Hayot mohiyati haqida

DO`STLARGA ULASHING:

Inson uchun eng qadrli narsa nima? Hayot, chunki bizning barcha quvonchlarimiz, bizning butun baxtimiz, bizning jamiki umidlarimiz faqat hayot bilan bog‘liqdir.
N. G. ChERNIShEVSKIY
Shunday yashamoq kerakki, toki hayotga cheksiz talablar qo‘yish mumkin bo‘lsin.
A. BLOK
Har bir kishining hayoti — agar u o‘zini inson deb tushunsa, o‘zini tor egoistik manfaatlar yo‘lida emas, balki qandaydir muazzam ishga intilayotgan, ulug‘vor umum ishi uchun kurashayotgal ilg‘or kishilarning ko‘tarinki maqsadlari uni shaxsan ilhomlantirayotganini his etsa — u to‘la ma’nodagi insondir.
M. I. KALININ
Hayot — oliy darajadagi progressiv faoliyatdir va uning taraqqiyotga yo‘l ochajak bosh harakatlantiruvchi prujinalari ezgulikka intiluvchi insonlar, ya’ni naslimizning sog‘lom hamda normal vakillarining tafakkuri va orzu-istaklariga ulangandir.
D. I. PISAREV
Inson jamiyat va davlatning ko‘lamli manfaatlari uchun qanchalik foyda keltirsa, u shu qadar barkamoldir.
D. I. MENDELEEV
Jamiyatning keng manfaatlari va vazifalariga xizmat qilishga bag‘ishlanmagan umrni umr demasa ham bo‘ladi.
N. S. LESKOG
Jamiyat ishlari to‘g‘risidagi fikrlar ta’sirisiz, ularda qatnashish tufayli tug‘iladigan tuyg‘ularning ta’sirisiz inson kamol topa olmaydi.
N. G. ChERNIShEVSKIY
Er yuzida loaqal birgina bo‘lsa ham baxtsiz kishi yashayotganini ko‘rib turib, xotirjam yashash va baxtli bo‘lish mumkin emas. Yashashdan maqsad, butun insoniyat farovonligini va baxtini ko‘zlashdir.
Ya. BOLVAY
Och odam, so‘zsiz, o‘zini yomon his etadi, biroq to‘q odam ham yon-atrofdan eshitilayotgan ochlarning ohu nolasiga tobu toqat qilishi mumkin emas.
N. G. ChERNIShEVSKIY
Quloqdan dilingga gar kirmasa nur,
Sichqon kavagidan ne farqi bo‘lur.
A. JOMIY
Boshi bilan sho‘ng‘ib kirmasa har dam,
Suv ostidan durni toparmi odam?
A. JOMIY
Yaxshi xulqli bo‘lgil hamda sof ko‘ngil,
Odamlarga doim insofli bo‘lgil.
Bu mehnatxonada yaxshiyu yomon
Uchraydi, yaxshilik qilaver hamon.
A. JOMIY
Faqat bashariyat baxti uchun qilingan mehnatgina chinakam va boqiy shuhrat keltirishi mumkin.
Ch. SEMNER
Doimiy tashvish, mehnat, kurash, yo‘qchilik — bu zaruriy shart-sharoitlardir, hech kimsa bular haqida o‘ylashdan o‘zini bir daqiqa ham chetga olmasligi kerak… Halol yashamoq uchun intilmoq, adashmoq, urinmoq, yanglishmoq, nimanidir boshlamoq va tashlab qo‘ymoq va yana boshlab, yana tashlab qo‘ymoq, doimo kurashmoq va yo‘qchilikka chidamoq kerak. Xotirjamlik ruhiy pastkashlikdir.
L. N. TOLSTOY
Inson hayotining ma’nosi tinib-tinchimaslik va doimiy tashvishdan iboratligini tushungan odam kaltafahmlikdan qutulgan bo‘ladi.
