib yugurish.
Bir me’yorda 6 daqiqa davomida yengil yugurish; 4×10 mokisimon yugurish; yuqori stardan 800-1000 m ga yugurish; yuqori startdan tepalikka va tepalikdan pastga yugurib tushish.
2
7
Yengil atletika: Sakrash qoidalari
1
8
Yengil atletika: Bir va ikki oyoqlab chapga , o’ngga , orqaga burilib sakrash
1
 
 
 
9
1-NAZORAT IShI (4-7 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
10-12
Basketbol. (5 soa
To‘pni yerga urib yo‘nalish va tezlikni o‘zgartirib yugurish.
To‘pni bir qo‘l bilan yelkadan, joyida turib qadam tashlab va joyni o‘zgartirib uloqtirish.
To‘pni o‘rganilgan usul bilan harakatda halqaga tashlash; to‘pni shitga tekkizib halqaga tashlash (o‘ng va chap tomonlardan).
3
13-14
O‘rganilgan basketbol elementlarini qo‘llab ikki tomonlama mini-basketbol o‘ynash.
To‘p bilan harakatlangan holda tezlikni oshirib (10 mmasofaga) yugurish.
2
15
2-NAZORAT IShI. (9-13 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
16-18
Futbol.
Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish (futbol) jarayonida o‘z-o‘zini nazorat qilish asoslarini bilish.
To‘pni olib yurish va to‘pni oyoq yuzasining ichki tomoni bilan tepish
3
 
 
 
7-sinf
2-chorak (14 soat)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
3.
Yengil atlеtika
4.
Shaxmot
5.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
N
+
+
+
+
+
N
 
6.
Futbol
7.
Kurash
8
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19-20
Voleybol
Voleybol o‘yinida turish holatini va joylarni o‘zgartirish qoidalarini o‘rgatish.  Katta qadamlab chapga, o‘ngga, orqaga, oldinga tezlik bilan yurish qoidalarini o‘rgatish, to‘pn iyuqoridan uzatish malakasini mustahkamlash.
2
21-23
Pastdan kelgan to‘pni ikki qo‘lda qaytarishni o‘rgatish, voleybol setkasi ustidan,  4-6 m masofada turib, pastdan to‘g‘riga to‘pni bir qo‘lda ushlab, ikkinchi qo‘l bilan urib o‘tkazishni o‘rgatish
3
24
3-NAZORAT IShI. (19-23 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
25-27
Gandbol
Himoyada yakkama – yakka harakat qilish.
To‘pni darvozaga pastdan, yuqoridan uloqtirishda to‘siq hosil qilish.
3
28-29
Kuchni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni bajarish. Ikki tomonlama gandbol o’yini
2
 
 
 
30
4-NAZORAT IShI. ( 25- 29 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
31-32
Gimnastika: Umumrivojlantiruvchi mashqlar
Buyumlarsiz va buyumlar bilan quyi sinflarda o‘zlashtirilgan mashqlarni takrorlash hamda takomillashtirish. Juft-juft bo‘lib buyumlarsiz va buyumlar bilan mashqlar bajarish.
Gimnastika devori yordamida mashqlar bajarish.
2
7sinf
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
N
+
+
+
+
+
+
+
+
3.
Yengil atlеtika
4.
Shaxmot
5.
Sport o’yinlari
6.
Futbol
7.
Kurash
+
+
+
+
+
N
Suzish
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33-34
Gimnastika: Umumrivojlantiruvchi mashqlar Mustaqil ravishda 6-8 ta umumrivojlantiruvchi mashqlarni bajarish.
Jismoniy sifatlardan tezkorlik va kuchni rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish, mashqdan so‘ng nafasni to‘g‘ri olish va chiqarish.
Belda gardishni 1 daqiqa davomida aylantirish, arg‘amchida 30 soniya davomida sakrash.
2
35-36
Gimnastika: Tayanib sakrash
Qiz bolalar – dastlabki holat, uzunasiga o‘rnatilgan (balandligi 90 sm) gimnastika “kozyoli”ga yugurib kelib sakrab, ustiga tayanib tizzalarda turish va cho‘qqaygan holda qo‘llar bilan siltanib kerishib yumshoq sakrab tushish; eniga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli”dan oyoqlarni bukib sakrab o‘tish.
O‘g‘il bolalar – balandligi 110 sm uzunasiga qo‘yilgan gimnastika “kozyoli”dan oyoqlarni kerib va bukib sakrash; gimnastika “kozyoli”dan oyoqlarni kerib sakrab 900 ga burilib tushish
2
37
Gimnastika: Tirmashibchiqish  O‘g‘il bolalar – 3 m, qiz bolalar – 2 m arqonga uch harakat usulda tirmashib chiqish va tushish.
1
38
5 -NAZORAT IShI (33-37  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
39-40
Gimnastika: Osilishlar
Gimnastika narvonida oyoqlar bilan osilib turishdan, oyoqlar bilan depsinib, kerishishdan osilishga o‘tish; qo‘shpoya poyalaridan oyoqlarni kerib oshirgan holda qo‘llarga tayanib tik turish.
O‘g‘il bolalar – baland turnikka osilish, bir oyoq bilan siltanib va ikkinchisi bilan depsinib aylanib ko‘tarilish, qiz bolalar – past turnikka osilish, cho‘qqayib osilish.
2
41
Gimnastika: Tayanishlar
Polda,  gimnastika o‘rindig‘iga qo‘llar bilan tayangan holda bukish va yozish
1
 
