Quyidagi kasalliklar mavjud bolalar uchun bog‘cha puli to‘lanmaydi:

DO`STLARGA ULASHING:

❗️Quyidagi kasalliklar mavjud bolalar uchun bog‘cha puli to‘lanmaydi:
👉 nutqidagi og‘ir nuqsonlar (rinolaliya, duduqlanish, bolalar afaziyasi, ruhiy-nutqiy rivojlanishda orqada qolish);
👉 eshitishdagi og‘ir nuqsonlar (II — IV darajadagi karlik);
👉 ko‘rishdagi og‘ir nuqsonlar (ko‘zi ojizlar, bir ko‘zi soqqasi yo‘qligi (anoftalm), ambliopiya va g‘ilay bo‘lgan zaif ko‘radiganlar);
👉 tayanch-harakatlanishidagi nuqsonlar;
👉 psixik rivojlanishda orqada qolish (aqliy orqada qolish (aqliy faoliyatining orqada qolishi va aqliy zaiflikning yengil darajasi);
👉 murakkab nuqsonlar (rivojlanishda ikki va undan ortiq nuqsonlar mavjudligi);
👉 sil kasalligining ilk ko‘rinishi (sil kasalligi bilan kasallangan bemor bilan bir oiladan (xo‘jalikdan) bo‘lib aloqada bo‘lganlar, tubviraj), shuningdek sil kasalligidan keyingi tiklash davri.

Оставьте комментарий