A. BLOK
Tor manfaatparast odam chala, o‘z qobig‘idan chiqmagan, o‘zini hech narsaga va hech kimga javobgar deb hisoblamaydigan odamdir.
M. I. KALININ
Inson hayotini jirkanch yo‘nalishga solib yuborishning yo‘li ko‘p, ammo eng ashaddiysi — insonni faqat o‘zini o‘ylash, o‘z shaxsiga sig‘inish, o‘zida ma’-naviyatning har qanday to‘lqinini barbod etish va o‘zining sirli hayotini qorin g‘amida yurilgan barcha vaqt davomida benaf bir kun o‘tkazish darajasiga tushirib qo‘yilganiga uni majburan ko‘ndirishdan iboratdir.
M. Ye. SALTIKOV-ShChEDRIN
Dunyoda qurbonsiz, jon koyitmay, mashaqqatsiz yashab bo‘lmaydi: hayot — faqat gulga burkangan bo‘ston emas.
I. A. GONChAROV
O‘z kuchiga ishonch va boshqalar uchun yashash istagi qudratli kuchdir.
F. E. DZERJINSKIY
Kishi o‘ziga qanchalik kam talab qilib, odamlarga shunchalik ko‘proq foyda yetkazsa, uning yaxshiligi shu qadar ulug‘dir; boshqalarga qanchalik kam foyda yetkaza turib, o‘ziga ko‘pni talab qilsa, yomonligi ham shu qadar ortiqdir.
L. N. TOLSTOY
Bir odam uchun emas, balki hamma odamlarning farog‘atini ko‘zlash hamisha muhim masala bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi.
L. N. TOLSTOY
Odami ersang demagil odami,
Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami.
A. NAVOIY
«O‘zi uchun va o‘zicha» yashash — hayot emas, balki loqayd bir holatdir: so‘z va ish birligi, kurash zarur.
I. A. GONChAROV
Yashash, bu kurash demakdir, nafaqat tiriklik uchun, balki hayotni yaxshilash va mukammallashtirish uchun kurash hamdir. Shuning uchun «inson», bizning nazdimizda, kurashuvchidir, faqat kurashayotgan chog‘ida yashayotganini sezadigan, har xil to‘qnashuvlardan qo‘rqmaydigan, hatto ana shu kurashdan surur topadigan kishidir, negaki kurash bor joyda hayot mashaqqati bor va kishi o‘sha yerda kurash zavqini tuyadi.
N. A. RUBAKIN
Fidokor kishilar quyoshdek zarur. Ular jamiyatning eng shoirona va hayotbaxsh elementi bo‘lib, boshqalarga hayajon, taskin beradilar va yoshartiradilar. Ularning shaxsiyatlari — optimizm va pessimizm to‘g‘risida bahs yurituvchi, zerikkanidan xomxatala novestlar, keraksiz loyihalar va bir miriga arzimaydigan dissertatsiyalar yaratuvchi, hayotni inkor etish uchun axloqsizlik qiluvchi va bir burda non deb yolg‘on gapiruvchi kishilar toifasidan tashqari boshqacha odamlar, jasorat, e’tiqod va aniq maqsadga ega odamlar ham borligini jamiyatga uqtirib turuvchi jonli guvohlardir.
A. P. ChEXOV
Yashash — xarakat qilmoq demakdir.
A. FRANS
Taqdirni o‘z ixtiyoriga bo‘ysundirmoqchi bo‘lgan, davri uchun yangi yo‘llar ochmoqchi, o‘z xalqini porloq istiqbolga olib bormoqchi bo‘lgan, o‘z burchini sezadigan va o‘z oldiga boshqalarning qalbida orombaxsh alanga yoqishni vazifa qilib qo‘ygan kishi — nodonlik, loqaydik dunyosiga, dushmanlik dunyosiga qarshi jangga chiqadi. Chunki hayotning ma’nosi faqat kurashdadir.