 
 
42-43
Gimnastika: Akrobatika
Cho‘qqayib tayanib o‘tirgan holda, oyoqlarda depsinib oldinga umboloq oshish.30-40 sm balandlikdagi to‘siq ustidan umboloq oshib o‘tish; orqaga umboloq oshib yarim shpagatga tushish
2
44-45
Gimnastika:  Muvozanat saqlash mashqlari. Yakkacho‘pustida qo‘llarn ihar xil holatda tutib, “qaldirg‘och” hosil qilish.
70-80 sm balandlikdagi yakkacho‘p ustida o‘ng yoki chap oyoqda muvozanat saqlash; yakkacho‘p ustida 30-35° burchak yo‘nalishda yugurib kelib, sakrab tayanib cho‘qqayishga chiqish, turib oldinga “polka” qadamlar bilan siljish, chap oyoqda “qaldirg‘och” hosil qilish, o‘ng oyoq bilan oldinga siltanib, chapga burilish va oyoqlarni juftlab, yuqoriga sakrab, kerishib tushish mashqlari; yakkacho‘pdan yumshoq sakrab tushish va muvozanat saqlab qolish.
2
46
Gimnastika: Estafetali quvnoq o‘yinlar.
O‘rgatilgan akrobatika mashqlari, sakrash, yurish, to‘siqlardan o‘tish, arg‘amchi, gardishlarda, gimnastik o‘rindiqlari, to‘plar bilan iborat estafetali quvnoq o‘yinlar o‘ynash.
1
47
Kurash qoidalari
1
48
Kurash :  Kurashda qulay holatni egallash
1
49
Kurash : Kurash elementlari bo’lgan harakatli o’yinlar
1
50
Kurash :Kurash usullari
1
51
Kurash :Orqadan chalish
1
52
6-NAZORAT IShI (47 — 51 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
7-sinf
4-chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
 
+
+
+
4.
Harakatli o’yinlar
5.
Shaxmot
6.
Futbol
+
+
+
N
7.
Kurash
+
+
+
+
8
Suzish
+
+
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53-54
Kurash : Oldindan chalib yiqitish
2
55-56
Kurash : Oyoqlarni yonidan qoqib yiqitish
2
57
Yengil atletika : Uzunlikka oyoqni bukish usulida sakrash
1
58
Yengil atletika  Balandlikka xatlab o’tish usulida sakrash
1
59
Yengil atletika  Uloqtirish. Tennis koptogini turgan joydan uloqtirish
1
 
 
 
60-61
Suzish.
Brass usulini o‘rganish uchun maxsus suzish mashqlari; yengil narsalarni suv sathida ushlay bilish; suvdagi o‘yinlar: “Qutqaruvchilar”, “Sho‘ng‘ib quvlashmachoq”.
2
62-63
Yengil atletika :  Uloqtirish.
Tennis koptogini yugurib kelib bosh ortidan yelkadan 4-6 qadam tashlab uloqtirish. Tennis koptogini mo‘ljalga uloqtirish. To‘ldirma to‘p (2 kg) ikki qo‘llab yon tomon bilan turib irg‘itish.
2
64
Yengil atletika :   Kross tayyorgarlik
Joydagi tabiiy to‘siqlarni hatlab, sakrab, bosib qadamlab oshib o‘tish;to‘siq ustidan sakrab tushish
1
65-67
Futbol.
To‘pni tepish texnikasini bajarish. Darvozabon o‘yini, o‘yin jarayonida “bo‘sh o‘rinni tanlash” taktik harakati. Ikki tomonlama mini futbol o’yini
2
 
 
 
68
7 -NAZORAT IShI (65-67 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
8-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat
8-sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
10
5
5
3.
Yengil atlеtika
7
4
3
4.
Sport o’yinlari
21
8
5
2
4
3
5.
Futbol
7
4
3
6.
Kurash
13
7
5
1
7
Suzish
1
1
8
Nazorat ishi
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jami
68
9
9
6
8
6
8
6
9
7
8-sinf
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
N
 
4.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
+
+
+
N
5.
Futbol
+
+
+
+
 
6.
Kurash
7
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Dars uslubi
Uyga vazifa
1-2
Yengil atletika :  Tez yugurishni o’rganish. 60 mga yugurish. 4×10 mga moksimon yugurish
2
3
Yengil atletika : 4×60 mga estafetali yugurish
1
4
Sakrash. Turgan joydan oyoqdan oyoqqa sakrash.
Turgan joydan uzunlikka sakrash
1
5
1NAZORAT ISНI (1— 4 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
6
Futbol. Futboltarixivao‘yinqoidalari.
 
