10-Sinf Algebra fanidan dars ishlanmalar. Konspekt

DO`STLARGA ULASHING:

Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 62-64
 1. Darsning mavzusi: Eng sodda trigonometric tengsizliklar
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   164   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 68
 1. Darsning mavzusi: Grafiklarni almashtirish
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   172   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 69-70
 1. Darsning mavzusi: Parametrik ko`rinishda berilgan soda funksiyalarning grafiklari
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar GEOGEBRA daturi yordamida ishlash
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   176   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 71
 1. Darsning mavzusi: Ko`satkichli funksiya va uning grafigi
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   179,182   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 72-74
 1. Darsning mavzusi: Bevosita yechiladigan ko`rsatkichli tensizliklar
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   184   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 75-78
 1. Darsning mavzusi: Logorifm haqida tushuncha. Logorifmik funksiya. Eng soda logorifmik tenglama va tengsizliklar
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   188   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 79-81
 1. Darsning mavzusi: Ko`rsatkichli va logorifmik funksiyalar yordamida modellashtirish
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   195   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 79-81
 1. Darsning mavzusi:
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   188   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 79-81
 1. Darsning mavzusi:
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   188   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 79-81
 1. Darsning mavzusi:
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   188   — mashqlar
Fani:  Algebra va analiz asoslari                                              Sinfi:   X         Sana:                                                                             Dars raqami: 79-81
 1. Darsning mavzusi:
 2. Darsning maqsadi:
 3. a) Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda mavzu bo`yicha bilimlar, ma`lumotlar berish olgan nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olish
 4. b) Tarbiyaviy maqsad: o’quvchi shaxsini kamol toptirish
 5. c) Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni mavzu asoslari haqidagi olgan barcha  bilimlarini  rivojlantirish, ko`nikmalar hosil qilish
Bilimlar:
Kompetensiya turi: Bilimlarni amaliyotda qo’llash
III. Darsni jihozi: Yozuv taxtasi, bo’r ,10-sinf Algebra darsligi, ko’rgazmali qurollar, turli rangdagi kartochkalar
 1. Darsni metodi: Yangi bilim berish
 2. Darsni borishi:
O`quvchilar davomatini aniqlash, Uyga berilgan topshiriqlarni nazorat qilish , o`tilgan mavzular yuzasidan savollar
 1. Darsni mustaxkamlash:
VII. Uyga vazifa:   188   — mashqlar

Оставьте комментарий