Huquq fanidan dars ishlanma

DO`STLARGA ULASHING:

Huquq fanidan dars ishlanma

 

MAVZU: HUQUQBUZARLIK TUSHUNCHASI

 • Dars maqsadlari
 • TA`LIMIY MAQSAD
 • O`quvchilarga DTS talablari asosida huquqbuzarlik tushunchasi, mohiyatini, maqsad va vazifalarini yani pedogogik texnologiyalar asosida tushuntirish
 • TARBIYAVIY MAQSAD
 • O`quvchilarni ona vatanga mexr, o`zaro hurmat, ma`naviy barkamol, sadoqatli, teran fikrlaydigan, qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash
 • RIVOJLANTIRUVCHI MAQSAD
 • Kelgusida o`quvchilarni olgan bilim va ko`nikmalaribi kebg hayotda qo`llashga erishish
 • DARS USULI
 • INTERFAOL USLUB
 • DARS SHAKLI
 • AQLIY HULUM
 • DARS JIHOZLARI
 • A.KARIMOVNING “YUKSAK MA`NAVIYAT YANGILMAS KUCH” VA BOSHQA ASARLAR TO`PLAMI, O`ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI, O`Z RES JK, DARSLIKLAR, QO`LLANMALAR, SLATDLAR, PLAKATLAR, A 4, MARKER, DOSKA
 • DARSNI TASHKILIY QISMI
 • SALOMLASHISH
 • SINFNI DARSGA TAYYORLASH
 • MAVZUNI SHAKLLANTIRISH:
 • A) o`quvchilarni 3 ta guruhlarga bo`lish;
 • B) Guruh sardorlarini aniqlash
 • V) 1 – bosqich: har bir jamoaga savollar berish
 • G) 2 – bosqich: har bir jamoaga testlar berish
 • D) 3 – bosqich: har bir jamoaga huquqiy vaziyat berish
 • E) 4 – bosqich: har bir jamoa sardoriga blis savollar berish
 • DARS REJASI
 • HUQUQBUZARLIK TUSHUNCHASI, MOHIYATI
 • HUQUQBUZARLIKNING BELGILARI
 • HUQUQBUZARLIKNING TURLARI
 • MAVZU BAYONI
 • Mamlakatimizda huquqiy demokratik jamiyatni qurishday ezgu maqsad bor ekan. Bu maqsadga erishishda har bir fuqaro o`z manfaatlarini yurt manfaatlari bilan bog`lamog`i Ayniqsa o`sib kelayotgan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash eng muhim va pirovard maqsadlardan biri bo`lib qoladi.
 • Shunig uchun yoshlarni huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirishimiz asosiy vazifalardan biridir. Huquq sub’еktlari hisоblangan fuqarоlar va yuridik shaхs-larning huquqiy hulqqa оngli ravishda amal qilishi ularning huquqiy оngi va huquqiy faоliyatiga bоg`liqdir.
 • Bu faоliyat fuqarоlarning o`z huquqlaridan to`g`ri fоydala-nishda, jamiyat manfaati yoki qоnun bilan qo`riqlanadigan shaхsiy manfaatlari yo`lida burchlarini halоl bajarishlarida ifо
 • Huquqbuzarlik qоnun va bоshqa huquqiy nоrmalarga riоya qilmaslik natijasida jismоniy yoki yuridik shaхslarning qasddan yoki ehtiyotsizlik оqibatida shaхs, jamiyat va davlat manfaatlariga mоddiy va ma’naviy zarar еtkazishida ko`rinadi.
 1. UYGA VAZIFA
 • Mavzuni o`lashtirish.
 • Mavzu bo`yicha savollar tuzib kelish.
 • Mavzu bo`yicha qo`shimcha ma`lumotlarni qidirish. (qo`shimcha adabiyotlar, internet)
 • Mayzu yuzasidan hayotiy misollar yozib kelish.

Оставьте комментарий