 
 
 
7-8
Futbol
Uchib kelayotgan to‘pni urib qaytarishni va yon chiziqdan to‘pni o‘yinga kiritish mashqlarini bajarish.
Turgan joyda to‘pni oyoq yuzi, uchi, ichki va tashqi yoni bilan oshirish va to‘xtatish. To‘pni o‘yinga kiritish. Jarima to‘pini tepish.
2
9
To‘pni oyoq yuzi, uchi, ichki va tashqi qismi bilan tepish
1
10
Sport o’yinlari; Basketbol.
Basketboltarixi. To‘pni ushlash, to‘pni sherigiga uzatish, to‘pni qabul qilish.
1
11-12
Basketbol. To‘pbilan orqaga, oldinga aylanishlarni bilib bajarish, to‘pni yerga (polga) urib kelish va to‘xtash.
2
 
 
 
13-14
To‘pni ikki qo‘llab harakatda oshirish, ilib olish va to‘xtash. Shitdan qaytgan to‘pni ilib olish,.
2
15
To’pni yaqin va o’rta masofalardan shitga tashlash
1
16-17
Volebol.
Volebol tarixi. To‘pni ushlash; ikki qo‘llab to‘pni yuqoridan uzatish, ikki qo‘l bilan yuqoridan kelgan to‘pni bir-biriga uzatish.
2
18
2NAZORAT ISНI (10-17 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
8-sinf
2chorak (14 soat)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
N
3.
Yengil atlеtika
 
4.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
N
+
+
5.
Futbol
 
6.
Kurash
7
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19-21
Volebol.
 Voleybol o‘ynash, to‘pni qabul qilish va qaytarish, qoidalarni bilish, ikki tomonlama setkada o‘ynashni bilish. To‘pni yuqoridan, pastdan, yon tomondan ikki qo‘lda qabul qilib olish va qaytarish.
3
22-23
Volebol o‘yini texnikasini yaxshi o‘zlashtirish uchun mashqlar.
Pastdan to‘g‘riga qarab to‘pni uloqtirish. Setkada ikki guruh o‘rtasida 3 urinish bilan qoidasiga rioya qilgan holda bir-birlariga to‘pni uzatib o‘ynashni o‘rgatish.
2
224
3NAZORAT ISНI (19-22 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
225
Volebol.
 Setkada ikki guruh o‘rtasida 3 urinish bilan qoidasiga rioya qilgan holda bir-birlariga to‘pni uzatib o‘ynashni o‘rgatish.
 
1
 
 
 
26
Volebol.  Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi mashqlar.
Tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlar.
1
27-28
Gimnastika: Gimnastika turlari.
Asosiy gimnastika,  atletik gimnastika, sport amaliy gimnastikasi, gigienik gimnastika, ommaviy sport gimnastikasi to‘g‘risida tushuncha
2
29
Gimnastika: Ertalabki badantarbiya mashqlari
1
30
Gimnastika: Aylanma mashqusuli. Chaqqonlik, chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlar
1
 
 
 
31
Gimnastika: Umumrivojlantiruvchi mashqlar majmuasi.
Tizzalarda cho‘kkalab, qo‘llar yordamisiz tik turish; gimnastika narvonida hamda gimnastika o‘rindig‘ida mashqlar bajarish.
1
 
 
 
32
4NAZORAT ISНI (27-31 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
8-sinf
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
N
 
3.
Yengil atlеtika
4.
Sport o’yinlari
5.
Futbol
6.
Kurash
+
+
+
+
+
+
+
N
+
+
+
+
+
N
7
Suzish
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33-34
Umumrivojlantiruvchi mashqlar majmuasi.
Gimnastika narvonida hamda gimnastika o‘rindig‘ida mashqlar bajarish.
Buyumlar bilan umumrivojlantiruvchi mashqlarni bajarish (gimnastika tayoqchalari, gantellar, gardishlar, kichik to‘plar, arg‘amchi va h.k.
2
35
Tirmashib chiqish.
5 mli arqonga, qo‘llar yordamida (vaqt hisobiga) tirmashib chiqish; shuni 90° burchak hosil qilib bajarish; to‘xtab-to‘xtab tirmashib chiqish (ma’lum balandlikda to‘xtash uchun belgilar qo‘yiladi.
1
36
Osilishlar.
Turnikda osilishdan quch bilan tayanishga ko‘tarilish; gavdani bukib-yozish holatidan tebranishga o‘tish; osilib tebranishda gavdani keskin yozish bilan tayanchga ko‘tarilish; turnikda tayanishdan oyoq va gavda bilan oldinga yarimoy simon harakat qilib, osilishga tushib tebranish.
 
1
37
Tayanib sakrash.
Gimnastika “kozyoli”dan ko‘prikchani uzoqlashtirish va yaqinlashtirish bilan depsinib sakrashlar ;uzunasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan tayanib sakrash (o‘g‘il bolalar 120 sm balandlikdagi gimnastika ko‘prigi oralig‘i 1 moraliqda) oyoqlarni kerib va bukib sakrash.
Yonlamasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan qo‘llar bilan otning o‘ng-chap qismiga tayanib, oyoqlarni kerib sakrab o‘tish. Qiz bolalar 110 sm balandlikdagi uzunasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan oyoqlarni kerib, sakrab o‘tish; yonlama qo‘yilgan
1
38
5NAZORAT ISНI ( 33-37 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
39
Kurash  Kurash tarixi va qoidalari
1
40
Kurash  Kurashchilar uchun harakatli o’yinlar
1
 
 
 