E. TELMAN
Buyuk ishlarni amalga oshirish uchun kishi xuddi hech o‘lmaydigandek yashashi kerak.
L. VOVENARG
Nima adolatli ekanini tushunish, go‘zallikni his etish, faqat yaxshilikni ravo ko‘rish — oqilona yo‘l-yo‘riq mana shudir.
A. PLATEN
Har bir xayrli ishni ikkinchisi bilan shunday mahkam bog‘lab yuborish kerakki, ular o‘rtasida zarracha ham oraliq qolmasin — mana shuni men hayot rohati, deb atayman.
MARK AVRELIY
Hayet shunchalik poyonsiz va ko‘pqirraliki, kishi unda qariyb hammavaqt o‘zining kuchli va chinakam ehtiyojiga yarashasini topa oladi.
N. G. ChERNIShEVSKIY
O‘z tuyg‘usi va ehtiyojlari haqida safsata sotib, aslida o‘zini ko‘z-ko‘z qilishdan bo‘lak hech qanday tuzukroq ehtiyoji va tuyg‘usi bo‘lmagan quruq kishilarninggina hayoti bo‘sh va nursiz bo‘ladi.
N. G. ChERNIShEVSKIY
O‘ziga yengil hayot axtargan kishi chindan ham ayanchlidir.
D. JORDAN
Har g‘aniyki, tirikligida ehsonidin ko‘ngullarni shod qilmag‘ay, o‘lganidin so‘ng ani kimsa duo bilan yod qilmag‘ay.
A. NAVOIY
Ahmoqona, bema’ni, qanoatsiz yashash chakki yashash emas, asta-sekin o‘lish demakdir.
DEMOKRIT
Hayot men uchun erib tugayotgan sham emas. U mening qo‘limga bir lahzaga berilgan va men uni kelajak avlodga tutqizishdan oldin mumkin qadar yorug‘roq alanga oldirishga majbur etishim kerak bo‘lgan allaqanday ajib mash’aldir.
B. ShOU
Bizgacha yashab o‘tganlarning mehnati, kuchi vujudimizda yashaydi. Binobarin, kelajak avlod ham o‘z navbatida bizning mehnatimiz, bizning bilak kuchimiz va bizning aqlimizdan naf olib yashasin. Shundagina biz o‘z burchimizni munosib ado etgan bo‘lamiz.
J. FABR
O‘zingdan keyingilarga avvalgidan ko‘proq bilim va baxt qoldirishga intil, bizga meros qolgan narsalarni takomillashtirish va ko‘paytirish, tinmay mehnat qilmog‘imiz zarur bo‘lgan soha mana shudir.
D. DIDRO
Inson o‘z hayotini yaxshilash ishtiyoqidan hech qachon to‘xtamaydi.
N. G. ChERNIShEVSKIY
Har bir subhi tongni o‘z hayoting ibtidosi deb bil va quyoshning har bir botishini o‘z hayoting intihosi deb tushun. Shu kundalik qisqa hayoting qandaydir xayrli ish bilan, o‘z ustingdan biron-bir g‘alaba qozonishing yoki nimanidir o‘rganishing bilan nishonlansin.
J. RESKIN
Umr bag‘oyat qisqa va u mohiyat-e’tibori bilan zo‘r saodatdir.
S. N. SERGEEV-SENSKIY
Eng yaxshi zavqu safo, hayotning eng katta quvonchi o‘zingni odamlarga yaqin va kerakli deb bilishingdir.
M. GORKIY
Hayotda doimo o‘zing erisha olmagan biron narsaga shaydo bo‘lib yashash kerak. Inson yuksaklikka intilgan sari yanada barkamollashadi.
M. GORKIY
Inson yashashga monelik qiluvchilarga qarshi kurashgan taqdirdagina uning hayoti yanada mukammal va maroqli bo‘ladi.
M. GORKIY
Umr o‘tib ketmoqda: kim unga yetolmasa, ikkilanib qoladi.
