Turli irq vakillarining farzandlari nima deb ataladi?

DO`STLARGA ULASHING:

Turli irq vakillarining farzandlari nima deb ataladi?

1. Kreollar — yevropaliklarning mustamlakalari(Amerika, Afrika, Osiyo)da tug’ilgan avlodlari.

2. Metislar — yevropaliklar va hindular (mongoloidlar)ning farzandlari.

3. Mulatlar — yevropaliklar va qora tanlilarning farzandlari.

4. Sambo — hindular va qora tanlilarning farzandlari.

5. Melungeonlar — uch irq vakillari — oq, negroid va amerikanoidlarning aralash nikohlaridan bo’lgan bolalar.

6. Kastizo — ispanlar va metislarning farzandlari.

7. Nego-Fino — qora tanlilar va mulatlarning farzandlari.

8. Moreno — ispanlar va sambo farzandlari.

9. Moriskolar — mulat va ispanlarning farzandlari.

10. Albino — ispanlar va moriskolarning bolalari.

11. Salta-Atras — ispanlar va albinoslarning bolalari.

12. Apiñonadolar — metis va mulatlarning bolalari.

13. Cholos — metis va hindularning farzandlari.

14. Chino — mulatlar va hindularning bolalari.

15. Arniso — kastizo va metislarning bolalari.

16. Kambujo — Chino va hindularning farzandlari.

17. Lobo — mulatlar va salta-atralarning bolalari.

18. Hibara Xibaro — Lobo va Chinoning farzandlari.

19. Albarazado — mulat va hibarolarning bolalari.

20. Kambujo — Albarazados va qora tanlilarning bolalari.

21. Sambaygo — Kambujo va hindularning farzandlari.

22. Kampamulato — Lobos va Sambaigos bolalari.

23. Tentenelairs — Kampamulato va Kambujoning farzandlari.

📊@jahon_statistikalar

Оставьте комментарий