41
Kurash  Yiqilish va bo’yin toblash mashqlari
1
42
Kurash Kurash musobaqasini tashkillash va kurash atamalari
1
43
Kurash  Kurashchilarning turish va siljish xolatlari
1
44
Kurash   Ikki oyoqning orasidan oyoqlar yordamida ko’tarib tashlash
1
45
Kurash Oldindan chalib yiqitish usuli
1
46
6NAZORAT ISНI ( 39-45 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
47
Kurash Yonbosh usulini bajarish
1
 
 
 
48
Kurash  Yenglardan ushlab yelkadan oshirib tashlash usuli
1
 
 
 
49
Kurash  Chil usulini bajarish
1
 
 
 
50-51
Kurash  Kift usulini bajarish . Oyoq yordamida ichkaridan kop’tarib tashlash
2
 
 
 
52
7NAZORAT ISНI ( 47-51 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
8-sinf
4chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1.
Nazariy bilimlar
Dar jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
 
4.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
N
+
+
5.
Futbol
+
+
+
N
6.
Kurash
+
 
7
Suzish
 
+
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53
Kurash Jismoniy sifatlarni kuch, epchillik, tezlik, chidamlilik, egiluvchanlik sifatlarini rivojlantiruvchi mashqlar
54
Yengil atletika  Turgan joydan uzunlikka sakrash “Oyoq bukish” usulida uzunlikka sakrash.
1
55-56
Yengil atletika  Balandlikka xatlab o’tish usulida sakrash
2
57
Gandbol; Gandbol tarixi va o’yin qoidalari
1
58-59
Gandbol;  To‘pni yerga urib mokisimon yugurish.
To’pni harakatda bir biriga uzatish
2
60
Gandbol;  O‘yinchilarning maydon bo‘ylab joylashish tartibini (markaziy o‘yinchi, yarim hujumchi, chekkadagi hujumchi, shuningdek, himoyachilar) bilish. Darvozaga zarba berish
1
 
 
 
61
8NAZORAT ISНI ( 57-60 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
62
Gandbol;  Darvozaga zarba berish
1
63
Gandbol;   Qo’l to’pi o’yinchisining jismoniy tayyorgarligi. Jismoniy sifatlarini yaxshilash mashqlari
1
64-65
Futbol: To‘pni oyoq yuzasining ichki va tashqi qismida olib yurish. To‘pni yugurib, o‘ng va chap oyoqlar bilan surib tepib olib yurish.
2
 
 
 
66
Futbol: To’pni to’xtatish usullari.
1
67
9NAZORAT ISНI ( 64-66 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
68
 Suzish.
Suzishning brass usulini o‘rgatuvchi maxsus mashqlar; elementlari bo‘yicha brass usulida suzish; brass usulida suzish vaqtida burilishlar; suzishning bir turini tanlash
1
 
 
9-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat
9-sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
11
5
6
3.
Yengil atlеtika
10
5
5
4.
Sport o’yinlari
12
4
6
2
5.
Futbol
10
4
6
6.
Kurash
14
7
5
2
7
Shaxmot
3
3
8
Suzish
1
1
9
Nazorat ishi
7
1
1
1
1
1
1
1
Жами
68
9
9
6
8
6
8
6
9
7
9-sinf
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
+
+
+
N
4.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
5.
Futbol
+
+
+
+
N
6.
Kurash
7
Shaxmot
8
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1-3
Shaxmat saboqlari.
Shaxma ttaxtasi, shaxmat donalarining harakati, o‘yin qoidalari.
Donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich qismi.
Yolg‘iz shoxni mot qilish, farzin bilan mot qilish, rux bilan mot qilish,ikki fil bilan mot qilish, ikki ot bilan mot qilish
3
 
 
 
4
Yengil atletika Yurish
Sportcha yurish texnikasini takkomillashtirish; 100, 200 m masofalarga yuqori tezlikda sportcha yurish; past va balandliklardan iborat 400-600 m masofani bosib o‘tish.
1
5-6
Yengil atletika  Yugurish
60 m masofani tez yugurib o‘tish. 4×100 metrga estafeta yugurish.
2
7
Yengil atletika O’rta masofa bo’ylab yugurishni bajarish
1
8
Yengil atletika Yurish bilan almashlab 8 daqiqa davomida yugurish
1
9
1-NAZORAT IShI (4-8 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
10-11
Futbol
Uchib kelayotgan to‘pni sakrab bosh bilan urib qaytarishni bajarish.
2
12-13
Raqibdan to‘pni olib qo‘yish texnikasi
2
14
2-NAZORAT IShI (10-13 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
15-16
Sport o’yinlari:  Basketbol
Basketbol o‘yinini elementlar iasosida har xil mashq usullarini bajarish. Himoyaning maydon va shaxsiy ushlash turlarini o‘rgatish. 2×3, 3×2, 2x1x2 va 1x2x2 taktikalari) hakamlik qilishni o‘rgatish.
To‘pni ikki qo‘lda olib yurish; raqibni chetlab o‘tish; to‘pniboshtomondanikkiqo‘llabuloqtirish; oldinga intilib chiqish; to‘pni ilib olish.
 