M. GORKIY
Qololmas jahon ichra mangu kishi,
Faqat qolgusi yaxshi nomu ishi.
SA’DIY
Har narsada uch asosga: haqiqiy, halol va nafli narsalarga e’tibor berish kerak.
J. MARMONTEL
Na ehtiroslar, na biron-bir yumush, na ko‘ngil ochishlar, na nimagadir mashg‘ullik bilan tinchi buzilmagan odamga, ayniqsa, qiyin. Ana shu ahvolga tushgan kishi o‘zini beqadr, benavo his etadi, boshqalarga mute, ojiz va notavon sezadi.
B. PASKAL
Yashamoq-hamisha to‘xtovsiz olg‘a intilmoq demakdir.
S.JONSON
Harakatsizlik uzoq uyquga chalinish kasalligidir, xolos.
J.J. RUSSO
Yashamoq o‘zingni kurash, izlanish va xavf-xatar olovida yondirmog‘ingdir.
E. VERXARN
Hayot tomosha ham, bayram ham emas, hayot — mashaqqatli ish.
J. SANTAYaNA
O‘tgan ishga afsuslanish yaramaydi, bizga qiyinchilik tug‘dirgan o‘zgarishlardan nolimaslik kerak, chunki o‘zgarishlar hayotning asosiy shartidir.
A. FRANS
Hayot turli xil holatlarning almashinuvidir, istagan joyda qulay ahvolda qolish uchun ularni o‘rganish, kuzatish kerak.
O. BALZAK
Hayot o‘z holicha hech narsani anglatmaydi: hayotning qimmati unda qanday yashay bilish bilan bog‘liq.
J.J. RUSSO
Hayot o‘z-o‘zicha — yaxshilik ham, yomonlik ham emas: siz uni nimaga aylantira olishingizga qarab yaxshilikning ham, yomonlikning ham uyasi bo‘lishi mumkin.
M. MONTEN
Hayot azob-uqubat ham, orom ham emas, u zimmamizdagi va biz vijdonan oxiriga yetkazishimiz zarur bo‘lgan burchdir.
A. TOKVIL
Hayot mezoni uning davomiyligida emas, balki siz undan qanday foydalana olganligingizdadir.
M. MONTEN
Munosib yashalgan hayotni yillar bilan emas, balki bajarilgan ishlar bilan o‘lchamoq zarur.
R. ShERIDAN
Yillar uzoq yashashlikdan guvohlik berolmaydi. Inson hayoti nima ish qilinganligi va nimani tuyganligi bilan o‘lchanadi.
S. SMAYLS
Hayot faqat yosh bilan o‘lchanmaydi. Yigirma to‘rt yilgina yashaganlar ham bo‘lgan, yuzga chiqqan qariyalar ham bo‘lgan. Vaqt o‘taverishi bilan u qariyalar unutib yuborildi. O‘z xalqi bilan bir tanu bir jon bo‘lgan otashqalb yigirma to‘rt yoshlilar esa unutilmadi, ular xalq yuragida uzoq vaqt yashadi.
M. I. KALININ
Har bir daqiqani chuqur mazmun bilan boyita olgan kishi o‘z umrini cheksiz uzaytirgan bo‘ladi.
I.KURS
Tirik ulki, undan keyin qolsa joy —
Hovuz, ko‘lu ko‘prikla karvonsaroy.
SA’DIY
Hayot ham masal kabi, u uzunligi bilan emas, balki mazmuni bilan qadrli.
SENEKA
Hayot o‘tgan kunlar emas, balki esda qolganlaridir.
P. A. PAVLENKO
Hayot yashashning o‘zidagina emas, balki yashayotganligingni his etishingdadir.
V. O. KLYuChEVSKIY
Uzoq yashash emas, to‘g‘ri yashay bilishing muhimdir.
SENEKA
Har qanday umrmas, balki yaxshi o‘tkazilgan umr — baxt-saodat hisoblanadi.