2
 
 
 
17-18
Yerga urib, sakrab halqaga tashlash (to‘p tushgunga qadar harakatda bo‘lish). Basketbol o‘yin iqoidasiga asosan ikki tomonlama o‘yin.
2
9-sinf
2chorak (14 soat)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
N
3.
Yengil atlеtika
 
4.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
+
+
+
 
5.
Futbol
6.
Kurash
7
Shaxmot
8
Suzish
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19-20
Sport o’yinlari:   Voleybol.
Ikki qo‘l qoidasiga rioya qilgan holda to‘pni to‘r orqali qarama-qarshi turgan jamoaga uzatishni o‘rgatish.To‘r ustida sakrab yon tomondan orqa bilan uzatishlarni o‘rgatish; hujum zarbalariga to‘siq qo‘yish.
2
21-22
To‘rga tegib qaytgan to‘pni qabul qilish va qaytarish; to‘pni pastdan qabul qilish va belgilangan nuqtaga uzatish; ikki guruh o‘rtasida o‘ynash taktikasini o‘rganish.
O‘rganilgan mashqlarni o‘yin vaqtida qo‘llay bilish; o‘yinga mustaqil tayyorgarlik ko‘rish.
O‘yinga hakamlik qilish ni bilish; to‘pni yuqoridan, pastdan o‘yinga kiritish
2
23-24
Gandbol.  Maydon bo‘ylab himoya; aralash himoya va asta-sekin hujum qilish taktikalarini o‘rgatish.
2
25-26
O‘yinda hakamlik qilish.
O‘rganilgan elementlardan ikkala tomonlama o‘yinda foydalanish)
2
 
 
 
27
Gimnastika : Umumrivojlantiruvchi mashqlar
Juft-juft bo‘lib buyumlarsiz va buyum bilan, gimnastika narvonida va o‘rindiq da egiluvchanlikni, kuchni, tezkorlik va chidamlilikni tarbiyalaydigan mashqlar bajarish
1
28-29-30
 Gimnastika  Tayanib sakrash.
Gimnastika “kozyoli”dan ko‘prikchani uzoqlashtirish va yaqinlashtirish bilan depsinib sakrashlar ;uzunasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan tayanib sakrash (o‘g‘il bolalar 120 sm balandlikdagi gimnastika ko‘prigi oralig‘i 1 moraliqda) oyoqlarni kerib va bukib sakrash.
Yonlamasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan qo‘llar bilan otning o‘ng-chap qismiga tayanib, oyoqlarni kerib sakrab o‘tish. Qiz bolalar 110 sm balandlikdagi uzunasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan oyoqlarni kerib, sakrab o‘tish; yonlama qo‘yilgan gimnastika “kozyoli” ustidan oyoqlarni bukib sakrab o‘tishlar; oyoqlarni tayanchning o‘ng va chap tarafidan o‘tish.
3
31
Tirmashib chiqish.
5 mli arqonga, qo‘llar yordamida (vaqt hisobiga) tirmashib chiqish; shuni 90° burchak hosil qilib bajarish; to‘xtab-to‘xtab tirmashib chiqish (ma’lum balandlikda to‘xtash uchun belgilar qo‘yiladi.
1
32
3-NAZORAT IShI (26-31  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
9-sinf
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
+
+
+
+
+
+
N
3.
Yengil atlеtika
4.
Sport o’yinlari
5.
Futbol
6.
Kurash
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
7
Shaxmot
 
8
Suzish
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33
Osilishlar.
Turnikda osilishdan quch bilan tayanishga ko‘tarilish; gavdani bukib-yozish holatidan tebranishga o‘tish; osilib tebranishda gavdani keskin yozish bilan tayanchga ko‘tarilish; turnikda tayanishdan oyoq va gavda bilan oldinga yarimoy simon harakat qilib, osilishga tushib tebranish.
 
1
 
 
 
34
Tayanishlar.
Qo‘shpoyalarda qo‘llarda tayanishdan tebranib, oldinga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; qo‘shpoya da tirsakka tayanib turishdan tebranib, orqaga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; qo‘shpoyada tayanib tebranishda, oldindan (orqadan) yon tomonlarga 900 burilib sakrab tushishlar.
1
35
 Akrobatika
O‘g‘il bolalar uchun: umbaloq oshish; 40-50 sm balandlikdagi buyumlar ustidan umbaloq oshib o‘tish; 2-3 qadam yugurib kelib, uzoqlikka umbaloq oshish; sherigi yordamida qo‘llarda tik turish; Qizlar uchun: ikki marta oldinga, orqaga umbaloq oshish; kurakda turish; tikturgan holatdan “ko‘prik” hosil qilish va yon tomonga aylanib turish
1
36
Muvozanatni saqlash mashqlari
Depsinib yakkacho‘pga chiqish; yakkacho‘pga tayanish dan bir oyoqni oshirish bilan  90° burilib, mini bo‘tirish, ikki oyoqda va holatlarini almashlab sakrashlar; yarim cho‘qaygan holatda oyoqlar bilan siltanib yurish, oyoq uchlariga ko‘tarilib burilishlar, o‘ng (chap) oyoqda “qaldirg‘och” hosil qilish; o‘tirib burchak hosil qilish va qo‘llarga oldindan tayanib, oyoqlarni kerib orqaga siltanish bilan kerishib sakrab tushish
1
37-38
Qizbolalar uchun badiiy gimnastika va raqs elementlari.
Milliy raqs elementlarini uyg‘unlashtirish; “Munojot”, “Rohat”, “Tanovvor” va boshqalar; ritmik gimnastika elementlari; qo‘llar yordamida assimmetrik harakatlar bilan har xil me’yorda turli mashqlar bajarish; har xil tezlikda qo‘llar bilan (tulki holatda) mashqlar bajarish da qo‘llarning yo‘nalish harakatlari holatini tebrantirish.
85-90 sm li gardish bilan mashqlar bajarish; gardishlarni o‘ng va chap qo‘l bilan o‘z oldida va orqa tomonga aylantirish. Tasma (lenta) bilan mashqlar (uzunligi 5 m); har xil yo‘nalishda, yuqoriga, pastga, orqaga, chapga, o‘ngga, ilonizi, tik va yonbosh, harxil balandlikda va burama (spiral) tekisliklarda; mashqlar majmuasi
2
39
4-NAZORAT IShI (33-38  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
40 -41
Kurash : Kurash usullari. Kurash rivojlanish tarixi
2
42
Kurash : Kurash qo’llaniladigan atamalar
1
43
Kurash : : Musobaqalarda hakamlikqilish
1
44
Kurash : Musobaqa o’tkazish tartiblari
1
45
Kurash : Bo’yin toblash mashqlari
1
46
Kurash :Yon tomonlarga yumshoq yiqilishlar
1
47
Kurash : Ikki oyoqning orasidan oyoqlar yordamida ko’tarib tashlash
1
48
Kurash : Yenglardan ushlab yelkadan oshirib tashlash
1
49
Kurash :  Yonbosh va himoyalanish usuli.
1
50
Kurash : Oldindan chalib yiqitish usuli
1
51
Kurash : Supurma usuli; d) Himoyalanish tеxnika usullari.
1
52
5-NAZORAT IShI (40-51 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
9-sinf
4chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Gimnastika
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
N
4.
Sport o’yinlari
5.
Futbol
+
+
+
+
+
+
N
6.
Kurash
+
+
7
Shaxmot
8
Suzish
+
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53
Kurash : Oyoqlarni yondan qoqish usulida yiqitish usuli;         Chil usuli
1
54
Kurash : Kurashchilar uchun maxsus jimoniy mashqlar;            O’rganilgan usullar bo’yicha juftlik kurash musobaqachasini o’tkazish.
1
55
Yengil atletika : Sakrash.
Balandlik va uzunlikka sakrash.
1
56-57
Uloqtirish.
Turli holatlarda turgan joydan tennis koptogini uloqtirish.
Tennis koptogini 3-4 qadamdan yugurib kelib uloqtirish. Tennis koptogini mo‘ljalga uloqtirish; to‘ldirma to‘p (3 kg) ikki qo‘llab sapchib-sakrab uloqtirish.
2
58-59
Kross tayyorgarligi.
Yo‘nalishni o‘zgartira borib past-baland yerlardan yugurish. 3000 m masofaga kross yugurish
2
 
 
 
60
6 -NAZORAT IShI (55-59 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
61
Suzish.
Masofa qismlarini har xil tezlikda suzib o‘tish; suvda cho‘kayotgan kishini olib chiqish usullari; suvda cho‘kayotgan kishiga shifokor kelguniga qadar birinchi yordam ko‘rsatish.
1
62-63
Futbol : Tik turgan holatda to‘pni tovon bilan to‘xtatish.  Havodan kelayotgan to’pni ko’krakda to’xtatish
2
64-65
Futbol :  “Sakkiz” shaklida to‘pni olib yurish.  Turli masofalardan to’pni o’ng va chap oyoqda tepish.Texnika va taktika usullari.
2
66
Futbol :  Himoya va hujum taktikasi
1
67
Futbol :  Futbol qoidasiga ko‘ra ikki tomonlama o‘yin.
1
68
7 -NAZORAT IShI (62-67  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
10-SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat
10-sinf
1-chorak
2-chorak
3-chorak
4-chorak
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Shaxmot
2
2
3.
Yengil atlеtika
16
6
8
2
4.
Sport o’yinlari
12
2
5
5
5
Futbol
10
6
4
6.
Gimnastika
10
7
3
7
Kurash(o’smirlar uchun) Raqs elementlari va ritmik gimnstika ( qizlar uchun)
10
3
7
8
Nazorat ishi
8
1
1
1
1
1
1
1
1
Жами
68
9
9
6
8
6
8
6
9
7
10-sinf
1-chorak (18 soat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Shaxmot
+
+
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
+
N
4.
Sport o’yinlari
+
+
5.
Futbol
+
+
+
+
+
+
N
6.
Gimnastika
7
Kurash(o’smirlar uchun) Raqs elementlari va ritmik gimnstika ( qizlar uchun)
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
1-2
SHAXMAT (Shaxmat taxtasi, shaxmat donalarining harakati, o‘yin qoidalari)                        (1 soat)
(Donalarning yurish qoidalari, o‘yinning boshlang‘ich qismi. Yolg‘iz shoxni mot qilish, Farzin bilan mot qilish, Rux bilan mot qilish, Ikki fil bilan mot qilish, ikki ot bilan mot qilish). (1 soat)
2
 