SENEKA
Hayot to‘laqonli bo‘lsa uzoqqa cho‘ziladi… Uni vaqt bilan emas, bajargan ishlarimiz bilan o‘lchaymiz.
SENEKA
Har narsada uch asosga: haqiqiy, halol va nafli narsalarga e’tibor berish kerak.
J.MARMONTEL
Isonning insonligi shunchaki umr o‘tkazishi emas, balki yashashidadir.
J.LONDON
Yaxshi o‘tgan har qanday umr uzoq umrdir.
LEONARDO DA VINChI
Benaf yashashdan bevaqt o‘lim afzal.
I.GYoTE
Eng dahshatlisi tirik murda bo‘lmoqdir.
M.ANDERSEN-NEKSE
Chumoliga o‘xshab tashib, ye bukun,
Seni go‘rda qurtlar yemasdan burun.
SA’DIY
Odam ikki marta yashamaydi, lekin bir marta yashashni ham bilmaydiganlar ko‘p.
F.RYuKKERT
Ba’zi odam yuz yoshida qabrga kiradi-yu, aslida esa tug‘iliboq o‘lgan bo‘ladi.
J.J.RUSSO
Gapning sirasini aytganda, juda oz kishilar bugungi kun bilan yashaydi. Ko‘pchilik esa keyin keladigan kunlarning g‘amini yeydi.
J.SVIFT
Ko‘p odamlar hayotliklarida ham yashashmaydi, ular faqat yashamoqqa urinadilar.
V. G. BELINSKIY
Umrni biz bugun-erta deb orqaga suramizu, u o‘tib ketadi.
SENEKA
Eng jirkanchlisi, dunyoda samarasiz yashamoqlikdir.
N. M. KARAMZIN
Erug‘ dunyoda yashash — doim kurashish va doim g‘alaba qozonish demakdir.
D. I. PISAREV
Kimki kurashsa gar erk va hayot deb,
O‘shanga loyiqdir erk ham, hayot ham.
I. GYoTE
Yuraksizlik —ojizlar qismati. Kim jur’atli va tutgan ishi vijdoniga monand bo‘lsa — u o‘z e’tiqodini umrining oxirigacha himoya qila oladi.
T. PEYN
Xomxayollik bilan umr o‘tkazish g‘oyat bezavqdir. Ko‘proq faollik ko‘rsatish kerak.
N. ShAMFOR
Alanga va nur bir-biri bilan qanchalik uyg‘unlashgan bo‘lsa, hayot bilan faoliyat ham bir-biriga shu qadar mustahkam bog‘langan. Nimaiki nur sochsa, shubhasiz, yoritadi, nimaiki yashayotgan ekan so‘zsiz harakatda bo‘ladi.
F. N. GLINKA
Inson tabiatining mohiyati — harakatda. Tek turmoqlik o‘lim demakdir.
P. PASKAL
Kurashning to‘xtab qolishi hayotning bosh fojiasidir.
N. A. OSTROVSKIY
Agarda razm solib qaralsa, aksariyat kishilar hayotining ko‘p qismi bo‘lmag‘ur ishlarga, anchaginasi — bekorchilikka, umrning yaxlit o‘zi esa — nokerak narsalarga sarflanadi.
SENEKA
O‘z hayotining mohiyatini bilmaydigan kishilarning ahvoliga voy.
V. PASKAL
Hayot uni o‘rganadigan kishilargagina o‘rgatadi.
V. O. KLYuChEVSKIY
Bizning boyligimiz sihat-salomatlik, oddiy turmush tarzi, erkinlik, tan va ruhning mustahkamligi, yaxshillika mehr… qo‘shnilar bilan ahillik, do‘stlarga bog‘liqlik… omadi kelganda mag‘rurlanmaslik, osoyishtalik, muloyimlik, baxtsizlikdan hayiqmaslik, xushomadgo‘ylikka nafratdir.