 
 
3-5
Yengil atletika Yurish
Sportcha yurish texnikasini takkomillashtirish; 100, 200 m masofalarga yuqori tezlikda sportcha yurish; past va balandliklardan iborat 400-600 m masofani bosib o‘tish.
3
6-8
Yengil atletika  Yugurish (3 soat).
60 m masofani tez yugurib o‘tish; 4×100 metrga estafeta yugurish; o‘rta masofaga masofa bo‘ylab yugurishni bajarish; 500, 800, 1000 m masofalarga yugurish; yurish bilan almashlab 8 daqiqa davomida yugurish; 100 m ga yugurish malakasini oshirish.
3
9
1-NAZORAT IShI (3-8 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
10-11
FUTBOL
Havoda uchib kelayotgan to‘pni sakrab bosh bilan urib qaytarishni bajarish. (1soat)
O‘quvchilarni raqibdan to‘pni olib qo‘yish texnikasi. (1soat)
2
12-13
FUTBOL
Tik turgan holatda to‘pni tovon bilan to‘xtatish.
2
 
 
 
14-15
FUTBOL
“Sakkiz” shaklida to‘pni olib yurish.
2
16
2-NAZORAT IShI (10-15 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
17-18
Sport o’yinlari Basketbol
Basketbol o‘yinini elementlari asosida har xil mashq usullarini bajarish. Himoyaning maydon va shaxsiy ushlash turlari.
2×3, 3×2, 2x1x2 va 1x2x2 taktikalari; hakamlik qilish. Basketbol o‘yini qoidasiga asosan ikki tomonlama o‘yin.
 
2
9-sinf
2chorak (14 soat)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Shaxmot
 
3.
Yengil atlеtika
 
4.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
N
 
 
5.
Futbol
6.
Gimnastika
+
+
+
+
+
+
+
N
7
Kurash(o’smirlar uchun) Raqs elementlari va ritmik gimnstika ( qizlar uchun)
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
19-20
Sport o’yinlari Basketbol
To‘pni bir qo‘lda olib yurish; raqibni chetlab o‘tish; to‘pni bosh tomondan ikki qo‘llab uloqtirish; oldinga intilib chiqish; to‘pni ilib olish; yerga urib, sakrab halqaga tashlash (to‘p tushgunga qadar harakatda bo‘lish).
2
21-22
Voleybol
Ikki qo‘l qoidasiga rioya qilgan holda to‘pni to‘r orqali qarama-qarshi turgan jamoaga uzatishni o‘rgatish; to‘r ustida sakrab yon tomondan orqa bilan uzatishlarni o‘rgatish;
xujum zarbalariga to‘siq qo‘yish; to‘rga tegib qaytgan to‘pni qabul qilish va qaytarish;
2
23
Voleybol
 To‘pni pastdan qabul qilish va belgilangan nuqtaga uzatish; ikki guruh o‘rtasida o‘ynash taktikasini o‘rganish;
1
24
3-NAZORAT IShI (19-23  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
2
 
 
 
25
Gimnastika Umumrivojlantiruvchi mashqlar
Juft-juft bo‘lib buyumlarsiz va buyum bilan, gimnastika narvonida va o‘rindiqda egiluvchanlikni, kuchni, tezkorlik va chidamlilikni tarbiyalaydigan mashqlar bajarish.
1
26-27
 Gimnastika  Tayanib sakrash
Gimnastika “kozyoli”dan ko‘prikchani uzoqlashtirish va yaqinlashtirish bilan depsinib sakrashlar; uzunasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan tayanib sakrash (o‘g‘il bolalar 120 sm balandlikdagi gimnastika ko‘prigi oralig‘i 1 m oraliqda) oyoqlarni kerib va bukib sakrash; yonlamasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan qo‘llar bilan otning o‘ng-chap qismiga tayanib, oyoqlarni kerib sakrab o‘tish.
Qiz bolalar 110 sm balandlikdagi uzunasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyoli” ustidan oyoqlarni kerib, sakrab o‘tish; yonlama qo‘yilgan gimnastika “kozyoli” ustidan  oyoqlarni bukib sakrab o‘tishlar; oyoqlar tayanchning o‘ng va chap tarafidan o‘tish.
2
28-29
Tirmashib chiqish (2 soat)
5 m li arqonga, qo‘llar yordamida (vaqt hisobiga) tirmashib chiqish; shuni 90° burchak hosil qilib bajarish; to‘xtab-to‘xtab tirmashib chiqish (ma’lum balandlikda to‘xtash uchun belgilar qo‘yiladi)
2
30
Osilishlar: turnikda: osilishdan quch bilan tayanishga ko‘tarilish; gavdani bukib-yozish holatidan tebranishga o‘tish; osilib tebranishda gavdani keskin yozish bilan tayanchga ko‘tarilish; turnikda tayanishdan oyoq va gavda bilan oldinga yarim oysimon harakat qilib, osilishga tushib tebranish.
 
1
31
Tayanishlar: qo‘shpoyalarda qo‘llarda tayanishdan tebranib, oldinga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; qo‘shpoyada tirsakka tayanib turishdan tebranib, orqaga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; qo‘shpoyada tayanib tebranishda, oldindan (orqadan) yon tomonlarga 900 burilib sakrab tushishlar.
 
1
32
4-NAZORAT IShI (25-31   darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
9-sinf
3-chorak (20 soat)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Shaxmot
 
3.
Yengil atlеtika
4.
Sport o’yinlari
+
+
+
+
+
N
5.
Futbol
6.
Gimnastika
+
+
+
 
7
Kurash(o’smirlar uchun) Raqs elementlari va ritmik gimnstika ( qizlar uchun)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
 
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
33
Akrobatika
O‘g‘il bolalar uchun: har xil d.h. dan oldinga umbaloq oshish; 40-50 sm balandlikdagi buyumlar ustidan umbaloq oshib o‘tish; 2-3 qadam yugurib kelib, uzoqlikka umbaloq oshish; sherigi yordamida qo‘llarda tik turish; tik turgan holatdan “ko‘prik” hosil qilish.
Qizlar uchun: ikki marta oldinga, orqaga umbaloq oshish; kurakda turish; tik turgan holatdan “ko‘prik” hosil qilish va yon tomonga aylanib turish.
 
 
1
 
 
 
34-35
Muvozanatni saqlash mashqlari (
Depsinib yakkacho‘pga chiqish; yakkacho‘pga tayanishdan bir oyoqni oshirish bilan 90° burilib, minib o‘tirish, ikki oyoqda va holatlarini almashlab sakrashlar; yarim cho‘qaygan holatda oyoqlar bilan siltanib yurish, oyoq uchlariga ko‘tarilib burilishlar, o‘ng (chap) oyoqda “qaldirg‘och” hosil qilish; o‘tirib burchak hosil qilish va qo‘llarga oldindan tayanib, oyoqlarni kerib orqaga siltanish bilan kerishib sakrab tushish.
1
36
KURASH
Musobaqalarda hakamlik qilish. Musobaqa o‘tkazish tartiblari
1
37
KURASH
Kurash qoidalari va kurash atamalari
1
38
KURASH
Bo’yin toblash va yumshoq yiqilish mashqlari
1
39-40
KURASH
 Yelkadan oshirib tashlash usullari
2
 
 
 
41
KURASH
Yonbosh usuli
1
42
KURASH
Oldindan va orqadan chalib yiqitish usullari
1
43
KURASH
Chil usulini bajarish
1
44
KURASH
Supurma usulini bajarish
1
45
KURASH
Ikki oyoqning orasidan oyoqlar yordamida ko’tarib tashlash usuli
1
46
5-NAZORAT IShI (38-45 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
47
Voleybol
 O’rganilgan mashqlarni o‘yin vaqtida qo‘llay bilish; o‘yinga mustaqil tayyorgarlik ko‘rish; o‘yinga hakamlik qilishni bilish; to‘pni yuqoridan, pastdan o‘yinga kiritish.
1
48-49
Gandbol
O‘yinda hakamlik qilish; maydon bo‘ylab himoya; aralash himoya
2
50-51
Gandbol
Hujum qilish taktikalarini o‘rgatish.
o‘rganilgan elementlardan ikkala tomonlama o‘yinda foydalanish;
2
52
6-NAZORAT IShI (47-51darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
 
 
 
9-sinf
4chorak (16 soat)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1.
Nazariy bilimlar
Dars jarayonida
2.
Shaxmot
3.
Yengil atlеtika
+
+
+
+
+
+
+
+
N
+
+
4.
Sport o’yinlari
5.
Futbol
+
+
+
+
N
6.
Gimnastika
7
Kurash(o’smirlar uchun) Raqs elementlari va ritmik gimnstika ( qizlar uchun)
T/r
Dars mavzusi va ish turi
Soati
Dars o’tilgan sana
Ko’rgazmali qurollar
Uyga vazifa
53-55
Yengil atletika  Sakrash 
Balandlik va uzunlikka sakrashning maxsus mashqlari; yugurib kelib uzunlikka “oyoq bukish usuli”da sakrash. Yugurib kelib balandlikka “hatlab o‘tish usuli”da sakrash.
 
3
 
 
 
56-58
Yengil atletika Uloqtirish .
Turli holatlarda turgan joydan tennis koptogini uloqtirish; tennis koptogini 3-4 qadamdan yugurib kelib uloqtirish; tennis koptogini mo‘ljalga uloqtirish; to‘ldirma to‘p (3 kg) ikki qo‘llab sapchib-sakrab uloqtirish.
3
59-60
Kross tayyorgarligi
Yo‘nalishni o‘zgartira borib past-baland yerlardan yugurish; 3000 m masofaga kross yugurish.
2
61
7-NAZORAT IShI (53-60 darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
62-63
Kross tayyorgarligi
Yo‘nalishni o‘zgartira borib past-baland yerlardan yugurish; 3000 m masofaga kross yugurish.
2
64-65
Futbol Texnika va taktika usullari.
2
 
 
 
66-67
 Futbol Futbol qoidasiga ko‘ra ikki tomonlama o‘yin.
2
68
8 -NAZORAT IShI (64-67  darslardagi BKM asosida o’tkaziladi)
1
Ish reja Pop tuman XTMFMTTEB jismoniy tarbiya fanining trening yigilishida  ko’rib chiqilgan va tasdiqlangan.

Оставьте комментарий