F. FENELON
Farosatsizlik, axloqsizlik orqasida faqat huzur-halovatga mukkasidan ketganlarning hayoti sariq chaqaga ham arzimaydi.
I. KANT
Sharafli ish bilan tezkor zamonga
Kim sayqal berolsa xushbaxtdir o‘sha.
A. K. TOLSTOY
Kurash hayot shukuhidir.
L. N. ANDREEV
Yashash kurash demakdir; kurash yashashdir.
P.BOMARShE
Kurashsiz shon-shavkat ham xazon bo‘ladi.
SENEKA
Kurash hayot shartidir: kurash tugasa, hayot ham mahv bo‘ladi.
V. G. BELINSKIY
Hayot faoliyatdan iborat, faoliyat esa kurash demakdir.
V. G. BELINSKIY
Kurashsiz xizmat, xizmatsiz mukofot bo‘lmaydi, harakatsizlikda esa — hayot yo‘q.
V. G. BELINSKIY
Aqlli va g‘ayratli odamlar oxirigacha kurashadilar, quruq va sariq chaqaga arzimaydiganlar esa o‘zlarining ma’nosiz hayotlari davomida mayda-chuyda tasodiflarga ham kurashsiz bo‘yin egadilar.
D. I. PISAREV
Yashamoq tananing faqat moddiy ehtiyojlarini qondirishgina emas, eng muhimi, insoniy qadr-qimmatni tushunib yetishdir.
JYuL VERN
Yashamoq — his etish, hayot gashtini surish, yashayotganligimizni eslatib turuvchi yangilikni muttasil tuyishdir.
N. I. LOBAChEVSKIY
Yashamoq — his etish va mulohaza yuritish, dard chekish va rohatlanishdir. Bulardan boshqa har qanday hayot o‘limdir.
V. G. BELINSKIY
Ko‘rish va sezish, bu mavjud bo‘lmoqlikdir, mulohaza yuritish esa yashash demakdir.
V. ShEKSPIR
Hayot doimiy mehnatdan iborat. Unga shu nuqtai nazardan qaragan odamgina hayotni insonchasiga to‘la tushunadi.
D.I.PISAREV
Hayot g‘ayratli mehnat tufayli jonli va go‘zaldir, u og‘ir yuk bo‘lmay, balki qanot, ijod va quvonchdir, agar kimdakim uni og‘ir yukka aylantirsa, bunga uning o‘zi aybdor.
V. V. VERESAEV
Jasoratga tashnalikni hamisha oqlash mumkin. Shu tashnalikda jonli insoniy qalb tepib turadi, unda sinchkov va hech qachon tinib-tinchimaydigan inson aqli yashiringan bo‘ladi.
M. Ye. SALTIKOV-ShChEDRIN
Jasorat ko‘rsatishni sevgan odam har qachon uning uddasidan chiqa oladi va qayerda jasorat ko‘rsatishni ham biladi. Agar bilsang, hayotda jasorat ko‘rsatishga hamisha o‘rin bor.
M. GORKIY
Jasorat iste’dod singari maqsad sari boradigan yo‘lni osonlashtiradi.
L. M. LEONOV
Osuda va beg‘am hayotda surur yo‘q! Nimadir yurakni o‘rtab, fikrni tinch qo‘ymasligi kerak.
D. DAVIDOV
Hayotda o‘z o‘rningni topishing uchun biron ish qilmagan bo‘lsang, yashash benihoyat mushkuldir.
D. V. VENEVITINOV
Chuqur iz qoldirmagan umr qadam sayin o‘chib boraveradi.
A. I. GERSEN
Inson shuni tushunishi kerakki, u dunyoning ijodkori va sohibidir, hayotdagi barcha ezguliklarning shon-shuhrati ham, yerdagi hamma baxtsizliklar ham uning zimmasiga tushadi.
R. ROLLAN
ziyouz.uz

Оставьте комментарий